หน้าแรก >รายละเอียดสินค้า/บริการ>โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส

ราคาโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส


 ดาวน์โหลดใบเสนอราคา และ รายละเอียดของโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

 

No. รายละเอียด (1.0 = บริหารภายใน หรือ 1.5 = ชุดสรรพากร) หน่วยละ +VAT 7% -TAX 3%
1 Express Windows Single* For Thai V.1.x 19,000 20,330 19,760
2 Express Windows LAN* For Thai V.1.x 31,000 33,170 32,240
3 Express Windows Single For Thai-English* V.1.x 27,000 28,890 28,080
4 Express Windows LAN For Thai-English V.1.x 39,000 41,730 40,560
  โปรแกรม Express License Single และ LAN ใช้ได้เฉพาะ On-premises เท่านั้น และทำงานได้กับทุก Windows แต่ไม่สามารถใช้บน NAS, VMware, Linux, Unix, Netware และเครื่อง Macintosh
  ราคาอัพเกรดโปรแกรม      
  Express Windows For Thai จาก Single เป็น LAN 16,000 17,120 16,640
  Express Windows For T/E จาก Single เป็น LAN 16,000 17,120 16,640
  Express Windows Single จาก Thai เป็น Thai-English 8,000 8,560 8,320
  Express Windows LAN จาก Thai เป็น Thai-English 8,000 8,560 8,320
  Express DOS V.5 For Thai เป็น Express Windows Thai 5,000 5,350 5,200
  Express DOS V.5 For Thai-English เป็น Express Windows Thai-English
5,500 5,885 5,720


หมายเหตุ :

Single หมายถึง สำหรับการใช้งานเพียงเครื่องเดียว , LAN หมายถึง การใช้งานพร้อมๆ กันหลายเครื่องในระบบเครือข่าย

For Thai หมายถึง เมนูการใช้งาน และการแสดงผลในรายงานหรือแบบฟอร์ม จะเป็นภาษาไทย

For Thai-English หมายถึง เมนูการใช้งาน และการแสดงผลในรายงานหรือแบบฟอร์ม จะสามารถเลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

** ติดต่อฝ่ายขาย โทร.02-217-3555 แฟ็กซ์ 02-217-3588

 ------------------------------------------------------------------------

 

การให้บริการหลังการขายโปรแกรมบัญชี Express มีตามรายการดังต่อไปนี้

1. สิทธิการใช้งานของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express  ใน 1 ชุด จะมี 1 S/N (Serial Number) สามารถใช้ได้ 1 บริษัท ต่อ 1 PC (กรณีเป็น Single) หรือ 1 Sever (กรณีเป็นระบบ LAN)

2. การบริการ : ทางบริษัทฯ จะให้บริการเฉพาะ 1 บริษัทที่กรอก บัตรลงทะเบียน (ข้อ3) กับ บริษัท เอ็กซ์เพรส ซอฟท์แวร์ กรุ๊ป จำกัด เท่านั้น  ไม่สามารถนำ S/N เดียวกันไปใช้กับสาขา หรือบริษัทในเครือ ซึ่งในแต่ละสถานที่ดังกล่าวนั้นต้องซื้อโปรแกรมใช้สถานที่ละ 1 ชุด (ยกเว้นกรณีรับทำบัญชีข้อมูลหลายบริษัท ใช้ในเครื่องเดียวกัน หรือใน LAN วงเดียวกัน)

3. การกรอก บัตรลงทะเบียน ให้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ www.esg.co.th หัวข้อ บัตรลงทะเบียน ทันที เพื่อความสะดวกในการขอรหัสเปิดใช้โปรแกรม,จองอบรมการใช้งาน, สอบถามปัญหากับฝ่ายบริการ และ update โปรแกรม

4. การขอเคลมสิทธิ (ดูรายละเอียด)

5. ให้นำซีดีสอนการใช้ (สีเขียว) มาเปิดศึกษา และลองเล่นตาม เพื่อทำความคุ้นเคยกับโปรแกรมก่อนเข้าอบรม บางท่านสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าไปอบรม เนื่องจากข้อมูลในซีดีเหมือนกับข้อมูลที่มานั่งเรียนในห้องอบรมทุกประการ

6. การอบรม บริษัทฯ จะอบรมการใช้งานโปรแกรมให้ ฟรี 1 ครั้ง 2 ท่าน (ต้องไปพร้อมกัน) เฉพาะซื้อโปรแกรมชุดใหม่ ใช้เวลา 2 วันเต็ม(9.00-16.00น) และต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ (ดูตารางอบรมและการจองอบรมได้ที่ www.esg.co.th/training)

     * หากต้องการอบรมเพิ่มมากกว่า 2 ท่าน หรือมากกว่า 1 ครั้ง บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายท่านละ 1,070 บาท หรือ 2 ท่าน 1,605 บาท นั่งโต๊ะเดียวกัน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

7. บริษัทฯ ถือแผ่นโปรแกรมต้นฉบับเป็นสำคัญ หากแผ่นสูญหายจะต้องแจ้งความหายที่สถานีตำรวจแล้วซื้อโปรแกรมใหม่ และจะต้องนำไปติดตั้งในเครื่องเดิมที่เคยขอรหัสลงทะเบียนล่าสุดเท่านั้น ถ้าไม่ใช่ ต้องทำตามเงื่อนไข  “การถอนสิทธิการใช้งาน”  ก่อน

8. การให้บริการสอบถามปัญหาและปรึกษาโปรแกรม

      - ฝ่ายบริการตอบปัญหาการใช้งานทางโทรศัพท์ (Call center) ( (02) 217-3533 (อัตโนมัติ)  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 (พักเที่ยง), วันเสาร์ เวลา 8:30-11.00  (ปิดเสาร์สุดท้ายของเดือน)

