2.  พิมพ์แบบฟอร์มรายละเอียดสินค้า ที่หน้าเมนูรายละเอียดสินค้า โปรแกรมฟ้องว่า "ไม่สามารถเปิดใช้แฟ้มข้อมูล STLOT" เกิดจากสาเหตุใด และจะต้องแก้ไขอย่างไร

 

Navigation:  ระบบสินค้า > สำหรับ Version Dos >

2.  พิมพ์แบบฟอร์มรายละเอียดสินค้า ที่หน้าเมนูรายละเอียดสินค้า โปรแกรมฟ้องว่า "ไม่สามารถเปิดใช้แฟ้มข้อมูล STLOT" เกิดจากสาเหตุใด และจะต้องแก้ไขอย่างไร

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ  เป็นแบบฟอร์มที่แปลงมาจากเวอร์ชั่น 4 ซึ่งในชุดคำสั่งยังมีการอ้างถึงไฟล์ STLOT แต่ในเวอร์ชั่น 5 จะไม่มีไฟล์ดังกล่าวนี้แล้ว

วิธีแก้ไข  สามารถทำได้โดยการดึงแบบฟอร์มต้นฉบับของโปรแกรมขึ้นมาทับ