การ Map Network Drive

Navigation:  ระบบ Network ,Share and Map Network Drive > การ Share และ Map network drive >

การ Map Network Drive

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 เลือกหัวข้อโดยกดที่ปุ่มรายการ

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 Map Network Drive ผ่านไอคอน My Computer, My Network (ใช้ได้กับวินโดว์ทุกรุ่น)

 วิธีนี้ท่านจะต้องทราบชื่อเครื่องและตำแหน่งในการแชร์

 

 1.  คลิ๊กขวาที่ My Computer, My Network Place, Network Neighborhood

 

         MapDrive

 

 

 2. - เลือกไดร์ฟที่ต้องการ (ปกติวินโดว์จะเลือกไดรฟ์ให้อัตโนมัติอยู่แล้ว)

     - ในช่อง Path ให้ระบุตำแหน่งที่แชร์ (\\Computer\Share Name)

 

 ภาพตัวอย่างของ Windows XP                                                                                                        

         Maponmycom_XP

 

 ภาพตัวอย่างของ Windows 98

         Path_win98

 

 สำหรับ WinXP ขึ้นไป จะมีแท๊ป Browse ให้ค้นหาตำแหน่งที่ได้ทำการแชร์ไว้

 

 

 

 

 Map Drive โดยผ่านทางไอคอนหรือช๊อตคัทของ Network

 Windows XP        Picture-Link

 

 1. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอน My Network Place แล้วเลือก หัวข้อ View workgroup computer

 

         M1_viewworkgroup

                                                 

 

 2. เมื่อเลือกหัวข้อ View workgroup computer แล้วก็จะเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ให้ดับเบิ้ลคลิก

  เข้าไปในเครื่อง SERVER

 

         M2_Server

 

 

 3. เข้าไปในเครื่อง SERVER แล้ว ก็จะเห็นโฟล์เดอร์ต่างที่ Share ไว้ ให้คลิกขวาที่โฟล์เดอร์ที่ต้องการแล้ว

เลือกหัวข้อ    Map network drive

     

         M3_map

                                                                                         

 

 4.   กำหนดไดร์วที่ต้องการ แล้วคลิกที่ Finish

 

         M4_selectdrive

 

 

 

 Windows 2000        Picture-Link

 

 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน My Network Place แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ Entire Network

                       

         M1_Entrie_2k

 

 

 2. เมื่อเข้าไปใน Entire Network แล้ว คลิกเลือกหัวข้อ entire contents

 

         M2_Contents_2k

 

 

 3. จะเห็นไอคอนการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย  ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่อง Microsoft windows Network

 

         M3_MS_win_net_2k

 

                                   

 4. เมื่อเข้าไปในไอคอนการเชื่อมต่อแล้ว ก็จะเห็น กลุ่มของเครือข่าย ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในกลุ่ม

 

         M4_Group_2k                                                      

 

 

 5. เมื่อเข้าไปในกลุ่มเครื่อข่ายแล้วจะเห็น เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่าย ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่อง

    SERVER

 

         M5_Server2K                                    

 

 

 6. เข้าไปในเครื่อง SERVER แล้ว ก็จะเห็นโฟล์เดอร์ต่างที่ Share ไว้      

     ให้คลิกขวาที่โฟล์เดอร์ที่ต้องการแล้วคลิกขวา จะมีเมนูขึ้นมาให้เลือก แล้วเลือกหัวข้อ Map network drive

 

         M6_map_2k

   

 7. กำหนดไดร์วที่ต้องการ แล้วคลิกที่ Finish

 

         M7_selectdrive_2k

 

 

 Windows 95, Windows 98, Windows Me

 

 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอน Network Neighborhood หรือ My Network Places ( ถ้าเป็น Windows Me )

 

         1_Neighborhood                                                          

                         Win95, Win98                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 2.  เมื่อเข้าไปแล้วจะเห็นเครื่องต่างๆในเครือข่าย แต่ถ้าเป็น Windows Me จะต้องเข้าไปในหัวข้อ Entire Network เสียก่อน  แล้วเปิดเข้าไปในกลุ่มของเครือข่าย (จะเป็นรูปเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่องเชื่อมต่อกันอยู่) ก็จะเห็นเครื่องต่างๆในเครื่อข่าย

 

         2_Entire              

                         Win95, Win98

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 3. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่อง Server ก็จะเห็น Folder ต่างที่แชร์ไว้  (ตัวอย่าง Server ชื่อ Esg_rh)

 

         3_sharename                                                        

                         Win95,Win98,WinMe

 

 4. คลิกขวาที่ Folder ที่ต้องการ แล้วเลือกหัวข้อ Map network Drive

 

         4_mapdrive

                         Win95,Win98,WinMe

 

 5. เลือกไดร์วที่ต้องการโดยเลื่อนเม้าท์ไปคลิกที่ช่องอักษรไดร์ฟ ก็จะมีไดร์วขึ้นมาให้เลือก เลือกไดร์วที่ต้องการแล้ว

     คลิก ที่ OK

 

         serect_dirve_w98                    

                 Win95,Win98,WinMe

 

หมายเหตุ ให้มาร์คเครื่องหมายถูก ที่ Reconnect at logon ด้วย

 

 

 

 Map Network Drive โดยการพิมพ์คำสั่งผ่าน Command prompt

 

 คำสั่งของ Windows

 C:\> NET USE (Drive:) \\Computer\Sharename                

 C:\> NET USE (Drive:) /delete                                (Disconnect Network Drive)

 

 คำสั่งของ Netware

 C:\> MAP (Drive:) = Server name\Volume:

 C:\> MAP DEL (Drive:)                                        (Disconnect Network Drive)