Home >Product/Service>Express accounting software>Additional feature from version 4

Additional feature from version 4

ดาวน์โหลดพร้อมใบเสนอราคาอัพเกรดจากเวอร์ชั่น 4

ระบบการจัดซื้อและรับสินค้า , ระบบเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 • รองรับภาษีซื้อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจำนวน โดยโปรแกรมจะเฉลี่ยภาษีซื้อที่ขอคืนได้และภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ ให้เองอัตโนมัติ
 • ซื้อสินค้า เพิ่มคอลัมภ์ ลงวันที่ ใช้ในกรณีที่ผู้จำหน่ายมาส่งสินค้าก่อน และออกใบกำกับภาษีตามหลัง แต่วันที่ในเอกสารไม่ตรงกับวันส่งของ ผู้ใช้เพียงแต่นำเลขที่ใบกำกับภาษี และวันที่ ไปบันทึกในใบรับสินค้าใบเดิม โปรแกรมจะจัดการเกี่ยวกับงวดที่ยื่นภาษีซื้อให้เองอัตโนมัติ
 • รองรับการบันทึกสินค้าที่มี VAT และสินค้าที่ยกเว้น VAT ไว้ในใบรับสินค้าใบเดียวกันได้
 • สามารถทำการบันทึกการรับสินค้าเข้าคลังใด ๆ ที่ยังไม่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดสินค้าได้
 • ในขณะทำบันทึกรายวันซื้อสินค้าด้วยหน่วยนับที่ไม่ใช่หน่วยนับหลัก สามารถกำหนดได้ว่าให้เปลี่ยนอัตราส่วนต่อหน่วยนับหลักได้หรือไม่
 • การซื้อสินค้าและได้ของแถม จะมีช่องให้ผู้ใช้เข้าไประบุได้ว่าเป็นของแถม ทำให้ผู้ใช้เห็นและทราบได้ทันทีว่าสินค้าที่ช่องหน่วยละ ไม่มีจำนวนเงิน (ศูนย์) นั่นแหละคือ สินค้าได้แถมมาฟรี
 • ในใบสั่งซื้อ สามารถบันทึก ขนส่งโดย,สถานที่ที่จะให้ส่งสินค้า และคลังที่ทำการสั่งซื้อได้
 • ในใบสั่งซื้อใบเดียวกันแต่สินค้าแต่ละรายการต้องการให้ส่งของคนละวัน  สามารถกำหนดวันที่รับสินค้าแยกกันคนละวันได้ตามต้องการ ประโยชน์ก็คือ เมื่อสั่งซื้อและรับของแล้ว จัดส่งลูกค้าตามวันเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ทันที โดยไม่ต้องค้างสต็อค
 • ในรายละเอียดผู้จำหน่าย ให้กำหนดค่า ประเภทเงินได้ที่จำหน่าย, เงื่อนไขการหัก, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, อัตราภาษีที่ถูกหัก และหมวดภาษี เพื่อนำไปพิมพ์ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เพิ่มช่องหมายเหตุในรายละเอียดผู้จำหน่ายอีก 5 บรรทัด ๆ ละ 50 ตัวอักษร
 • ในกรณีที่ได้รับใบกำกับภาษีล่าช้า ขณะทำการบันทึกเอกสารใบนั้น โปรแกรมจะมีหน้าจอขึ้นมาให้คุณกำหนด ยื่นภาษีรวมในงวด.และยื่นเพิ่มเติม ได้ทันที (วันที่=วันที่บันทึกเอกสาร,ลวท=วันที่ในใบกำกับภาษี)

ระบบการจองและจัดจำหน่ายสินค้า , ระบบลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ

 • รองรับการบันทึกสินค้าที่มี VAT และสินค้าที่ยกเว้น VAT ไว้ในอินวอยส์ใบเดียวกันได้
 • สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคลากรท่านใดเข้าไปแก้ไขราคาขายในขณะที่กำลังบันทึกการขายได้บ้าง
 • สามารถกำหนดราคาเสริม สำหรับจัดโปรโมชั่น โดยกำหนดเงื่อนไข (เช่นซื้อ10 ชิ้น ลด2%) และช่วงเวลาตามที่เราต้องการ (เช่น ช็อค!ลดกระหน่ำ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึง 10 ธันวาคม 2543 นี้เท่านั้น)
 • สามารถกำหนดได้ว่าถ้ามีการตัดสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ ต้องการให้เตือนหรือไม่
 • สามารถกำหนดได้ว่าถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ต้องการให้เตือนหรือไม่
 • ในขณะทำการบันทึกรายวันขายสินค้าหน่วยนับที่ไม่ใช่หน่วยนับหลัก สามารถกำหนดได้ว่าให้เปลี่ยนอัตราส่วนต่อหน่วยนับหลักได้หรือไม่
 • เพิ่มสถานที่ส่งสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อนำไปพิมพ์ในอินวอยส์ได้ทันที และสามารถกำหนดได้ไม่จำกัด
 • ยอดสินค้าที่ขายได้ สามารถแยกยอดออกให้เห็นได้ชัดว่า ปริมาณสินค้าที่ขายได้เงินจำนวนเท่าไร? และเป็นของแถมจำนวนเงินเท่าไหร่ ?
 • สามารถกำหนดวงเงินเกินวงเงินเครดิต และระดับผู้อนุมัติวงเงิน ได้ตามต้องการถึง 5 ระดับ
 • การอนุมัติลูกค้าเกินวงเงิน สามารถเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี คือ N=ต้องอนุมัติก่อน แล้วออกเอกสาร Y=ออกเอกสารไปก่อน อนุมัติทีหลัง
 • สามารถเลือกได้ว่าให้มีการขายเกินวงเงิน ในใบสั่งขายได้หรือไม่
 • สามารถกำหนดคลังสินค้าที่ต้องการตัดขาย ในใบสั่งขายได้
 • ในใบสั่งขายใบเดียวกันแต่สินค้า แต่ละรายการต้องการให้ส่งของคนละวัน  สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าแยกกันคนละวันได้ตามความต้องการ ประโยชน์เช่น ล็อตไหนผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทยอยส่งได้ทันที หรือส่งตามวันเวลาที่ลูกค้าสั่ง
 • สามารถทำการยกเลิกยอดที่ยังค้างส่งได้ทั้งใบ ด้วยเหตุผลเดียวกัน
 • สามารถโอนใบเสนอราคา ไปเป็น ใบสั่งขาย ได้ทันทีโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 • สามารถทำการกำหนดเหตุผลในการยกเลิกใบเสนอราคาได้
 • เพิ่มช่องหมายเหตุในรายละเอียดลูกค้าอีก 5 บรรทัด ๆ ละ 50 ตัวอักษร
 • ในรายละเอียดพนักงานขายเพิ่ม  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ , ตำแหน่ง , อัตราค่าคอมมิชชั่น , เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและบัตรประกันสังคม สำหรับพิมพ์ในหนังสือรับรองการหักภาษี และสามารถกำหนดเป้าการขายได้สูงสุด 24 งวดเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับยอดขายที่ขายได้จริง  

