2. ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่น 5 ต้องการสร้างงบการเงิน แบบที่แสดงอัตราเปอร์เซ็นต์ โดยต้องการกำหนดฐานการคำนวณเปอร์เซ็นต์หลายๆ ฐานเหมือนกับในโปรแกรมเวอร์ชั่น 4 ทำได้หรือไม่

 

Navigation:  ระบบบัญชี > สำหรับ Version Dos >

2. ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่น 5 ต้องการสร้างงบการเงิน แบบที่แสดงอัตราเปอร์เซ็นต์ โดยต้องการกำหนดฐานการคำนวณเปอร์เซ็นต์หลายๆ ฐานเหมือนกับในโปรแกรมเวอร์ชั่น 4 ทำได้หรือไม่

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ในเวอร์ชั่น 5 ไม่สามารถกำหนดฐานการคำนวณอัตราเปอร์เซ็นต์หลายๆ ฐานเหมือนกับในโปรแกรมเวอร์ชั่น 4