หน้าแรก >การขอเคลมสิทธิ์การติดตั้งโปรแกรมบัญชี Express

ระเบียบการขอถอนสิทธิการติดตั้งโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

ดาวน์โหลดระเบียบการถอนสิทธิ์การติดตั้งโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

ข้อแนะนำในการติดตั้งโปรแกรม

            เพื่อความสะดวกในการดูแล และการเคลม ควรติดตั้งโปรแกรมไว้ใน Drive d:,e:.. หรือ Drive อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Drive ของ Windows(c:) ฉะนั้นก่อนติดตั้ง ควรแบ่ง Partition ของ Hard disk ไว้สำหรับลงโปรแกรม Express โดยเฉพาะโปรแกรมเดียว เนื่องจากในอนาคตถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่อง หรือเปลี่ยน Hard disk คุณจะต้อง Format Drive ที่ลงโปรแกรมเพื่อถอนสิทธิการใช้งาน ทำให้การถอนสิทธิการใช้งาน ทำได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

โปรแกรม Express ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ  Server ที่เป็น Linux, NAS และ VMWARE

ข้อสำคัญ  เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลก่อนออกจากการทำงานโปรแกรม ควรสำรองข้อมูลเก็บไว้ทุกวัน อาจจะเก็บไว้ใน Handy drive, Flash drive หรือ Thumb drive ก็ได้ เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่เครื่องเกิดล่มกะทันหัน จะได้มีข้อมูลสำรองที่สามารถทำงานต่อได้

ขั้นตอนการถอนสิทธิการใช้งาน

เมื่อเครื่องเกิดปัญหา และจะต้องขอรหัสลงทะเบียนใหม่ เช่น Format ใหม่, เปลี่ยน PC, Server (ตัวแม่), Hard disk หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ก่อนเปลี่ยน ให้โทรติดต่อกับฝ่ายขายของ บริษัท เอ็กซ์เพรส ซอฟท์แวร์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อขอคำแนะนำในการถอนสิทธิการใช้งาน ก่อนโทรมาขอรหัสลงทะเบียนใหม่ ซึ่งแนวการปฏิบัติโดยหลัก ๆ มีดังนี้

1. กรณี Format อย่างเดียว อุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนเดิม

** ให้โทรติดต่อที่ฝ่ายขาย 02-217-3555 เพื่อบันทึกประวัติไว้ หลังจากนั้นให้โทรไปขอรหัสลงทะเบียนที่ฝ่ายลงทะเบียน 02-217-3599

2. กรณีเปลี่ยนเครื่อง หรืออุปกรณ์ของเครื่อง โดยที่เครื่องเก่ายังเปิด และใช้งานโปรแกรม Express  ได้ สามารถเลือกการถอนสิทธิได้ 2 วิธี

  • วิธีที่ 1 แจ้งรหัสเครื่องก่อน และหลัง Format Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม Express ของเครื่องเก่า

 

           การแจ้งรหัสก่อน Format

           1. เปิดโปรแกรม Express ที่เครื่องเก่า -> เข้าไปที่เมนูอื่นๆ -> เมนูย่อยข้อ C ลงทะเบียนโปรแกรม แล้วโทรไปที่ฝ่ายขาย 02-217-3555 เพื่อแจ้งรหัสเครื่องก่อน Format (ถ้าเป็นระบบ LAN ให้เปิดโปรแกรม Express ที่เครื่องแม่ และแจ้งรหัสเครื่อง ทั้งที่ Local drive และ Map network drive)

 

           การแจ้งรหัสหลัง Format    

           1. หลังจากแจ้งรหัสก่อน Format เรียบร้อย สามารถ Format Driveที่ติดตั้งโปรแกรม เพื่อแจ้งรหัสหลัง Format ** ก่อนจะดำเนินการ Format Local Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม Express ให้ สำรองข้อมูลทั้งหมดของ Drive นั้น (สำหรับโปรแกรม ให้ Copy  ทั้ง Folder)

           2. Format เฉพาะ Drive ที่ลงโปรแกรม Express โดย

                  - ถ้าเป็นระบบ LAN ให้ยกเลิกการ Share drive และ Map drive ก่อน

                  - ห้าม เลือก Quick Format และ ห้าม เปลี่ยนการแบ่งพื้นที่ Drive

           3. ติดตั้งโปรแกรม Express อีกครั้ง ในเครื่องเก่า และ Drive เดิม -> เปิดโปรแกรม Express  -> ไปที่เมนูอื่นๆ -> เมนูย่อยข้อ C. “ลงทะเบียนโปรแกรม” โทรไปที่ฝ่ายขายเพื่อแจ้งรหัสเครื่องหลัง Format เมื่อเรียบร้อย ให้ลบ Folder Express.. ทิ้ง


  • วิธีที่ 2 นำเครื่องเก่า หรือ Hard disk เก่าเข้ามาที่ บริษัท เอ็กซ์เพรสฯ เพื่อถอนสิทธิการใช้งาน **กรุณานัดวันเวลาล่วงหน้ากับฝ่ายขาย เพื่อเตรียมบุคลากรไว้บริการ (กรุณาอย่าเข้ามาโดยไม่ได้นัดล่วงหน้า เพราะจะรอนาน หรือไม่สามารถดำเนินการได้)

3. กรณีที่เครื่องเก่าเสีย ไม่สามารถเข้าโปรแกรม Express ได้ ต้องนำเครื่องเก่า หรือ Hard disk เข้าไปถอนสิทธิการใช้งาน ที่บจก. เอ็กซ์เพรสฯ เท่านั้น (กรุณาอย่าเข้ามาโดยไม่ได้นัดล่วงหน้า เพราะจะรอนาน หรือไม่สามารถดำเนินการได้) สำหรับ Hard disk อาจจะส่งทาง EMS

  • กรณีที่มีการส่งเคลม Hard disk ให้ Fax ใบเคลมที่ออกโดยศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น ระบุ S/N HDDเก่า+ใหม่ พร้อม Serial Number ของโปรแกรม Express ที่เบอร์ 02-217-3588
  • ถ้ามีการ Set Raid กรุณาแจ้งSerial Number ของ Hard Disk ทุกลูกของเครื่องใหม่ด้วย (ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ในชุดของ Raid ให้โทรแจ้งที่ฝ่ายขาย เพื่อเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยทุกครั้ง)
  • หมายเหตุ: ในกรณีเร่งด่วน ท่านจำเป็นต้องใช้งานที่เครื่องใหม่ก่อน แล้วค่อยถอนสิทธิที่เครื่องเก่าในภายหลังไม่เกิน 7 วัน ให้ท่านติดต่อที่ฝ่ายขายเพื่อขอตัวอย่างจดหมาย และดำเนินการ

     สำหรับเครื่องใหม่

     ให้นำ Folder ของโปรแกรม Express ที่ Copy จากเครื่องเก่าไปวางไว้ใน Drive ที่เตรียมไว้ เช่น D:,E: (ในกรณีที่โปรแกรม และข้อมูลอยู่ใน Folder เดียวกัน) เปิดโปรแกรม Express (ถ้าเป็นระบบแลน ให้เปิดโปรแกรมผ่าน Map Drive ของเครื่องแม่) เข้าไปที่เมนูอื่นๆ -> เมนูย่อยข้อC.ลงทะเบียนโปรแกรม แล้วโทรไปที่ฝ่ายลงทะเบียน 02-217-3599 เพื่อขอรหัสลงทะเบียนเปิดใช้โปรแกรม