1. โดยปกติหากผ่านบัญชีไปแล้ว (ในกรณีใช้โปรแกรมเวอร์ชั่น 5.5) จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ในเอกสารต้นทางได้อีก แต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เช่น เลขที่เอกสารอ้างถึง จะมีวิธีการอย่างไรที่ไม่ต้องยกเลิกหรือต้องออกเอกสารใหม่

 

Navigation:  ระบบบัญชี > สำหรับ Version Dos >

1. โดยปกติหากผ่านบัญชีไปแล้ว (ในกรณีใช้โปรแกรมเวอร์ชั่น 5.5) จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ในเอกสารต้นทางได้อีก แต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เช่น เลขที่เอกสารอ้างถึง จะมีวิธีการอย่างไรที่ไม่ต้องยกเลิกหรือต้องออกเอกสารใหม่

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ตัดการเชื่อมต่อบัญชีให้เป็น N จากนั้นก็จะสามารถเข้าไปแก้ไขได้ตามปกติ แต่จะต้องไม่ลืมแก้ไขให้เป็น Y

เหมือนเดิม หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว