8.  การกำหนดระบบความปลอดภัย ในคอลัมน์ ข้อมูล และเมนูที่อนุญาตให้ผู้ใช้รายนี้ [F8] ถ้ากำหนดให้แก้ไขเป็น N มีผลอย่างไร

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

8.  การกำหนดระบบความปลอดภัย ในคอลัมน์ ข้อมูล และเมนูที่อนุญาตให้ผู้ใช้รายนี้ [F8] ถ้ากำหนดให้แก้ไขเป็น N มีผลอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

การกำหนดระบบความปลอดภัย ในคอลัมน์ F8 ถ้ากำหนด แก้ไขเป็น N จะทำให้กด F8 ในหน้าเอกสารไม่ได้เช่น IV ขาย จะเพิ่มสินค้าจะทำไม่ได้ หรือถ้าไปดับเบิ้ลคลิกในส่วน F7 ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ ทั้งในการจ่ายหรือรับชำระหนี้พื่อจะใส่เป็นเช็ค หรือเงินโอน แต่ถ้ากดคีย์บอร์ดโดย F7 แล้ว ALT+A  ก็สามารถเข้าไปกรอกได้วิธีการจ่ายหรือรับชำระหนี้ได้