หน้าแรก >จองอบรมการใช้โปรแกรม Express

ห้องอบรมโปรแกรมบัญชี Express
4 ขั้นตอน ในการจองที่นั่งเข้าอบรมโปรแกรมบัญชี Express

*** ต้องกลับมายืนยันการจองอบรมในหน้าจอนี้ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การอบรม ***

ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม, อัตราค่าใช้จ่าย
โทรจองที่นั่งอบรม
02-217-3533
รับหมายเลขอบรม(TN) ทางอีเมล์
ยืนยันการจองอบรม
S/N:
TN:
(ไม่ต้องใส่ตัวอักษรTN)
คอร์สอบรมที่ยังมีที่นั่งว่าง
คอร์สอบรมที่ยังมีที่นั่งว่าง
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
ผู้เข้าอบรม(ท่าน)จำนวนเงิน(รวม VAT.)หัก ณ ที่จ่าย 3%ยอดสุทธิ
1 1,070.- 30.- 1,040.-
2 1,605.- 45.- 1,560.-
3 2,675.- 75.- 2,600.-
4 3,210.- 90.- 3,120.-
5 4,280.- 120.- 4,160.-
6 4,815.- 135.- 4,680.-

หมายเหตุ

ราคาดังกล่าวเป็นราคาสำหรับที่นั่งคู่( 2 ท่าน/1 เครื่องคอมฯ ), หากเข้าอบรมท่านเดียวหรือมีเศษจำนวนคนที่เหลือจากการจับคู่ จะเป็นที่นั่งเดี่ยว( 1 ท่าน/1 เครื่องคอมฯ )

หากต้องการอบรม 2 ท่านขึ้นไป และประสงค์จะนั่งแยกโต๊ะกัน( 1 ท่าน/ 1 เครื่องคอมฯ ) จะคิดราคาท่านละ 1,070.- บาท

การชำระเงิน
การชำระเงิน

โอนเงินค่าอบรม : เข้าบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี เลขที่บัญชี : 123-0-81880-7

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย : 39/69 หมู่ที่12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 01055 37095 903

สถานที่อบรม,สถานที่จัดส่งเอกสาร : 128/20 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 3 ห้อง D,E,F,G,H ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-217-3533

โทรสาร : 02-216-5899

หัวข้อในการอบรมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส
หัวข้อในการอบรมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส

วันที่ 1 ( เวลา 9.00 – 12.00 น. )

  1. การเข้าโปรแกรม Express เพื่อเริ่มการวางระบบโปรแกรม ( Set Up )
 1. 1.1. กำหนดบริษัทใหม่
 2. 1.2. การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
 3. 1.3. การกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ
 4. 1.4. การกำหนดตารางข้อมูล
 5. 1.5. กำหนดรอบบัญชี
 6. 1.6. ผังบัญชี
 7. 1.7. การเชื่อมต่อบัญชี
 8. 1.8. กำหนดเลขที่เอกสาร
 9. 1.9. กำหนดรายละเอียดพนักงานขาย

วันที่ 1 ( เวลา 13.00 – 17.00 น.)

  1. กำหนดรายละเอียดลูกค้า
 1. 1.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบขายและลูกหนี้/เรื่องทั่วไป
 2. 1.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบขายและลูกหนี้/วิธีรับชำระหนี้
 3. 1.3 กำหนดรายละเอียดลูกค้า
  2. กำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
 1. 2.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบซื้อ และเจ้าหนี้ / เรื่องทั่วไป
 2. 2.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบซื้อและเจ้าหนี้ /วิธีการจ่ายชำระหนี้
 3. 2.3 กำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
  3. กำหนดรายละเอียดสินค้า
 1. 3.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบสินค้า / เรื่องทั่วไป
 2. 3.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบสินค้า /กลุ่มบัญชีสินค้า
 3. 3.3 กำหนดรายละเอียดสินค้า
 4. 3.4 รายละเอียดสินค้าบริการ
 5. 3.5 รายละเอียดสินค้าชุด
  4. กำหนดรายละเอียดธนาคารเงินฝาก
  5. การบันทึกยอดยกมา
 1. 5.1 บันทึกยอดลูกหนี้คงค้าง
 2. 5.2 บันทึกยอดเจ้าหนี้คงค้าง
 3. 5.3 บันทึกยอดสินค้า/วัตถุดิบคงเหลือ
 4. 5.4 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา
 5. 5.5 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา
 6. 5.6 บันทึกยอดบัญชียกมา

วันที่ 2 ( เวลา 9.00 – 12.00 น. )

  1. เมนูซื้อสด (เมนูซื้อ / 2. ซื้อเงินสด)
  2. เมนูใบสั่งซื้อ (เมนูซื้อ / 3. ใบสั่งซื้อ)
  3. ซื้อเงินเชื่อ (เมนูซื้อ / 4. ซื้อเงินเชื่อ)
  4. ใบลดหนี้/ส่งคืน (เมนูการเงิน / 2. จ่ายเงิน / 3. ใบลดหนี้/ส่งคืน)
  5. จ่ายชำระหนี้ (เมนูการเงิน / 2. จ่ายเงิน / 4. จ่ายชำระหนี้)
  6. บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เมนูซื้อ / 5. บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)
  7. ดูรายงาน ภงด. 53 (เมนูรายงาน 6.2.1 พิมพ์ ภงด. ประจำงวด)
  8. ขายเงินเชื่อ (เมนูขาย / 4. ขายเงินเชื่อ)
  9. ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 4. ลดหนี้/รับคืนสินค้า)
  10. รับชำระหนี้ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
  11. ขายเงินเชื่อ กรณีรับค่าบริการ (เมนูขาย / 4. ขายเงินเชื่อ)
  12. รับชำระหนี้ กรณีรับค่าบริการ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
  13. ทะเบียนเช็ครับ (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 3. ทะเบียนเช็ครับ)
  14. ทะเบียนเช็คจ่าย (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 5. ทะเบียนเช็คจ่าย)

วันที่ 2 ( เวลา 13.00 – 17.00 น. )

  1. การลงประจำวันสมุดรายวัน (เมนูบัญชี 1.ลงประจำวัน / 1.รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี / สมุดรายวันจ่าย)
  2. การผ่านรายการไปยังแยกประเภท สำหรับ เวอร์ชั่น 5.5
  3. การดูงบการเงิน (เมนูรายงานบัญชี / 9. งบการเงิน)
  4. การบันทึกเมนูสินค้า 1. รายการประจำวันสินค้า
  5. การบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน (เมนูบัญชี / B.สินทรัพย์ถาวร)
  6. การจัดเรียงข้อมูล และการคำนวณยอดต่างๆ
  7. การสำรองข้อมูล (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 1.สำรองข้อมูล)
  8. การทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 2.ทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง)
  9. การนำข้อมูลสำรองมาใช้ (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 3.นำข้อมูลสำรองมาใช้)
  10. การตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น (เมนูอื่นๆ / 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 5.ตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น)
  11. การปิดประมวลผลสิ้นปี (เมนูอื่นๆ / 4. การปิดประมวลผลสิ้นปี)
  12. การกำหนดระบบความปลอดภัย (เมนูอื่นๆ / 3.ระบบความปลอดภัย / 2.แฟ้มผู้ใช้งานระบบ)