หน้าแรก >รายละเอียดสินค้า/บริการ>การให้บริการ>บริการวางระบบโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

บริการวางระบบโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

รายละเอียดการให้บริการ

การให้บริการวางระบบโปรแกรมบัญชี Express ให้เข้ากับกิจการนี้ ไม่ได้เป็นการวางรูประบบบัญชี นั่นหมายถึง ทางลูกค้าควรจะมีที่ปรึกษาทางด้านบัญชีอยู่แล้ว และ ใช้บริการจากทางเอ็กซ์เพรสในการตั้งค่าการทำงานและกำหนดแนวทางการทำงานในโปรแกรมเอ็กซ์เพรสให้สอดคล้องกับระบบทางบัญชีที่ทางลูกค้าได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางด้านบัญชีนั่นเอง

ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ

1. จำนวนครั้งที่ออกให้บริการ 4 ครั้ง

 ราคาเริ่มต้น 31,000.-

(ราคานี้ยังไม่รวม VAT.)

2. ช่วงเวลาในการบริการแต่ละครั้งตั้งแต่ 10.00 - 16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ของ Express ออกให้บริการครั้งละ 1 ท่าน
4. สอนการใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส (ไม่ได้ช่วยป้อนข้อมูล เป็นเพียงการสอนและแนะนำการใช้งานโปรแกรม)
5. ประยุกต์การใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรสให้เข้ากับกิจการของลูกค้า
6. สร้างแบบฟอร์มใบกำำกับฯ,ใบเสร็จ,ใบวางบิล,ใบลดหนี้ ฯลฯ
7. สร้าง และ แก้ไขผังบัญชีและงบการเงินต่าง ๆ
8. สร้างรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของลูกค้าโดยประยุกต์จากรายงานต้นฉบับของโปรแกรม
9. การชำระเงิน จ่าย 80% ในครั้งแรกที่ออกให้บริการ และอีก 20% ในครั้งที่ 3 ของการออกให้บริการหรือวันที่สิ้นสุดของสัญญาวางระบบ

 

ลูกค้าต่างจังหวัด

1. จำนวนครั้งที่ออกให้บริการ 5 ครั้ง

 ราคาเริ่มต้น 41,000.-

(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

2. ช่วงเวลาในการบริการแต่ละครั้งตั้งแต่ 10.00 - 15.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ของ Express ออกให้บริการครั้งละ 1 ท่าน
4. สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express (ไม่ได้ช่วยป้อนข้อมูล เป็นเพียงการสอนและแนะนำการใช้งานโปรแกรม)
5. ประยุกต์การใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรสให้เข้ากับกิจการของลูกค้า
6. สร้างแบบฟอร์มใบกำำกับฯ,ใบเสร็จ,ใบวางบิล,ใบลดหนี้ ฯลฯ
7. สร้าง และ แก้ไขผังบัญชีและงบการเงินต่าง ๆ
8. สร้างรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของลูกค้าโดยประยุกต์จากรายงานต้นฉบับของโปรแกรม
9. การชำระเงิน จ่าย 80% ในครั้งแรกที่ออกให้บริการ และอีก 20% ในครั้งที่ 3 ของการออกให้บริการหรือวันที่สิ้นสุดของสัญญาวางระบบ