ระบบสินค้าคงคลัง

 • สามารถจัดแยกกลุ่มการคำนวณต้นทุนสินค้าว่ากลุ่มใดคำนวณแบบ FIFO  และกลุ่มใดคำนวณแบบถัวเฉลี่ยภายในบัญชีสินค้าชุดเดียวกัน ( สต็อคเดียวกัน )
 • สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีสินค้า และบัญชีวัตถุดิบ ได้ตามต้องการ
 • จำนวนสินค้า, ราคาสินค้า และอัตราส่วนต่อหน่วยหลัก เพิ่มทศนิยมเป็น 4 ตำแหน่ง แต่ต้องการใช้กี่ตำแหน่งก็ได้ ถ้าจำนวนหลักทศนิยมลดลง จะทำให้หลักของจำนวนเต็มเพิ่มขึ้น
 • สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อ (Minimum) แยกตามเดือน เพื่อขายงานโครงการ หรือจัดโปรโมชั่นตามเทศกาล
 • สามารถกำหนดจุดสูงสุดของสินค้า (Maximum) แยกตามเดือนหรืองวด ได้ตามต้องการ
 • สามารถกำหนดได้ว่าต้องการเข้าไปแก้ไข ราคาซื้อล่าสุด , วันที่ซื้อล่าสุด , ราคาขายล่าสุด และ วันที่ขายล่าสุดในรายละเอียดสินค้า ได้หรือไม่
 • การเบิกออก และรับเข้าสต็อคในหัวข้อลงรายวันของสินค้า สามารถบันทึกได้ทั้งหน่วยใหญ่และหน่วยย่อย
 • ในขณะทำการบันทึกรายวันเบิกออกหรือรับเข้าสต็อคด้วยหน่วยนับที่ไม่ใช่หน่วยนับหลัก สามารถกำหนดได้ว่าให้เปลี่ยนอัตราส่วนต่อหน่วยนับหลักได้หรือไม่
 • เตรียมคอลัมภ์ วันที่ สำรองไว้ 2 คอลัมภ์ต่อ 1 สินค้า เผื่อรองรับในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม
 • เตรียมคอลัมภ์ ข้อความ สำรองไว้ 4 คอลัมภ์ต่อ 1 สินค้า เผื่อรองรับในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม
 • เตรียมคอลัมภ์ จำนวน (ตัวเลข) สำรองไว้ 1 คอลัมภ์ต่อ 1 สินค้า เผื่อรองรับในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม
 • เพิ่มรหัสแท่ง (บาร์โค้ด) สำหรับต้องการควบคุมสินค้าด้วย เครื่องอ่านบาร์โค้ด
 • สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคลากรท่านใดทำการตัดสินค้าและติดลบในสต็อคได้บ้าง
 • มีตารางกำหนดอัตราส่วนต่อหน่วยนับหลักไว้ล่วงหน้า เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ และควบคุม
 • เพิ่มส่วนลดซื้อล่าสุด และส่วนลดขายล่าสุด ในแต่ละสินค้า เพื่อไว้ใช้ในการวิเคราะห์
 • สามารถกำหนดประเภท VAT ในแต่ละสินค้าได้ว่าสินค้าชนิดไหนคิด VAT และชนิดไหนยกเว้น VAT
 • สินค้าในแต่ละคลังสามารถแสดง ปริมาณ, ต้นทุน, มูลค่าสินค้า, ปริมาณค้างรับ, ปริมาณค้างส่ง, ชั้นที่เก็บสินค้า และแผนก ซึ่งทำให้ธุรกิจบางประเภทได้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สามารถทราบวัสดุคงเหลือและต้นทุนของวัสดุที่นำไปใช้ในแต่ละไซด์งานได้ทันที
 • สินค้าที่เก็บทั้งหน่วยใหญ่ และหน่วยย่อย สามารถพิมพ์รายงานแสดงหน่วยได้ 2 ระดับ เช่น ยอดคงเหลือ 5ลัง 4 ซอง เป็นต้น
 • เพิ่มวิธีการบันทึกปริมาณสินค้าที่ตรวจนับได้ ตามชั้นเก็บ+รหัสสินค้า

