หน้าแรก >จองอบรมการสร้างงบการเงิน

4 ขั้นตอน ในการจองที่นั่งอบรม
ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม, อัตราค่าใช้จ่าย
โทรจองที่นั่งอบรม
02-217-3533
รับหมายเลขอบรม(TN) ทางอีเมล์
ยืนยันการจองอบรม
S/N:
TN:
(ไม่ต้องใส่ตัวอักษรTN)
คอร์สอบรมที่ยังมีที่นั่งว่าง
คอร์สอบรมที่ยังมีที่นั่งว่าง
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
จำนวนเงิน
(รวม VAT.)
หัก ณ ที่จ่าย 3%ยอดสุทธิ
1 ท่าน 856.-   856.-
2 ท่านขึ้นไป 1,712.- 48.- 1,664.-
การชำระเงิน
การชำระเงิน

โอนเงินค่าอบรม : เข้าบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี เลขที่บัญชี : 123-0-81880-7

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย : 39/69 หมู่ที่12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 01055 37095 903

สถานที่อบรม,สถานที่จัดส่งเอกสาร : 128/20 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 3 ห้อง D,E,F,G,H ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-217-3533

โทรสาร : 02-216-5899

หัวข้อในการอบรมคอร์สสร้างงบการเงิน
หัวข้อในการอบรมคอร์สสร้างงบการเงิน
  1. การสร้างงบการเงิน
  2. หลักการสร้างงบการเงิน
  3. การคัดลอกงบการเงิน
  4. ส่วนประกอบของหน้าจอสร้างงบการเงิน
  5. ตัวอย่างการสร้างงบการเงินที่น่าสนใจ
  6. วิธีพิสูจน์ยอดตัวเลขในงบดุล ทางฝั่งของยอดรวมสินทรัพย์ว่าถูกต้องหรือไม่
  7. การแสดงอัตราเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบในงบการเงิน
  8. ขั้นตอนการสร้างงบการเงิน เพื่อแสดงอัตราเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบ
  9. หลักของการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์
  10. การพิมพ์งบการเงิน
  11. แบบฝึกหัดย่อย
  12. ตัวอย่างการสร้างงบดุลแบบ Periodic
  13. ตัวอย่างการสร้างงบกำไรขาดทุนแบบ Periodic
  14. ข้อควรคำนึงในการสร้างงบการเงิน