หน้าแรก >รายละเอียดสินค้า/บริการ>โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส>ราคาโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

ราคาโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส


 ดาวน์โหลดใบเสนอราคา และ รายละเอียดของโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

 

No. รายละเอียด (1.0 = บริหารภายใน หรือ 1.5 = ชุดสรรพากร) หน่วยละ +VAT 7% -TAX 3%
1 Express Windows Single* For Thai V.1.x 19,000 20,330 19,760
2 Express Windows LAN* For Thai V.1.x 31,000 33,170 32,240
3 Express Windows Single For Thai-English* V.1.x 27,000 28,890 28,080
4 Express Windows LAN For Thai-English V.1.x 39,000 41,730 40,560
  โปรแกรม Express License Single และ LAN ใช้ได้เฉพาะ On-premises เท่านั้น และทำงานได้กับทุก Windows แต่ไม่สามารถใช้บน NAS, VMware, Linux, Unix, Netware และเครื่อง Macintosh
  ราคาอัพเกรดโปรแกรม      
  Express Windows For Thai จาก Single เป็น LAN 16,000 17,120 16,640
  Express Windows For T/E จาก Single เป็น LAN 16,000 17,120 16,640
  Express Windows Single จาก Thai เป็น Thai-English 8,000 8,560 8,320
  Express Windows LAN จาก Thai เป็น Thai-English 8,000 8,560 8,320
  Express DOS V.5 For Thai เป็น Express Windows Thai 5,000 5,350 5,200
  Express DOS V.5 For Thai-English เป็น Express Windows Thai-English
5,500 5,885 5,720


หมายเหตุ :

Single หมายถึง สำหรับการใช้งานเพียงเครื่องเดียว , LAN หมายถึง การใช้งานพร้อมๆ กันหลายเครื่องในระบบเครือข่าย

For Thai หมายถึง เมนูการใช้งาน และการแสดงผลในรายงานหรือแบบฟอร์ม จะเป็นภาษาไทย

For Thai-English หมายถึง เมนูการใช้งาน และการแสดงผลในรายงานหรือแบบฟอร์ม จะสามารถเลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

** ติดต่อฝ่ายขาย โทร.02-217-3555 แฟ็กซ์ 02-217-3588

 ------------------------------------------------------------------------

 

การให้บริการหลังการขายโปรแกรมบัญชี Express มีตามรายการดังต่อไปนี้

1. สิทธิการใช้งานของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express  ใน 1 ชุด จะมี 1 S/N (Serial Number) สามารถใช้ได้ 1 บริษัท ต่อ 1 PC (กรณีเป็น Single) หรือ 1 Sever (กรณีเป็นระบบ LAN)

2. การบริการ : ทางบริษัทฯ จะให้บริการเฉพาะ 1 บริษัทที่กรอก บัตรลงทะเบียน (ข้อ3) กับ บริษัท เอ็กซ์เพรส ซอฟท์แวร์ กรุ๊ป จำกัด เท่านั้น  ไม่สามารถนำ S/N เดียวกันไปใช้กับสาขา หรือบริษัทในเครือ ซึ่งในแต่ละสถานที่ดังกล่าวนั้นต้องซื้อโปรแกรมใช้สถานที่ละ 1 ชุด (ยกเว้นกรณีรับทำบัญชีข้อมูลหลายบริษัท ใช้ในเครื่องเดียวกัน หรือใน LAN วงเดียวกัน)

3. การกรอก บัตรลงทะเบียน ให้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ www.esg.co.th หัวข้อ บัตรลงทะเบียน ทันที เพื่อความสะดวกในการขอรหัสเปิดใช้โปรแกรม,จองอบรมการใช้งาน, สอบถามปัญหากับฝ่ายบริการ และ update โปรแกรม

4. การขอเคลมสิทธิ (ดูรายละเอียด)

5. ให้นำซีดีสอนการใช้ (สีเขียว) มาเปิดศึกษา และลองเล่นตาม เพื่อทำความคุ้นเคยกับโปรแกรมก่อนเข้าอบรม บางท่านสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าไปอบรม เนื่องจากข้อมูลในซีดีเหมือนกับข้อมูลที่มานั่งเรียนในห้องอบรมทุกประการ

6. การอบรม บริษัทฯ จะอบรมการใช้งานโปรแกรมให้ ฟรี 1 ครั้ง 2 ท่าน (ต้องไปพร้อมกัน) เฉพาะซื้อโปรแกรมชุดใหม่ ใช้เวลา 2 วันเต็ม(9.00-16.00น) และต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ (ดูตารางอบรมและการจองอบรมได้ที่ www.esg.co.th/training)

     * หากต้องการอบรมเพิ่มมากกว่า 2 ท่าน หรือมากกว่า 1 ครั้ง บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายท่านละ 1,070 บาท หรือ 2 ท่าน 1,605 บาท นั่งโต๊ะเดียวกัน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

