9.  กำหนดแฟ้มผู้ใช้งาน ให้ตรวจสอบเข้มงวด และกำหนดในช่องรับรองเป็น L แต่เมื่อเลือก ไอคอนผ่านบัญชีรายการนี้ ไปยังสมุดรายวันเล่มที่ผ่านแล้ว กับไม่มีเอกสารนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การทำงาน

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

9.  กำหนดแฟ้มผู้ใช้งาน ให้ตรวจสอบเข้มงวด และกำหนดในช่องรับรองเป็น L แต่เมื่อเลือก ไอคอนผ่านบัญชีรายการนี้ ไปยังสมุดรายวันเล่มที่ผ่านแล้ว กับไม่มีเอกสารนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การทำงาน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

สาเหตุ การผ่านบัญชีโดยเลือกผ่านบัญชีรายการนี้ หรือ ผ่านทีละรายการ จะไม่มีการบันทึกในแฟ้มเหตุการณ์การทำงานให้

ดังนั้นควรเลือกการผ่านบัญชีโดยใช้ ไอคอนเลือกรายการผ่านบัญชี แต่ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ก็ไม่แจ้งว่า เป็นเอกสารใดบ้างที่ผ่าน แค่แจ้งว่า ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

 

appr1