9.  มีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างคำสั่ง PAG และ FF ในหน้าจอสร้างงบการเงิน

 

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

9.  มีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างคำสั่ง PAG และ FF ในหน้าจอสร้างงบการเงิน

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

PAG หมายถึง ขึ้นหน้าใหม่โดยพิมพ์ข้อมูลที่หัวงบการเงินให้ใหม่ด้วย ส่วน FF จะเพียงขึ้นหน้าใหม่ให้เพียงอย่างเดียว