6.  ใช้ระบบ Lan เครื่อง Server เป็น Windows XP Pro. เครื่องลูกเป็น Win Me. เล่นโปรแรกมที่เครื่องลูกช้ามาก

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... > สำหรับ Version Dos >

6.  ใช้ระบบ Lan เครื่อง Server เป็น Windows XP Pro. เครื่องลูกเป็น Win Me. เล่นโปรแรกมที่เครื่องลูกช้ามาก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข ปกติ Protocol ที่ใช้ใน Sever จะเป็น TCP/IP แต่สำหรับกรณีนี้ให้เพิ่ม Protocol IPX/SPX  ในเครื่องลูกด้วย