1. เลือกโอนย้ายข้อมูลแล้วขึ้น ลำดับที่ซ้ำบรรทัดที่ 2

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.02 >

1. เลือกโอนย้ายข้อมูลแล้วขึ้น ลำดับที่ซ้ำบรรทัดที่ 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เลือกคลิ๊กปุ่ม โอนย้ายข้อมูลแล้วขึ้น ลำดับที่ซ้ำบรรทัดที่ 2

 

tax2-08

 

สาเหตุ เพราะบรรทัดที่ 2. ลำดับที่ (5 ) ใส่ตัวเลขไว้

 

tax2-07

 

วิธีแก้ไข บรรทัดที่ 2. ลำดับที่ (5 ) ให้ปล่อยว่าง

 

tax2-09