15. สิทธิการใช้งานระดับต่ำสุดที่สามารถสั่งผ่านรายการบัญชีไปยังแยกประเภทได้ คือระดับใด

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

15. สิทธิการใช้งานระดับต่ำสุดที่สามารถสั่งผ่านรายการบัญชีไปยังแยกประเภทได้ คือระดับใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป

แต่ถ้าในกรณีนี้ที่ต้องการให้ ระดับ 5 ผ่านรายการบัญชีไม่ได้ ก็ให้กำหนดระบบความปลอดภัย เพิ่มเมนูบัญชี คอลัมน์รับรองให้ตอบเป็น N