 ระบบการเงิน , ธนาคาร , เช็ค

 • เพิ่มความสามารถในการรับชำระหนี้หรือจ่ายชำระหนี้สะดวกขึ้น และรับ-จ่ายได้หลายรูปแบบ
 • กรณีมีกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สามารถบันทึกในหน้าจอรับ/จ่ายชำระหนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องประยุกต์เพิ่มเมนูย่อย หรือนำยอดไปบันทึกที่หน้าจอรายวันบัญชี อีกต่อไป
 • ในขณะที่กำลังทำใบวางบิล หรือในรับวางบิล ผู้ใช้สามารถเปิดรายการสินค้าในใบกำกับสินค้าใบนั้น ๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องออกจากหน้าจอใบวางบิล หรือใบรับวางบิล
 • เพิ่มหน้าตาเช็คที่จะพิมพ์จาก 3 แบบ เป็น 6 แบบ
 • สำหรับธุรกิจบริการ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบ ภงด.3 และภงด.53 ถูกต้องตามแบบกรมสรรพากรกำหนด
 • สามารถพิมพ์ใบต่อ ภงด.3, ภงด.53 ซึ่งตรงตามแบบสรรพากรกำหนด และแนบนำส่งทุกวันที่ 7 ของเดือนได้ทันที
 • สามารถกำหนดประเภทเงินได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ล่วงหน้า ตามแบบภงด, เงื่อนไขการหัก และอัตราที่ใช้หัก
 • รายงานภาษีซื้อ สามารถเลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบ เรียงตามวันที่ที่ได้รับใบกำกับภาษี และ ตามวันที่ในใบกำกับภาษี

ระบบบัญชีแยกประเภท และสินทรัพย์ถาวร

 • เพิ่มระบบควบคุมเงินสดย่อย หรือ เงินทดลองจ่าย สามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินสดได้ตลอดเวลา
 • ในรายงานสมุดจ่ายเงินสดย่อย สามารถกำหนดชื่อค่าใช้จ่ายที่ต้องการแสดงตรงหัวรายงานในแต่ละคอลัมภ์ได้ถึง 4 ชื่อ
 • เพิ่มรอบระยะเวลาบัญชี จาก 13 งวด เป็น 24 งวด และงวดที่ 24 สามารถกำหนดเวลาได้ไม่จำกัดเหมือนงวดที่ 13 ใน V.4
 • สามารถกำหนดเลขที่ใบสำคัญในสมุดรายวันได้ 5 แบบ คือ  0.ป้อนเลขเอง 1.YMMDDxx  2.YMMxxxx 3.YYMMxxxx 4.YYMMDDxxxx (Y=ปี, M=เดือน, D=วันที่เอกสาร, x=Running Number)
 • การแยกแผนก การเซ็ตจะง่ายขึ้นเพียงแต่เข้าไปในผังบัญชี และแยกแผนกที่ บัญชีคุม (ตอบ Y ช่องแยกแผนก) โปรแกรมจะทำการแยกแผนก(ตอบ Y)ทุกบัญชีที่อยู่ภายใต้บัญชีคุมนั้น ๆ ให้เองโดยอัตโนมัติ

เมนูสร้างงบการเงิน เพิ่มรายละเอียดดังนี้

 • รูปแบบ%               :  ต้องการให้ยอดมูลค่าในงบแสดงเพิ่มอีกหนึ่งคอลัมภ์เป็น %
 • คำสั่งการพิมพ์         :  กำหนดขนาดของตัวอักษรที่จะแสดงในงบนั้น ๆ
 • การแสดงผล           :  ต้องการให้พิมพ์คอลัมภ์นั้น ๆ หรือไม่ เพียง ตอบ Y หรือ N
 • ฟิลด์                     :  ต้องการให้แสดงข้อมูลที่แตกต่างจากเลขที่บัญชีอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในงบเดียวกัน
 • แผนก                   :  ต้องการให้แต่ละคอลัมภ์แสดงข้อมูลเฉพาะแผนกตามที่ท่านต้องการ
 • ขยายช่องคอลัมภ์สำหรับการนำข้อมูลมาแสดงเปรียบเทียบกันจาก 14 คอลัมภ์ เป็น 18 คอลัมภ์
 • คำอธิบายอังกฤษ     :  แสดงชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อเลือกจอภาพเป็นภาษาอังกฤษ
 • สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน ได้ตามต้องการ
 • วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา เพิ่มอีก 1 วิธีคือ กำหนดค่าเสื่อมราคาต่อปีเอง

