1. ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกไว้แล้วในเวอร์ชั่น 4 เมื่อแปลงมาเป็นเวอร์ชั่น 5 หรือ วินโดว์ ได้ยอดค่าเสื่อมราคาไม่เท่ากัน

 

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

1. ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกไว้แล้วในเวอร์ชั่น 4 เมื่อแปลงมาเป็นเวอร์ชั่น 5 หรือ วินโดว์ ได้ยอดค่าเสื่อมราคาไม่เท่ากัน

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากสูตรในการคำนวณเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

ในเวอร์ชั่น 4 สูตรการคำนวณค่าเสื่อมราคา คือ

 (ราคาซื้อ - ราคาซาก / อายุการใช้งาน) / จำนวนวันทั้งหมดในปีนั้น * จำนวนวันในเดือนที่คิดค่าเสื่อมราคานั้น

ในเวอร์ชั่น 5 และ วินโดว์ สูตรการคำนวณค่าเสื่อมราคา คือ

 (ราคาซื้อ - ราคาซาก) *  %อัตราค่าเสื่อม / จำนวนวันทั้งหมดในปีนั้น * จำนวนวันในเดือนที่คิดค่าเสื่อมราคานั้น

*** ซึ่งสาเหตุที่เปลี่ยนวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาใหม่นี้ เพราะทางผู้พัฒนาโปรแกรม หรือโ(ปรแกรมเมอร์) ได้ยึดถือหลักปฏิบัติ         ตามหนังสือของทางราชการ)