5.  ไม่สามารถเรียกเข้าโปรแกรมผ่านทาง Shortcut ได้ (copy)

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... > สำหรับ Version Dos >

5.  ไม่สามารถเรียกเข้าโปรแกรมผ่านทาง Shortcut ได้ (copy)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Windows 98, Me จะมีข้อความ Cannot find the working folder for this programs

Windows XP, 2000 ไม่มีข้อความใดๆแจ้งขึ้นมา

 ปัญหาดังกล่าวเกิดจาก วินโดว์ไม่สามารถเปิดโปรแกรมจากโฟเดอร์หรือไดร์ฟที่ระบุไว้ใน shortcut ได้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก เน็ทเวิร์คไดร์ฟที่เคยสร้างไว้นั้นหายไป (อาจเกิดจากความผิดปกติของระบบหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ก็เป็นได้) ดังนั้นคุณจะต้องทำการสร้างเน็ทเวิร์คไดร์ฟขึ้นมาใหม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีที่ 1

คุณจำเป็นจะต้องทราบก่อนว่า ชื่อของเซอร์ฟเวอร์(ชื่อเครื่องแม่) และ ชื่อที่แชร์ ชื่อว่าอะไร ตรวจสอบได้ดังนี้

·ที่เครื่องแม่  ให้คลิกขวาที่ My computer เลือก Properties

·คลิกที่หัวข้อ Computer Name ให้ดูชื่อที่บรรทัด Full computer name:

·ชื่อเครื่องแม่จะอยู่ด้านซ้าย หน้าเครื่องหมายจุด  เช่น Serv.esg.com ชื่อเครื่องแม่คือ Serv

ชื่อที่แชร์ สามารถตรวจสอบ ได้ดังนี้

·ที่เครื่องแม่ ให้คลิกขวาที่ My computer เลือก Open

·ไดร์ฟที่แชร์จะมีรูปมืออยู่ใต้ภาพของไดร์ฟ คลิกขวาที่รูปมือ เลือก Sharing and Security…

·ดูตรงบรรทัด Share name: C (ชื่อที่แชร์คือ C นั่นเอง)

 

วิธีที่ 2

คุณสามารถเช็คได้จากเครื่องอื่นๆที่ใช้งานโปรแกรมได้ปกติ  โดยดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer (จะเห็นไดร์ฟต่างๆ) ให้คุณดูข้อความด้านหน้าของเน็ทเวิร์คไดร์ฟ เช่น C on 'Serv'(Z:) นั่นหมายความว่าไดร์ฟ Z: ได้ทำการแม๊ปไดร์ฟมาจากเครื่องที่ชื่อ Serv แชร์ไว้ชื่อ C นั้นเอง (\\Serv\C)

หลังจากที่ทราบ ชื่อของเซอร์ฟเวอร์ และ ชื่อที่แชร์ แล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาที่ My Computer เลือก Map network drive
2. บรรทัดแรกให้คุณเลือกไดร์ฟที่ต้องการ บรรทัดถัดมาให้พิมพ์ \\ชื่อเซอร์ฟเวอร์\ชื่อที่แชร์ ลงในช่อง ตามตัวอย่างจากข้อมูลด้านบนก็คือ \\Serv\C
3. ให้คุณติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่อง reconnect at logon ถ้ามีอยู่แล้วให้เลือก Finish หรือ OK

 

หมายเหตุ ในกรณีที่เครื่องเป็น Windows XP เมื่อทำตามขั้นตอนในเบื้องต้นแล้วไม่สามารถ map network drive ได้ ให้ลองคลิกขวาที่ My Network Place เลือก Properties ให้สังเกตที่ไอคอน Local Area Connection ถ้าเป็นสีเทาก็แสดงว่าถูก Disable อยู่ ให้คลิกขวาแล้วเลือก Enable ไดร์ฟที่เคยแม๊ปไว้ก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติ