2.  เปิดโปรแกรมแล้วมีข้อความเตือน Windows  XP

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... >

2.  เปิดโปรแกรมแล้วมีข้อความเตือน Windows  XP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sc_Warnning

เรียกใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรส for Windows จากเครื่อง Windows XP Vista 2006 จะขึ้น Message Error

วิธีแก้ไข

1. คลิกขวาที่ Internet Explorer  เลือก Properties

 

visie01

 

2.  เลือกแท็ป Security

 

visie02

 

3.  คลิกซ้าย 1 ครั้ง ที่ Local intranet แล้วคลิกเลือก Sites...

 

visie03

 

4.  เลือก แท็ป Advanced...

 

visie04

 

5.  พิมพ์ข้อตามนี้ file:\\esg_rh หรือพิมพ์ชื่อ Server แล้วคลิกเลือก Add กรณีที่พิมพ์ไม่ได้ให้เอาติ๊กถูกต้อง Require server verification (https:).... ออก แล้วพิมพ์ใหม่ และสามารถใส่เป็นเบอร์ IP ADDRESS ได้เช่น file://162.168.0.1

visie05

 

6.  ข้อความที่พิมพ์ไป จะไปแสดงใน Web sites: ตามรูป แล้วเลือก OK หลังจากนั้นให้ Restart เครื่องใหม่ แล้วถึงกลับมาใช้งานได้

 

visie06

 

 

 

ป.ล. การแก้ไขนี้ สามารถนำมาแก้ไขกับ กรณีที่เป็นการต่อผ่าน Remote Desktop และ กรณีที่บางเครื่องเข้าโปรแกรมแล้วขึ้น Permission หรือ Access Dined ด้วย แต่ถ้าขึ้น Error Permission ทั้งวงแลนก็เช็คเรื่องสิทธิเหมือนเดิม