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • การเพิ่ม แก้ไข ยกเลิก ลบ สามารถกำหนดได้ว่า ถ้าผู้ใช้เข้าไปกระทำแล้วต้องการให้เก็บประวัติหรือไม่
 • การพิมพ์เอกสาร สามารถกำหนดได้ว่า ต้องการให้บุคลากรท่านใดพิมพ์ดูได้เฉพาะหน้าจอเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรืออนุญาตให้พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้ด้วย
 • สามารถกำหนดการตรวจสอบแบบเข้มงวด  ทำให้ง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปกำหนดสิทธิการใช้งานเพิ่มอีก โปรแกรมจะจัดการบันทึกเหตุการณ์ของผู้ใช้งานเก็บไว้ให้ทุกครั้ง
 • สามารถกำหนดการยกเลิกการใช้รหัสผู้ใช้บางรหัสเป็นการชั่วคราว อาจเนื่องมาจาก พนักงานผู้นั้นลาออก หรือลาพักร้อนเป็นเวลานาน ๆ ซึ่งท่านยังไม่ต้องการลบรหัสผู้ใช้รหัสนี้ทิ้ง
 • เพิ่มแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ การทำงานของผู้ใช้ทุกคน ที่เข้ามาใช้งานในระบบ  เพื่อสำหรับผู้ดูแลระบบใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของการใช้งาน
 • สามารถกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้แต่ละบุคคล ว่าใครมีอำนาจในการอนุมัติ (รับรอง) เอกสารได้บ้าง     
 • เอกสารสำคัญที่ต้องการให้ผู้มีอำนาจรับรองก่อน สามารถกำหนดเงื่อนไขการรับรองเอกสารได้ 3 วิธีคือ  1. พิมพ์ก่อนรับรองทีหลัง  2. รับรองแล้วพิมพ์  3. อะไรก่อนก็ได้
 • สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคคลใดมีอำนาจในการพิมพ์เอกสารสำคัญซ้ำได้บ้าง
 • ในการบันทึกเอกสารรายวัน สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะป้อนลำดับที่เอง หรือให้โปรแกรมจัดลำดับที่ให้
 • เพิ่มความสามารถของเครื่องคิดเลขในโปรแกรม หลังจากคำนวณแล้วสามารถนำผลการคำนวณไปบันทึกในคอลัมภ์นั้น ๆ ได้ทันที
 • เพิ่มรายงานและปรับปรุงรายงานให้รัดกุมและข้อมูลครบถ้วน เพื่อนำไปใช้ควบคุมและวิเคราะห์ระบบได้ง่ายขึ้น
 • ขยายรหัสสินค้าจาก 15 หลัก เป็น 20 หลัก
 • ขยายรหัสคลังสินค้าจาก 2 หลัก เป็น 4 หลัก
 • ขยายชื่อสินค้าจาก 45 ตัวอักษร เป็น 50 อักษร
 • เพิ่มชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด 50 ตัวอักษร
 • เพิ่มชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด 50 ตัวอักษร
 • เพิ่มชื่อทรัพย์สินภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด 50 ตัวอักษร
 • เพิ่มเลขทะเบียนทรัพย์สิน 15 หลัก
 • ขยายเลขที่เอกสารจาก 8 หลัก เป็น 10 หลัก (ไม่รวมตัวอักษร 2 หลักแรก)
 • ขยายชื่อบริษัทลูกค้า และบริษัทเจ้าหนี้จาก 55 ตัวอักษร เป็น 60 ตัวอักษร
 • เพิ่มคอลัมภ์ที่อยู่ของลูกค้าอีก 1 บรรทัด 20 ตัวอักษร
 • เพิ่มคอลัมภ์รหัสไปรษณีย์ของลูกค้าและเจ้าหนี้ จำนวน 5 ตัวอักษร
 • ขยายเลขที่เช็คจาก 8 หลัก เป็น 10 หลัก (ไม่รวมตัวอักษร 2 หลักแรก)
 • ขยายช่วงเวลาวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และเจ้าหนี้ จาก 4 ช่วง เป็น 5 ช่วง (เกินกำหนด 3 ช่วง และไม่ถึงกำหนด 2 ช่วง)
 • ขยายปริมาณสินค้าต่อหนึ่งรายการจาก 99,999.999 หน่วย เป็น 9,999,999,999 หน่วย (ขึ้นอยู่กับทศ-นิยมที่จะใช้ เช่น ถ้าต้องการทศนิยม 3 ตำแหน่ง จะเหลือ= 9,999,999.999)
 • ขยายปริมาณสินค้าสะสมต่องวด และต่อปีจาก 99 ล้านหน่วย เป็น 9,999 ล้านหน่วย (ขึ้นอยู่กับทศ-นิยมที่จะใช้)
 • ขยายราคาสินค้าต่อหน่วยจาก 99 ล้านบาท เป็น 999 ล้านบาทมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับทศ-นิยมที่จะใช้)
 • ขยายจำนวนเงินรวมต่อบิลหนึ่งใบจาก 99 ล้านบาท เป็น 999 ล้านบาท มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับทศนิยมที่จะใช้)

