137.  ลูกค้าต้องการรายงานใบสั่งขายทั้งหมด (ส่งแล้ว+ค้างส่ง) แต่เรียงตามรหัสสิ้นค้า จะต้องแก้ไขอย่างไร

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > 3.  ใบสั่งขาย >

137.  ลูกค้าต้องการรายงานใบสั่งขายทั้งหมด (ส่งแล้ว+ค้างส่ง) แต่เรียงตามรหัสสิ้นค้า จะต้องแก้ไขอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

· ให้สร้างรายงานด้วยตนเอง โดยต้นฉบับรายงานคือ 137 แก้ไขบรรทัดที่ประมาณ 39 ให้ลบส่วนที่ขีดเส้นใต้ทิ้งไป

Query=OESOIT->REMQTY >= 0.0001 .AND. OESOIT->SORECTYP#'5'

หมายเหตุ ส่วนที่ขีดเส้นใต้หมายถึงให้ออกเฉพาะยอดค้างส่งที่มากกว่า หรือเท่ากับ 0.0001