ไม่สามารถใช้งานในระบบเน็ทเวิร์คได้

Navigation:  ระบบ Network ,Share and Map Network Drive > ปัญหาที่พบบ่อยของระบบ Network >

ไม่สามารถใช้งานในระบบเน็ทเวิร์คได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 An error occurred

 

สาเหตุ        ไม่สามารถติดต่อกับเครื่องแม่ได้

 - สายแลนหลุดหรือหลวม

 - Loca Area Connection ถูก Disable  (ห้ามใช้)

 - ค่าของระบบถูกเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนชื่อเครื่องแม่ ,  มีการแก้ไขค่าของเน็ทเวิร์คทำให้ไม่สามารถติดต่อกันได้

 - ระบบ Domain เครื่องลูกไม่ได้ Logon เข้าสู่ระบบ Domain แต่ Logon เข้าที่เครื่องตนเอง (This Computer)         (ศึกษาประเภทเครือข่ายให้กดที่ปุ่ม)

 

 Logon-to-Domain                Logon-to-Thiscom

 

 

วิธีแก้ไข

    เช็คสัญญาณเน็ทเวิร์ค โดยเปิดหน้าต่าง Network Connection ดังนี้

 

 disconnect

 

 กรณีที่ 1 มีเครื่องหมายกากบาทอยู่ที่รูปไอคอน

 

 disconnect4

 

         สาเหตุ        

         - สายแลนหลวมหรือไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ หรือสายหลุดออกจาก Switch Hub

         - Switch Hub อาจจะมีปัญหาเช่น ไฟที่ฮับไม่ติด

 

 กรณีที่ 2 รูปไอคอนเครือข่ายเป็นเป็นสีเทา (ปกติจะเป็นสีฟ้า)

 

 disconnect3

 

         สาเหตุ

         - Network ถูกปิดการใช้งาน

 

         วิธีแก้ไข

         - ให้คลิ๊กขวาที่ไอคอน เลือกรายการ Enable (ตามรูปด้านล่าง)

 

 Network Enable

 

 

 นอกเหนือจากนี้แนะนำให้ติดต่อกับผู้ดูแลระบบ

 

 

 

 

สำหรับลูกค้าวางระบบ LAN หรือ MA

Client-Server

 1. ให้เช็คอุปกรณ์เครือข่าย ว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่

 2.  ได้ทำการ Logon เข้าสู่ระบบเครือข่าย Domain หรือ This Computer

 3. Driver ที่ควบคุมเน็ทเวิร์ค ถูก Disable อยู่หรือไม่

 4. ค่าต่างในระบบเครือข่ายถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่

 5. ตรวจสอบ Fire wall

 

รายละเอียดมีดังนี้

1.  ตรวจเช็คสัญญาณเครือข่าย

Hardware ให้ดูระหว่างฮับและเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าสายที่ต่ออยู่แน่นหนาหรือไม่ ถ้าแน่นหนาดีแล้ว ดวงไฟบน Lan card และ Hub จะมีดวงไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานติดอยู่ แต่ถ้าดวงไฟไม่ติด ก็อาจเป็นได้ว่า Network Adapters ถูก Disable ไว้ (ดูในหัวข้อที่ 3.)  หรือ การ์ดอาจจะมีปัญหา (ให้ลองปิดเครื่องถอดสายไฟออกทิ้งไว้ 5 วินาที แล้วเปิดเครื่องใหม่)

 Software เปิด Properties ของ Network

 

 disconnect

 

 เมื่อเปิด Porperties แล้ว ถ้ารูปภาพ Local Area Connection มีกากะบาดอยู่ แสดงว่ายังไม่ได้ต่อสายแลน หรือสายแลนหลุด หรืออุปกรณ์(การ์ดแลนหรือฮับ) อาจจะมีปัญหา

 ( สังเกตุจากไฟที่ช่องเสียบสายบนแลนการ์ดหรือที่ตัวฮับ )

 

 disconnect4

 

2. ตรวจเช็ค Log Off - Log On

สำหรับ Win9x ให้คลิกที่ Start ดูรายการ Log Off ... ถ้าไม่มีรายชื่อของผู้ใช้ต่อท้าย แสดงว่ายังไม่ได้

Log On     เข้าระบบ Network (ขั้นตอนการเข้าระบบ อาจเผลอไปกดปุ่ม Esc หรือคลิกที่แท๊ป Cancle)

สำหรับ WinXP นั้นไม่สามารถ Esc หรือ Cancle การเข้าระบบได้ จะต้อง ระบุผู้ใช้[***] เพื่อเข้าสู่ระบบ (ในแท๊ป  

Option จะมีให้เลือกว่าจะเข้าสู่ระบบโดเมนหรือเข้าเฉพาะเครื่องของตนเอง)

 

3. ตรวจเช็ค Device Driver ถูก Disable ไว้หรือไม่ (หยุดการใช้งานเน็ทเวิร์คชั่วคราว)

ให้เปิดหัวข้อ Device Manager (Network Adapters) จะมีกากะบาดสีแดงที่รูปการ์ด)

 

 disconnect1

 

หรือเปิด Properties ของ My Network Place ( Local Area Connection) รูปจะเป็นสีเทา ปกติจะเป็นสีฟ้า)ให้คลิ๊กขวาที่ Local Area Connection เลือก Enable

 

 disconnect3

 

4. ตรวจเช็คค่าต่างๆในระบบเครือข่าย เช่น

 - ชื่อเครื่องแม่ถูกเปลี่ยนหรือไม่

 - IP Address และ Subnet Mark ถูกเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น เครื่องแม่มี IP เป็น 162.168.0.1.100 แต่เครื่องลูกข่ายมี IP เป็น 192.168.0.1 (ตัวเลขชุดแรกไม่เหมือนกัน อยู่กันคนละคลาส) และ Subnet Mark จะต้องเหมือนกัน

 

5. Firewall ให้ตรวจสอบว่าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสรุ่นที่ใช้มีออปชั่นของ Firewall หรือไม่ ให้ปรับแต่งค่าหรือปิดการทำงานของ Firewall

 

 

Peer-to-Peer (Wrokgroup) ก็จะคล้ายกับระบบข้างต้น

1. Driver ที่ควบคุมเน็ทเวิร์ค ถูก Disable อยู่หรือไม่

2. ให้เช็คชื่อกลุ่ม (workgroup) ว่าตรงกับเครื่อง Server หรือไม่

3.  ให้เช็ค IP Address ของ Protocol TCP/IP ว่าอยู่ในเครื่อข่ายชุดเดียวกันหรือไม่ เช่น เครื่องแม่มี Address เป็น   162.168.0.1.100 แต่เครื่องลูกข่ายมี Address เป็น 192.168.0.1 (สังเกตุชุดตัวเลข ชุดแรกจะไม่เหมือนกัน)

หมายเหตุ ในเรื่องของชุดตัวเลขนั้น จะต้องดูที่ Subnet Mark ด้วยว่ากำหนดอย่างไร เช่น Subnet Mark: เป็น 255.255.255.0 ชุดตัวเลข 3 ชุดแรกต้องกำหนดให้เหมือนกัน

4. ให้เช็คอุปกรณ์เครือข่าย ว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่