ขีดความสามารถทั่วไป

 • ในการบันทึกเอกสารรายวัน สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะป้อนลำดับที่เอง หรือให้โปรแกรมจัดลำดับที่ให้
 • เพิ่มความสามารถของเครื่องคิดเลขในโปรแกรม หลังจากคำนวณแล้วสามารถนำผลการคำนวณไปบันทึกในคอลัมภ์นั้น ๆ ได้ทันที
 • เพิ่มรายงานและปรับปรุงรายงานให้รัดกุมและข้อมูลครบถ้วน เพื่อนำไปใช้ควบคุมและวิเคราะห์ระบบได้ง่ายขึ้น
 • ขยายรหัสสินค้าจาก 15 หลัก เป็น 20 หลัก
 • ขยายรหัสคลังสินค้าจาก 2 หลัก เป็น 4 หลัก
 • ขยายชื่อสินค้าจาก 45 ตัวอักษร เป็น 50 อักษร
 • เพิ่มชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด 50 ตัวอักษร
 • เพิ่มชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด 50 ตัวอักษร
 • เพิ่มชื่อทรัพย์สินภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด 50 ตัวอักษร
 • เพิ่มเลขทะเบียนทรัพย์สิน 15 หลัก
 • ขยายเลขที่เอกสารจาก 8 หลัก เป็น 10 หลัก (ไม่รวมตัวอักษร 2 หลักแรก)
 • ขยายชื่อบริษัทลูกค้า และบริษัทเจ้าหนี้จาก 55 ตัวอักษร เป็น 60 ตัวอักษร
 • เพิ่มคอลัมภ์ที่อยู่ของลูกค้าอีก 1 บรรทัด 20 ตัวอักษร
 • เพิ่มคอลัมภ์รหัสไปรษณีย์ของลูกค้าและเจ้าหนี้ จำนวน 5 ตัวอักษร
 • ขยายเลขที่เช็คจาก 8 หลัก เป็น 10 หลัก (ไม่รวมตัวอักษร 2 หลักแรก)
 • ขยายช่วงเวลาวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และเจ้าหนี้ จาก 4 ช่วง เป็น 5 ช่วง (เกินกำหนด 3 ช่วง และไม่ถึงกำหนด 2 ช่วง)
 • ขยายปริมาณสินค้าต่อหนึ่งรายการจาก 99,999.999 หน่วย เป็น 9,999,999,999 หน่วย (ขึ้นอยู่กับทศ-นิยมที่จะใช้ เช่น ถ้าต้องการทศนิยม 3 ตำแหน่ง จะเหลือ= 9,999,999.999)
 • ขยายปริมาณสินค้าสะสมต่องวด และต่อปีจาก 99 ล้านหน่วย เป็น 9,999 ล้านหน่วย (ขึ้นอยู่กับทศ-นิยมที่จะใช้)
 • ขยายราคาสินค้าต่อหน่วยจาก 99 ล้านบาท เป็น 999 ล้านบาทมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับทศ-นิยมที่จะใช้)
 • ขยายจำนวนเงินรวมต่อบิลหนึ่งใบจาก 99 ล้านบาท เป็น 999 ล้านบาท มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับทศนิยมที่จะใช้)