Error -20 Creating File

Navigation:  Error  ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม >

Error -20 Creating File

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

โปรแกรมไม่สามารถสร้างดัชนีไฟล์ได้

สาเหตุ

1.จัดเรียงขณะที่ยังมีผู้ใช้งานฐานข้อมูลนั้นอยู่

2.กำหนด Attributes ไฟล์ในที่เก็บข้อมูลเป็น Read-Only หรือ Hidden (ป้องกันพนักงานลบข้อมูล)

3.ก่อนหน้านี้มีเครื่องแฮงค์, ไฟตก-ไฟดับ (อาจทำให้ไฟล์ที่ใช้งานอยู่เปิดค้างที่ Server)

4.กำหนดสิทธิ์การใช้ระบบ Network ภายหลัง

5.มีปัญหาในการเขียน Temp File เช่น ตำแหน่งเขียน Tempไม่ถูกต้อง, พื้นที่ไม่พอ, มีไฟล์ขยะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เขียน Temp ค้างอยู่เป็นจำนวนมาก)

 

วิธีแก้ไข

1.ให้หยุดการทำงานทุกเครื่อง แล้วจัดเรียงข้อมูลใหม่

2.ตรวจสอบแก้ไข Attributes ของไฟล์ (จะต้องไม่กำหนดให้เป็น Read-Only หรือ Hidden)

3.Logoff เครื่องที่ก่อให้เกิดปัญหา หรือทำการ Logoff ทุกเครื่องในระบบ

4.กำหนดสิทธิให้ User มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงไฟล์ได้

5.ตรวจสอบการเขียน Temp file

 

 

 20creating01

 

จากภาพตัวอย่าง

- จะสังเกตได้ว่าไฟล์ที่แจ้งขึ้นมาจะเป็นไฟล์แรกที่โปรแกรมจะทำการจัดเรียงคือ APBAL.CDX น่าจะเกิดจากการกำหนดไฟล์เป็น Read-Only, หรือ Hidden หรือปัญหาในการเขียน Temp File

- ถ้าไฟล์ที่แจ้งขึ้นมาเป็นไฟล์อื่นๆเช่น ARTRN.CDX ให้ตรวจสอบดูว่ามีเครื่องอื่นเปิดใช้งานฐานข้อมูลนี้อยู่หรือไม่ หรืออาจเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้มีเครื่องในเครือข่ายปิดตัวเองไม่สมบูรณ์ จึงทำให้เครื่อง Server

  ล๊อคไฟล์เอาไว้ไม่ให้ใช้งานถ้าเป็นกรณีนี้ก็ให้ Log off ออกจากระบบ แล้ว Log on เข้าระบบใหม่        

 

หมายเหตุ

- ให้จัดเรียงข้อมูลที่เครื่องแม่ (Server) จะดีที่สุด แต่ถ้าเครื่องแม่เป็น Netware หรือ Linux ก็ให้ใช้เครื่องลูกที่ Logon ด้วยรหัสสูงสุด ทำการจัดเรียงข้อมูล

- การเขียน Temp file โดยปกติจะเขียนบนเครื่องที่สั่งจัดเรียงข้อมูล

 สำหรับ Windows 98 จะเขียน Temp ที่ %Systemroot%\Temp

 สำหรับ Windows XP จะเขียน Temp ที่ %UserProfile%\Local Setting\Temp

 

โดยตรวจสอบหรือแก้ไขได้ดังนี้        

1. คลิ๊กขวา My Computer เลือก Properties เลือกแท๊ป Advanced

2. คลิ๊กที่ปุ่ม Environment Variable

 

         20creating02

 

3.   ตำแหน่งที่เขียน Temp จะอยู่ในคอลัมภ์ Value (ค่า Default จะอยู่ที่ %User Profile%\Local Setting\Temp สามารถแก้ไขได้โดย คลิ๊กทึ่ปุ่ม Edit )

 

         20creating03

 

 

 

 

 

วิธีแก้ไขคุณสมบัติ (Attribute) ของไฟล์

ใช้คำสั่งใน DOS

 ATTRIB  -R -H  [Path][Filename/Folder]  /S

         + = เพิ่มคุณสมบัติ                R = Read-Only (อ่านได้อย่างเดียว)

         -  = ลบคุณสมบัติ                H = Hidden (ซ่อนไฟล์)                        /S = แก้ไข Files and All SubFolder

 

ใช้หน้าต่าง Windows Explorer

1. เปิด My computer เลือกหาโฟล์เดอร์หรือไฟล์ที่ต้องการแก้ไข

 

2. คลิ๊กขวาที่โฟล์เดอร์หรือไฟล์ที่ต้องการแก้ไข เลือกรายการ Properties

 

 - ตัวอย่างการแก้ไขไฟล์  (รูปลักษณะจะเป็นสีเหลี่ยมสีขาว) เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกแล้ว Apply หรือ OK

 

 Attribute-File-R

 

 

 - ตัวอย่างการแก้ไขโฟล์เดอร์ (รูปลักษณะจะเป็นสีเหลี่ยมสีเหลือง) เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกแล้ว Apply

 

 Attribute-Folder-R

 

 จะมีอ๊อปชั่นให้เลือก ให้เลือกรายการที่ 2 แล้วกดปุ่ม OK

          รายการที่หนึ่ง จะแก้ไขเฉพาะโฟล์เดอร์เท่านั้น

          รายการที่สอง จะแก้ไขทั้งหมดรวมทั้งโฟล์เดอร์ย่อยและไฟล์

 

 Attribute-Confirm Changes