7. บริษัทฯ ถือแผ่นโปรแกรมต้นฉบับเป็นสำคัญ หากแผ่นสูญหายจะต้องแจ้งความหายที่สถานีตำรวจแล้วซื้อโปรแกรมใหม่ และจะต้องนำไปติดตั้งในเครื่องเดิมที่เคยขอรหัสลงทะเบียนล่าสุดเท่านั้น ถ้าไม่ใช่ ต้องทำตามเงื่อนไข  “การถอนสิทธิการใช้งาน”  ก่อน

8. การให้บริการสอบถามปัญหาและปรึกษาโปรแกรม

      - ฝ่ายบริการตอบปัญหาการใช้งานทางโทรศัพท์ (Call center) ( (02) 217-3533 (อัตโนมัติ)  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 (พักเที่ยง), วันเสาร์ เวลา 8:30-11.00  (ปิดเสาร์สุดท้ายของเดือน)

      - บริษัทฯ จะให้บริการเฉพาะเจ้าของโปรแกรม ตามชื่อ และที่อยู่ ที่กรอกบัตรลงทะเบียนมาเท่านั้น (ไม่รวมถึงบริษัทในเครือ หรือสาขา)

      - ตอบปัญหาผ่านเว็ปไซด์ www.esg.co.th (Help Desk สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเอง และ Web Board เพื่อฝากคำถามที่ต้องการ)

      - ให้บริการภายในสถานที่ทำการของบริษัทเอ็กซ์เพรสฯ เท่านั้น

9. กรณีที่ต้องการให้แก้ไข แบบฟอร์ม, รายงาน และงบการเงิน เพิ่มเติม บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ  ดังนี้

แก้ไขแบบฟอร์ม 2,000.-  ต่อ 1 ฟอร์ม /  แก้ไข รายงาน  4,000.- ต่อ1รายงาน / แก้ไข งบการเงิน  3,000.- ต่อ 1  งบการเงิน

 ------------------------------------------------------------------------

 

ข้อแนะนำในการติดตั้งโปรแกรม

ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มี CPU ตั้งแต่ Intel Celeron หรือ AMD Duron และหน่วยความจำ 256 MB. ขึ้นไป (Recommend 512 MB.)

ระบบ LAN เครื่องแม่มี CPU ตั้งแต่ Intel Pentium 4 หรือ AMD Sempron 2006+ และหน่วยความจำ 512 MB. ขึ้นไป

เพื่อความสะดวกในการดูแล และการถอนสิทธิการใช้งาน ควรติดตั้งโปรแกรมไว้ใน Drive D:,E:. หรือ Drive อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Drive ของ Windows(C:) ฉะนั้นก่อนติดตั้ง ควรแบ่ง Partition ของ Hard disk ไว้สำหรับลงโปรแกรม Express โดยเฉพาะเพียงโปรแกรมเดียว เนื่องจากในอนาคตถ้าต้องการเปลี่ยนเครื่อง หรือเปลี่ยน Hard disk ลูกค้าจะได้สะดวกในการ Format เฉพาะ Drive ที่ลงโปรแกรมเพื่อถอนสิทธิ์การใช้งาน ทำให้การถอนสิทธิ์การใช้งานทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น (โปรแกรมใช้เนื้อที่ประมาณ 40 MB และลูกค้าต้องเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่จะบันทึกลงไปอย่างน้อย 1-2 ปี) ดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม

ข้อสำคัญ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล เมื่อเลิกทำงานก่อนออกจากโปรแกรม Express ควรสำรองข้อมูลเก็บไว้ทุกวัน ใน Flash drive, Handy drive หรือ Thumb drive ก็ได้ เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เสียโดยกะทันหัน หรือติดไวรัส ทำให้ข้อมูลสูญหาย  เราก็ยังมีข้อมูลที่ได้สำรองไว้มาทำงานต่อได้

ขั้นตอนการถอนสิทธิการใช้งาน

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา เช่น Format windows, เครื่องเสีย, ต้องการเปลี่ยน PC, Server (ตัวแม่), Hard disk หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ก่อนดำเนินการใดๆ ให้ลูกค้าติดต่อกับฝ่ายขายที่ บริษัท เอ็กซ์เพรส ซอฟท์แวร์ กรุ๊ป จำกัด  เพื่อขอคำแนะนำในการถอนสิทธิการใช้งาน ก่อนติดต่อขอรับรหัสเปิดใช้งานใหม่ ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติโดยหลัก ๆ มีดังนี้

1. กรณีเปลี่ยน Mainboard, CPU และ Format Hard disk (Hard disk เดิม)

ให้โทรติดต่อที่ฝ่ายขาย โทร.02-217-3555 กด 1 เพื่อบันทึกประวัติ หรือ Add Line: @886gafru 

2. กรณีเปลี่ยนเครื่อง หรือ Hard disk และเครื่องเดิมยังเปิดโปรแกรม Express ได้ สามารถเลือกการถอนสิทธิได้ 2 วิธี

