การ Share Drive สำหรับ Windows 2008

Navigation:  ระบบ Network ,Share and Map Network Drive > การ Share และ Map network drive >

การ Share Drive สำหรับ Windows 2008

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Windows 2008 Server

1. เปิด My Computer

 

 Win2008 Open Mycom

 

2. คลิ๊กขวาที่ไดร์ฟหรือโฟล์เดอร์ที่ต้องการแชร์ เลือกรายการ Share.. (ตามรูปจะเป็นการแชร์ทั้งไดร์ฟ)

 

 Win2008 Open Share

 

3. กำหนดค่าต่างในการแชร์

 - ติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าช่อง Share this folder

 - ระบุชื่อแชร์ลงในช่อง Share name:

 - กดปุ่ม Permission เพื่อตั้งค่าให้เครื่องลูกสามารถเขียนข้อมูลที่เครื่องแม่ได้

 

 Win2008 Share this folder

 

 - ติ๊กเครื่องหมายถูกรายการ Change ในคอลัมภ์ Allow แล้ว คลิ๊กปุ่ม OK ด้านล่าง

 

 Win2008 Permission

 

 - ตั้งค่าไม่ให้ใช้งาน Offline file เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องลูก Windows7 คีย์ข้อมูลแล้วไม่ปรากฏข้อมูลนั้นที่เครื่องแม่หรือเครื่องลูกที่เป็น Winodows XP

 

 Win2008 Caching

 

 Win2008 Offine Setting

 

4. คลิ๊กที่ปุ่ม Ok ทุกขั้นตอนจนเสร็จ