7. โปรแกรมโอนย้าย ภงด.3 เวลาเลือกโอนย้ายข้อมูลฟ้อง Error เกี่ยวกับไฟล์ พวกนามสกุล OCX หรือ DLL สำหรับ Windows 7 และ Windows 8 ทั้ง 32 และ 64 Bit

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.03 >

7. โปรแกรมโอนย้าย ภงด.3 เวลาเลือกโอนย้ายข้อมูลฟ้อง Error เกี่ยวกับไฟล์ พวกนามสกุล OCX หรือ DLL สำหรับ Windows 7 และ Windows 8 ทั้ง 32 และ 64 Bit

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

tx03-11

 

วิธีแก้ไข

1. กรณีที่เป็น Win 8 อาจจะไม่มีไฟล์ Crystl32.ocx ในโฟลเดอร์ของโปรแกรมโอนย้ายที่เราติดตั้ง ก็ต้องไปหาโหลดไฟล์นี้จากเว็บก่อน แต่ถ้ามีก็ให้ก๊อบไฟล์

    copy ไฟล์ ไปวางยังตำแหน่ง C:\Windows\system32

2.    ไปที่ Command Prompt และ Run ด้วยสิทธิ์ของ Administrator โดยกดปุ่ม Windows +X

 

tx03-12

 

ถ้าเป็น Windows 7

 

tx03-17

 

 

3.  พิมพ์คำสั่ง regsvr32.exe crystl32.ocx (ตำแหน่งของ Path จะต้องอยู่ใน C:\Windows\system32 )

 

tx03-13

 

4. ถ้ายังโอนไม่ได้ อาจจะมีฟ้องเกี่ยวกับไฟล์อื่นอีก ก็ให้ทำตามขั้นตอน ที่ 2 กับ 3 หรือ ตามรูปด้านล่าง

 

tx03-14

 

tx03-15

 

5. ทำการโอนย้ายใหม่ก็จะเรียบร้อย

 

tx03-16

 

หมายเหตุ

ไฟล์ที่พบปัญหาส่วนใหญ่จะมี 5 ไฟล์ ก็จะแก้ไขเหมือนกันทั้งหมด ส่วนถ้าฟ้องเป็นไฟล์ นามสกุล dll ก็จะแก้ไขเหมือนกัน

พิมพ์คำว่า  regsvr32 c:\windows\system32\comdlg32.ocx  หรือ
พิมพ์คำว่า  regsvr32 c:\windows\system32\tabctl32.ocx  หรือ
พิมพ์คำว่า  regsvr32 c:\windows\system32\crystl32.ocx   หรือ
พิมพ์คำว่า  regsvr32 c:\windows\system32\Msflxgrd.ocx  หรือ
พิมพ์คำว่า  regsvr32 c:\windows\system32\Msmask32.ocx