  • วิธีที่ 1 Format Drive ที่ลงโปรแกรม Express โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ (วิธีนี้จะใช้งานที่เครื่องใหม่ได้เร็วขึ้น)

           การแจ้งรหัสเครื่องก่อน Format

           เปิดโปรแกรม Express ที่เครื่องเก่า -> เข้าไปที่เมนูอื่นๆ -> หัวข้อ C ลงทะเบียนโปรแกรม แล้วโทรติดต่อฝ่ายขาย เพื่อแจ้งรหัสเครื่องก่อน Format (ถ้าเป็นระบบ LAN ให้เปิดโปรแกรม Express ที่เครื่องแม่ และแจ้งรหัสเครื่องทั้ง Local drive และ Map network drive) โทร. 02-217-3555 กด 1 หรือ Add Line: @886gafru 

 วันจันทร์-ศุกร์ วลา 8:30-17:00 น.(พักเที่ยง) , วันเสาร์ เวลา 8:30-11:30 น. (หยุดวันเสาร์สุดท้ายของเดือน,วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

           การแจ้งรหัสเครื่องหลัง Format    

           1. ก่อนจะดำเนินการ Format Local Drive ที่ลงโปรแกรม Express  ให้ สำรองข้อมูลทั้งหมดของ Drive นั้นๆไว้ก่อน (สำหรับโปรแกรม Express ให้ Copy ทั้ง Folder ไว้)

           2. Format แบบ Full เฉพาะ Drive ที่ลงโปรแกรม Express โดย

                  - ถ้าเป็นระบบ LAN ให้ยกเลิกการ Share drive และ Map drive ก่อน

                  - ห้าม เลือก Quick Format และ ห้าม แบ่งพื้นที่ Drive ใหม่

           3. ติดตั้งโปรแกรม Express อีกครั้ง ในเครื่องเก่า และ Drive เดิม -> เปิดโปรแกรม Express  -> ไปที่เมนูอื่นๆ -> เมนูย่อยข้อ C. “ลงทะเบียนโปรแกรม” ติดต่อฝ่ายขายเพื่อแจ้งรหัสเครื่องหลัง Format, เมื่อแจ้งเรียบร้อย สามารถลบ Folder Express ทิ้งได้


  • วิธีที่ 2 ให้นำ Hard disk เก่า เข้ามาที่ บจก. เอ็กซ์เพรสฯ หรือส่งทาง EMS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยถอนสิทธิ์การใช้งานให้

    กรณีที่เครื่องเก่าเสีย ให้นำ Hard disk เก่า เข้ามาที่ บจก. เอ็กซ์เพรสฯ หรือส่งทาง EMS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยถอนสิทธิ์การใช้งานให้

            *** การนำ Hard disk เข้ามา กรุณานัดวันเวลาล่วงหน้ากับฝ่ายขาย เพื่อจัดเตรียมบุคลากรไว้บริการ (ถ้าเดินทางเข้ามาโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ลูกค้าอาจจะต้องรอนาน หรือไม่สามารถดำเนินการให้ได้ภายในวันนั้นๆ เพราะต้องเป็นคิวแทรก) ***

  • กรณีมีการส่งเคลม Hard disk ให้ Email ใบเคลมที่ ออกโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ที่รับเคลม ระบุ S/N HDDเก่า และใหม่ พร้อม S/N ของโปรแกรม Express มาที่ mkt@esg.co.th , esg2555@gmail.com  (ควรติดต่อฝ่ายขายก่อนส่งเคลม Hard Disk)

  • ถ้ามีการ Set Raid กรุณาแจ้ง Serial Number ของ Hard Disk ทุกลูกของเครื่องใหม่ เพื่อบันทึกไว้ (ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ในชุดของ Raid ให้โทรแจ้งที่ฝ่ายขาย เพื่อเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงนี้ไว้ด้วยทุกครั้ง)

  • หมายเหตุในกรณีเร่งด่วน ท่านจำเป็นต้องใช้งานที่เครื่องใหม่ก่อน ให้ท่านติดต่อ ขอตัวอย่างจดหมาย เพื่อดำเนินการขอรหัสเปิดใช้งาน หลังจากนั้นภายใน 7 วัน ลูกค้าค่อยทำการถอนสิทธิ์การใช้งานเครื่องเก่าให้เรียบร้อย

     สำหรับเครื่องใหม่

     ให้นำ Folder ของโปรแกรม Express ที่ Copy จากเครื่องเก่าไปวางไว้ใน Drive ที่เตรียมไว้ เช่น D:,E: (ในกรณีที่โปรแกรม และข้อมูลอยู่ใน Folder เดียวกัน) เปิดโปรแกรม Express (ถ้าเป็นระบบแลน ให้เปิดโปรแกรมผ่าน Map Drive ของเครื่องแม่) เข้าไปที่เมนู 8.อื่นๆ -> หัวข้อ C.ลงทะเบียนโปรแกรม แล้วโทรไปที่ฝ่ายลงทะเบียน 02-217-3599 เพื่อขอรหัสเปิดใช้งานใหม่