4.  ขณะติดตั้งโปรแกรมขึ้นข้อความ Illegal copy  "กรุณาติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นต้นฉบับ"

Navigation:  ติดตั้งโปรแกรม > สำหรับ Version Dos >

4.  ขณะติดตั้งโปรแกรมขึ้นข้อความ Illegal copy  "กรุณาติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นต้นฉบับ"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

illegal

 

 

 

สาเหตุ

1.  ติดตั้งที่เครื่อง Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Win NT,Win XP,Win2k และ Windows 2003

2. Drive A เป็นแบบ USB และไดร์ฟที่เป็นแบบ Super-Drive หรือ LS-120

 

 

 

วิธีแก้ไข

ให้ติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการเป็น DOS, WINDOWS 95, WINDOWS 98, หรือ WIN ME

ในกรณีที่เป็นระบบเน็ทเวิร์ค (LAN) ให้ทำการ Map Network Drive แล้วจึงทำการติดตั้งโปรแกรม

ในขั้นตอนการติดตั้ง จะมีข้อความให้ท่านระบุที่เก็บโปรแกรม ท่านจะต้องระบุไดร์ฟที่เป็นไดร์ฟเน็ทเวิร์ค หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะส่งผ่านนำโปรแกรมไปเก็บยังเครื่อง Server

 

หมายเหตุ การ Map Network Drive คือการเอาพื้นที่ที่เก็บข้อมูลของเครื่องแม่ มาจำลองเป็นไดร์ฟใดไดร์ฟหนึ่งของเครื่องลูก