6.  โปรแกรมสรรพากรตัวใหม่ที่ให้โหลดตั้งแต่ วันที่ 12/07/55 เวลาโอนจะฟ้อง  " ตำแหน่งของตัวคั่นต้องไม่ซ้ำกัน " ตามรูปข้างล่าง

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.03 >

6.  โปรแกรมสรรพากรตัวใหม่ที่ให้โหลดตั้งแต่ วันที่ 12/07/55 เวลาโอนจะฟ้อง  " ตำแหน่งของตัวคั่นต้องไม่ซ้ำกัน " ตามรูปข้างล่าง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

tax03_pm09

 

สาเหตุ

เป็นเพราะตำแหน่งข้อมูลในลำดับที่ 4. และ 5. ไฟล์ของโปรแกรมเอ็กซ์เพรสที่พิมพ์ออกมาเป็น Text File 2 บรรทัดนี้จะออกเป็นคอลัมน์เดียวกัน ทำให้เวลาใส่ตัวเลขต้องใส่ ตำแหน่งที่ 4 เหมือนกัน  แต่โปรแกรมโอนย้ายของสรรพากรเช็คว่าห้ามใส่เลขซ้ำกัน

 

วิธีแก้ไข

 

แก้ไขบรรทัดที่ 5 ใส่เป็นเลข 5

 

tax03_pm02

 

แก้ไขบรรทัดที่ 18 - 23 ตามรูป

 

tx03-03