6.  สำรองข้อมูลลงใน E:\xx [เป็นไดร์ฟ CD-WRITE ซึ่งใช้โปรแกรม INCD] จำนวนแฟ้มที่ถูกสำรองแจ้งว่า 224 แฟ้ม แต่พอทดสอบข้อมูลสำรองเหลือแค่ 220 แฟ้ม

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การสำรองข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ >

6.  สำรองข้อมูลลงใน E:\xx [เป็นไดร์ฟ CD-WRITE ซึ่งใช้โปรแกรม INCD] จำนวนแฟ้มที่ถูกสำรองแจ้งว่า 224 แฟ้ม แต่พอทดสอบข้อมูลสำรองเหลือแค่ 220 แฟ้ม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

สาเหตุ อาจเกิดจากในแผ่น CD นั้นมีไฟล์ที่เคยสำรองข้อมูลไว้ด้วยชื่อ XX.5  และก็ยังมีโฟลเดอร์ชื่อ XX อยู่ด้วย ดังนั้นในการสำรองข้อมูลโดยอ้าง Path เป็น E:\XXโปรแกรมจะบันทึกเป็นไฟล์ ชื่อ Express.5 เก็บไว้ในโฟลเดอร์ ชื่อ XX ให้อีกที แต่เมื่อทดสอบข้อมูลสำรอง กลับไปทดสอบไฟล์ที่ชื่อ XX.5 ที่อยู่ในแผ่นแทน