1.  ต้องการให้สินค้าที่มียอดคงเหลือเป็น 0 ยังคงแสดงราคาทุน (ต่อหน่วย) ครั้งสุดท้ายขึ้นมา ซึ่งในโปรแกรมเวอร์ชั่น 4 สามารถทำได้ แต่เมื่ออัพเกรดมาเป็นเวอร์ชั่น 5 กลับไม่มีแสดงขึ้นมา

 

Navigation:  ระบบสินค้า > สำหรับ Version Dos >

1.  ต้องการให้สินค้าที่มียอดคงเหลือเป็น 0 ยังคงแสดงราคาทุน (ต่อหน่วย) ครั้งสุดท้ายขึ้นมา ซึ่งในโปรแกรมเวอร์ชั่น 4 สามารถทำได้ แต่เมื่ออัพเกรดมาเป็นเวอร์ชั่น 5 กลับไม่มีแสดงขึ้นมา

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

แก้ไขไม่ได้ เนื่องจากในขณะที่เป็นโปรแกรมเวอร์ชั่น 4 มีลูกค้าจำนวนมาก ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ

ราคาที่ยังแสดงอยู่ในขณะที่จำนวนสินค้าหมดไปแล้ว