หน้าแรก >รายละเอียดสินค้า/บริการ>การให้บริการ>บริการอบรมนอกสถานที่

บริการอบรมนอกสถานที่

รายละเอียดการให้บริการ

การให้บริการอบรมนอกสถานที่ เหมาะกับลูกค้าที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express มาบ้างแล้ว และต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดส่งวิทยากรเพื่อบรรยายเฉพาะเรื่อง หรือ เฉพาะส่วนที่ทางลูกค้ายังไม่เข้าใจการทำงานของโปรแกรม เท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเวลา ที่วิทยากรมีเวลาในการบรรยายเพียงวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง จึงเป็นไปได้ยากที่จะใช้เวลาเพียงเท่านี้เพื่อจะอธิบายการทำงานทั้งหมดของโปรแกรม ดังนั้นหากท่านต้องการเข้ารับการอบรมการใช้งานทั้งหมดของโปรแกรม กรุณาคลิก ที่นี่

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนวัน ช่วงเวลาในการอบรม พื้นที่ให้บริการ จำนวนผู้เข้าอบรม ค่าบริการ
1 วัน 10.00 - 16.00 น. กรุงเทพฯ ไม่เกิน 10 ท่าน
8,000.-
1 วัน 10.00 - 16.00 น. กรุงเทพฯ 11 ท่านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ท่าน
8,500.-
1 วัน 10.00 - 16.00 น. กรุงเทพฯ 21 ท่านขึ้นไป
17,000.-
1 วัน 10.00 - 15.00 น. ต่างจังหวัด ไม่เกิน 10 ท่าน เริ่มต้นที่ 9,000.-
(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
1 วัน 10.00 - 15.00 น. ต่างจังหวัด 11 ท่านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20ท่าน
เริ่มต้นที่ 9,500.-
(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
1 วัน 10.00 - 15.00 น. ต่างจังหวัด 21 ท่านขึ้นไป
เริ่มต้นที่ 19,000.-
(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)


หมายเหตุ :

1. การให้บริการต่อครั้ง มีวิทยากร 1 ท่าน

2. หากจำนวนผู้เข้าอบรมเกินกว่า 20 ท่าน ทางบริษัทจะจัดส่งวิทยากรไป 2 ท่าน

3. การชำระเงิน ชำระด้วยเช็ค หรือ เงินสด เต็มจำนวน ณ วันที่ให้บริการ