วิธีการโอนไฟล์เข้าโปรแกรมสรรพากรสำหรับ ภงด.03

Navigation:  ระบบการเงิน > การยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet >

วิธีการโอนไฟล์เข้าโปรแกรมสรรพากรสำหรับ ภงด.03

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1. ขั้นตอนแรกก็ทำเหมือนหัวข้อวิธีการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

2. เปิดโปรแกรมโอนย้ายไฟล์ของสรรพากร เลือก Browse เพื่อเลือก Text File ที่พิมพ์มาจากโปรแกรมเอ็กซ์เพรส ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ,เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน และ พ.ศ.และใส่เครื่องหมายเครื่องหมาย ตัวไปป์  | ในคอลัมน์ตัวอักษรที่ใช้แบ่งข้อมูล และเลือก ตกลง

 

tx03-01

 

 

3. คลิ๊กที่คอลัมน์ ตำแหน่งข้อมูล ใส่ตัวเลขตามรูปข้างล่าง

 

tax03_pm02

*** โปรแกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1/11/56 ได้ถอด ข้อ 2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลักออก

 

tax03_02

 

4. จากข้อ 3 ก็ต้องใส่ตัวเลขตามรูปด้านล่าง จนถึงลำดับที่ 23 .เงื่อนไขการหักภาษี

 

tx03-03

 

5. หลังจากนั้นก็คลิกเลือกโอนย้ายข้อมูล จะขึ้นหน้าต่าง ให้ใส่รหัสผู้ใช้ และประเภทสาขา เลือกตกลง

 

tx03-04

 

6.  เมื่อเรียบร้อยโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง ที่เก็บไฟล์ที่จะใช้ในการ Upload หรือ ยื่นผ่านเว็บของสรรพากร

 

tx03-05

 

7. ต่อจากข้อ 6. จะแสดงตัวเลขในการนำส่งก็เลือก ตกลง แล้วไปเปิดเว็บของสรรพากร เพื่อUpload ไฟล์ ซึ่งจะเหมือนขั้นตอนของภงด.53

 

tx03-06