การ Share Drive โดยใช้ตัวช่วย (Wizard)

Navigation:  ระบบ Network ,Share and Map Network Drive > การ Share และ Map network drive >

การ Share Drive โดยใช้ตัวช่วย (Wizard)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ขั้นตอนการเริ่มแชร์ไดร์ฟหรือไดเรกทอรี่

 

1.เมื่อคลิกขวาไดร์ฟหรือไดเรกทอรี่ ที่ต้องการแชร์ครั้งแรก ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ตามรูปที่ 1 ให้เลือกที่ Network Setup Wizard

 

                 xpbasic01

                                                         รูปที่ 1

 

 

2.หน้าต่างถัดมาจะปรากฏข้อความให้เริ่มขั้นตอนการแชร์ไดร์ฟ ให้เลือก Next เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

 
xpbasic02
รูปที่ 2

 

 

3.ในขั้นตอนนี้จะเป็นการแจ้งเตือนก่อนที่จะแชร์ว่า ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ ในระบบแลนเรียบร้อยหรือยัง ,

เปิดเครื่องคอมฯ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องการแชร์ เช่น เครื่องพิมพ์ หรือโมเด็ม แล้วหรือไม่ เป็นต้น
ถ้าเราทำตามคำแนะนำเรียบร้อย ก็ให้เลือก Next
 
xpbasic03

                                                               รูปที่ 3

 

 

4.จากนั้นให้เลือกลักษณะการเชื่อมต่อ โดยเลือกเป็น Other เพราะ 2 ข้อแรกเป็นการเชื่อมต่อผ่านทาง Internet เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วคลิก Next

 
xpbasic04
รูปที่ 4

 

 

5.ขั้นตอนนี้ให้เลือกข้อที่ 3 เพราะเครื่องคอมฯ นี้ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Internet จากนั้นให้เลือก Next

 
xpbasic05
รูปที่ 5

 

 

6.ขั้นตอนนี้ให้ใส่รายละเอียดของเครื่องคอมฯ ซึ่งไม่ต้องใส่ก็ได้ จากนั้นก็จะให้ใส่ชื่อของไดร์ฟ

หรือไดเรกทอรี่ที่ต้องการแชร์ซึ่งช่องนี้ต้องระบุว่าต้องการให้เครื่องอื่นเห็นไดร์ฟหรือ
ไดเรกทอรี่ที่ต้องแชร์เป็นชื่ออะไร จากนั้นก็เลือก Next
 
xpbasic06

                                                         รูปที่ 6

 

 

7.ขั้นตอนนี้ให้ระบุชื่อของ Workgroup จากนั้นให้เลือก Next

 
xpbasic07

                                                         รูปที่ 7

 

 

8.ให้เลือกข้อแรก คือระบุว่าต้องการที่เปิดแชร์ไฟล์หรือเครื่องพิมพ์ให้กับคอมฯ เครื่องอื่นที่อยู่ใน Workgroup เดียวกัน จากนั้นเลือก Next

 
xpbasic08

                                                         รูปที่ 8

 

 

9.ตรวจรายละเอียดที่กำหนดมา ถ้าถูกต้องเลือก Next

 
xpbasic09

                                                         รูปที่ 9

 

 

10.จากนั้นให้รอสักครู่เพราะเครื่องกำลังทำงาน เมื่อเครื่องกำหนดการแชร์เรียบร้อย ก็จะสามารถเลือก Next ได้

 
xpbasic10
รูปที่ 10

 

 

11. จากนั้นโปรแกรมจะถามว่าต้องการที่จะทำการแชร์ทรัพยากรในเครื่องอื่นอีกหรือไม่ โดยสามารถทำแผ่นดิสก์

เพื่อช่วยให้การแชร์ ให้เลือกข้อ 2-3 ข้อใดก็ได้ โดยระบุว่ามีเรียบร้อยแล้วหรือไม่ต้องการทำนั้นเอง
 
xpbasic11

                                                         รูปที่ 11

 

 

12.ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อการแชร์เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก Finish ได้เลย

 
xpbasic12

                                                         รูปที่ 12

 

 

13.หลักจากขั้นตอนการแชร์เรียบร้อย ก็จะปรากฏหน้าจอ มาให้เราระบุอีกครั้งว่าต้องการแชร์ทันทีหรือไม่ ถ้าต้องการให้คลิกที่ Share this Folder และ Allow network user และตอบตกลงได้เลย

 
xpbasic13

                                         รูปที่ 13

 

 

14.ไดร์ฟหรือไดเรกทอรี่ ที่ถูกแชร์เรียบร้อยก็จะมีรูป มือช้อนดังรูป

 
xpbasic14
รูปที่ 14