วิธีการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านทาง Internet

Navigation:  ระบบการเงิน > การยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet >

วิธีการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านทาง Internet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

การยื่นแบบ ภงด. 3, ภงด.53 ผ่านทาง Internet คุณต้องขอแบบยื่นกับสรรพากรว่าต้องการยื่นแบบภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต  สรรพากรจะมีรหัสผู้ใช้ กับรหัสผ่านมาให้คุณ  คุณจะโทรสอบถามทางสรรพากร  หรือเข้าไปดู www.rd.go.th[****]มีรายละเอียดในการขอแบบยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต ก่อน

ขั้นตอนการยื่นแบบจะเหมือนกัน ภงด.3 หรือ ภงด. 53  จะแนะนำวิธีการยื่นแบบ สำหรับ ภงด. 53

1.   เข้ามาในเมนูการเงิน  ข้อ 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลือกภงด.  ที่ต้องการ  

tx01

 

2.   คลิกข้างรูป Printer เลื่อนลูกศรลง เลือกแบบฟอร์มภงด. 53 ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต

<%IMGEXPAND%>

 

3.  เลือก ฟอร์ม 1  ตอบ ตกลง

<%IMGEXPAND%>

 

4.  ให้คุณเลือกข้อ 4. นำแบบทดสอบไปทับ เลือก ข้อ 1. แล้วเลือก ฟอร์ม 1 ตอบตกลง

<%IMGEXPAND%>

 

5.  กด Alt+P เลือก ขอบเขตรายงาน ที่ต้องการ เลือก ตกลง

tx05

 

6.  โปรแกรมจะแจ้งข้อความ การเตรียมไฟล์ยื่น ผ่านเน็ต เลือก ตกลง

tx06

 

7. เลือก แฟ้มข้อมูลชนิดข้อความ   ตอบ ตกลง

tx07

 

8. เลือก ไดร์ฟ และตั้งชื่อไฟล์  เพื่อ SAVE ข้อมูล  เช่น D:\TAX53.TXT

tx08

เมื่อ SAVE ไฟล์จากโปรแกรม express ได้แล้ว คุณจะต้องเข้า ในเว็ปไซด์   www.rd.go.th  เพื่อดาว์นโหลด "โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย" มีขั้นตอนตามนี้

 

1.  คลิกที่   ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

tx09

 

2.  คลิกที่ รายละเอียด ใต้หัวข้อแนะนำบริการ

tx10

 

3.  คลิกที่   แนะนำโปรแกรม

tx11

 

4.  เลือก โปรแกรม ภาษีที่ต้องการ   ถ้าคุณจะยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้ง ภงด. 1 ,ภงด.3  ภงด.53 คุณจะต้องดาวน์โหลดที่ละโปรแกรม

tx12

 

5.  คลิก ที่  โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภงด.53 โดยเลือกที่ โปรแกรมเสริม ด้านล่าง (โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบภงด.53)

tx13

 

6.  เลือก  SAVE

tx14

 

7.  เลือก ไดร์ฟ ที่ต้องการ SAVE   เลือก ตกลง

8.  เมื่อ SAVE  ได้แล้ว เราจะต้องเข้าไป คลิก ไฟล์นี้    จะมีหน้าจอtax

เลือก  ไดร์ฟที่ให้ลงโปรแกรม  โปรแกรมตั้งค่าไว้ที่   C:\Program Files\Rdinet  แล้วเลือกเปิดโปรแกรมดังกล่าวขึ้นมา

tx16

 

9.  ให้เข้าไปในไดร์ฟ C:\Program Files\Rdinet เลือก โอนย้ายข้อมูล ภงด. 53 มีหน้าจอขึ้นมา ให้กรอกรายละเอียดข้างต้น ส่วนสาขาที่ ใส่เป็น 0000

แล้วเลือก ตกลง ก่อนถึงจะมาเลือก นำส่งภาษีตาม มาตราไหน แล้วไปเลือกส่วนทางขวาให้เอาเครื่องหมาย ติ๊กถูก หน้า ขนาดควายาวของข้อมูลคงที่ออก

แล้วใส่ เครื่องหมาย ตัวไปป์ | ในบรรทัด ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล

 

tx17

 

เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้เลือก ตกลง ตามรูป

 

 

เมื่อดาวน์โหลดได้แล้ว    เข้าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1.  ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

2.  สาขาที่ ไม่ต้องใส่

3.  แนบไฟล์ที่ save จากโปรแกรม EXPRESS   เช่น   TAX53.TXT  ตอบตกลง

กด แท็ปรหัสข้อมูล   เลือกมาตรา

หัก  ณ ที่จ่าย           1

ออกภาษีให้            2               ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล         | (ตัวไปป์)

 

แท็ป ตำแหน่งข้อมูล ให้เลือกตำแหน่งข้อมูล ตามข้างล่างนี้

*  ข้อมูล(จำนวนสูงสุด)

ตำแหน่งข้อมูล

จำนวนตัวอักษร

*   1.ลำดับที่(5)

*  2.เลขประจำตัวผู้มีเงินได้(10)

*  4.ชื่อ(160)

*  5.ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน(30)

*  16.วดปที่จ่าย    •พ.ศ.  ค.ศ.

*  17.ประเภทเงินได้ที่จ่าย(200)

*  18.อัตราภาษี(4,2)

*  19.จำนวนเงินที่จ่าย (15,2)

*  20.จำนวนเงินภาษีที่หัก(15,2)

*  21.เงื่อนไข(1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

dd/ดด/ปปปป

 

ข้อมูลรายละเอียดด้านบนสามารถ ดูได้จาก เมนูแก้ไขแบบทดสอบ  ฟอร์ม 1  ดังรูป

tx18

 

ให้กรอกตัวเลขตำแหน่งข้อมูลตามรูป 2 รูปข้างล่างนี้ หรือ กรอกที่มีเครื่องหมาย *

tx19

 

 

 

tx19-1

 

 

***  กรณี ที่ใช้กับโปรแกรม 194 -202  ต้องปรับตัวเลขตัวคั่นใหม่

 

tx19-2

 

tx19-4

 

คลิกที่โอนย้ายข้อมูล เครื่องจะให้เลือกแหล่งที่จะให้จัดเก็บข้อมูล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจะขึ้นให้อัตโนมัติ  เลือกตกลง

 

tx20

 

หลังจากตอบตกลงแล้วก็จะขึ้นหน้าจอ ข้างล่างให้ เลือกตกลง

tx21

 

คุณควรจะจดไฟล์ที่จัดเก็บด้วย เมื่อเราเข้าไปยื่นแบบ จะได้อ้างไฟล์ที่จะนำส่งภาษี

tx22

 

โปรแกรมจะโชว์รายละเอียดภาษีที่ยื่นว่าถูกต้องหรือไม่  อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้น คุณจะต้องเข้าไป ใน www.rd.go.th เพื่อจะนำส่ง ภาษี ให้คุณเข้าที่แบบยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย

tx09

 

คลิกที่  บริการยื่นแบบฯ

tx24

 

คลิกที่  แนะนำโปรแกรม

tx25

 

คลิกที่ เข้า ภงด.ที่ต้องการ

tx26

 

คุณใส่รหัสผู้ใช้ กับรหัสผ่าน ที่ขอมาจาก สรรพากร

tx27

 

ให้ คุณ เลือก จ่าย ภงด.53 กำหนด  ปี เดือน    คุณแนบไฟล์ที่คุณจัดเก็บไว้  เลือกว่าจะ จ่ายเป็นอะไร

หน้าจอต่อไปนี้ไม่สามารถ ดึงรูปมาได้เนื่องจากไม่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน แต่หลังจากใส่เรียบร้อย ก็จะเป็นหน้าจอที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ของกจิการและตัวเลขที่จะนำส่ง  ส่วนด้านท้ายก็จะให้เลือก Brows เพื่อเลือกไฟล์จาก ขั้นตอน เลือก Directory สำหรับจัดเก็บข้อมูล  หลังจากนั้นคลิกเลือก Upload ในแบบ /ตกลง

 

tx29

 

หน้าสุดท้ายจะแสดงยืนยันการชำระภาษี เพื่อเลือกรายการจึงเป็นการเสร็จขั้นตอน

 

tx28