11. ถ้าเกิด Error "กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวันไม่ถูกต้อง เลขที่บัญชี '                      ' " จะมีวิธีตรวจสอบและแก้ไขอย่างไรบ้าง

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

11. ถ้าเกิด Error "กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวันไม่ถูกต้อง เลขที่บัญชี '                      ' " จะมีวิธีตรวจสอบและแก้ไขอย่างไรบ้าง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

§ให้เช็คที่สมุดรายวันก่อนว่าเลขที่บัญชีที่โปรแกรมลงให้นั้น ผิดปกติที่บัญชีใด หรือมีบัญชีใดหายไปบ้าง

§เมื่อเราทราบแล้วว่าบัญชีที่หายไปนั้นเป็นบัญชีอะไร เราก็เข้าไปตรวจสอบเมนูที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น ว่ามีการกำหนดเลขที่บัญชีไว้ถูกต้องหรือไม่ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , เจ้าหนี้, รายได้, ค่าใช้จ่าย, สินค้าบริการ (ถ้านำไปเปิดทางด้านขายก็ต้องกำหนดเลขที่บัญชีรายได้ แต่ถ้านำไปเปิดทางด้านซื้อก็ต้องกำหนดเลขที่บัญชีต้นทุนบริการ)

§เช็คที่ผังบัญชีว่ามีบัญชีที่เกี่ยวข้องครบหรือไม่ มีการกำหนดแยกแผนกไว้หรือไม่

§เช็คที่กำหนดเลขที่เอกสาร ตามเมนูที่ทำว่ามีการผูกเลขที่บัญชีถูกต้องหรือไม่

§เช็คที่เมนูเริ่มระบบ 5.2 กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน ซึ่งในหน้าเมนูนี้ ปัญหาส่วนใหญ่จะไม่มีการกำหนดบัญชีพักไว้