      - บริษัทฯ จะให้บริการเฉพาะเจ้าของโปรแกรม ตามชื่อ และที่อยู่ ที่กรอกบัตรลงทะเบียนมาเท่านั้น (ไม่รวมถึงบริษัทในเครือ หรือสาขา)

      - ตอบปัญหาผ่านเว็ปไซด์ www.esg.co.th (Help Desk สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเอง และ Web Board เพื่อฝากคำถามที่ต้องการ)

      - ให้บริการภายในสถานที่ทำการของบริษัทเอ็กซ์เพรสฯ เท่านั้น

9. กรณีที่ต้องการให้แก้ไข แบบฟอร์ม, รายงาน และงบการเงิน เพิ่มเติม บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ  ดังนี้

แก้ไขแบบฟอร์ม 2,000.-  ต่อ 1 ฟอร์ม /  แก้ไข รายงาน  4,000.- ต่อ1รายงาน / แก้ไข งบการเงิน  3,000.- ต่อ 1  งบการเงิน

 ------------------------------------------------------------------------

 

ข้อแนะนำในการติดตั้งโปรแกรม

ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มี CPU ตั้งแต่ Intel Celeron หรือ AMD Duron และหน่วยความจำ 256 MB. ขึ้นไป (Recommend 512 MB.)

ระบบ LAN เครื่องแม่มี CPU ตั้งแต่ Intel Pentium 4 หรือ AMD Sempron 2006+ และหน่วยความจำ 512 MB. ขึ้นไป

เพื่อความสะดวกในการดูแล และการถอนสิทธิการใช้งาน ควรติดตั้งโปรแกรมไว้ใน Drive D:,E:. หรือ Drive อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Drive ของ Windows(C:) ฉะนั้นก่อนติดตั้ง ควรแบ่ง Partition ของ Hard disk ไว้สำหรับลงโปรแกรม Express โดยเฉพาะเพียงโปรแกรมเดียว เนื่องจากในอนาคตถ้าต้องการเปลี่ยนเครื่อง หรือเปลี่ยน Hard disk ลูกค้าจะได้สะดวกในการ Format เฉพาะ Drive ที่ลงโปรแกรมเพื่อถอนสิทธิ์การใช้งาน ทำให้การถอนสิทธิ์การใช้งานทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น (โปรแกรมใช้เนื้อที่ประมาณ 40 MB และลูกค้าต้องเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่จะบันทึกลงไปอย่างน้อย 1-2 ปี) ดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม

ข้อสำคัญ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล เมื่อเลิกทำงานก่อนออกจากโปรแกรม Express ควรสำรองข้อมูลเก็บไว้ทุกวัน ใน Flash drive, Handy drive หรือ Thumb drive ก็ได้ เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เสียโดยกะทันหัน หรือติดไวรัส ทำให้ข้อมูลสูญหาย  เราก็ยังมีข้อมูลที่ได้สำรองไว้มาทำงานต่อได้

ขั้นตอนการถอนสิทธิการใช้งาน

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา เช่น Format windows, เครื่องเสีย, ต้องการเปลี่ยน PC, Server (ตัวแม่), Hard disk หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ก่อนดำเนินการใดๆ ให้ลูกค้าติดต่อกับฝ่ายขายที่ บริษัท เอ็กซ์เพรส ซอฟท์แวร์ กรุ๊ป จำกัด  เพื่อขอคำแนะนำในการถอนสิทธิการใช้งาน ก่อนติดต่อขอรับรหัสเปิดใช้งานใหม่ ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติโดยหลัก ๆ มีดังนี้

1. กรณีเปลี่ยน Mainboard, CPU และ Format Hard disk (Hard disk เดิม)

ให้โทรติดต่อที่ฝ่ายขาย โทร.02-217-3555 กด 1 เพื่อบันทึกประวัติ หรือ Add Line: @886gafru 

2. กรณีเปลี่ยนเครื่อง หรือ Hard disk และเครื่องเดิมยังเปิดโปรแกรม Express ได้ สามารถเลือกการถอนสิทธิได้ 2 วิธี

 • วิธีที่ 1 Format Drive ที่ลงโปรแกรม Express โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ (วิธีนี้จะใช้งานที่เครื่องใหม่ได้เร็วขึ้น)

           การแจ้งรหัสเครื่องก่อน Format

           เปิดโปรแกรม Express ที่เครื่องเก่า -> เข้าไปที่เมนูอื่นๆ -> หัวข้อ C ลงทะเบียนโปรแกรม แล้วโทรติดต่อฝ่ายขาย เพื่อแจ้งรหัสเครื่องก่อน Format (ถ้าเป็นระบบ LAN ให้เปิดโปรแกรม Express ที่เครื่องแม่ และแจ้งรหัสเครื่องทั้ง Local drive และ Map network drive) โทร. 02-217-3555 กด 1 หรือ Add Line: @886gafru 

 วันจันทร์-ศุกร์ วลา 8:30-17:00 น.(พักเที่ยง) , วันเสาร์ เวลา 8:30-11:30 น. (หยุดวันเสาร์สุดท้ายของเดือน,วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

           การแจ้งรหัสเครื่องหลัง Format    

           1. ก่อนจะดำเนินการ Format Local Drive ที่ลงโปรแกรม Express  ให้ สำรองข้อมูลทั้งหมดของ Drive นั้นๆไว้ก่อน (สำหรับโปรแกรม Express ให้ Copy ทั้ง Folder ไว้)

           2. Format แบบ Full เฉพาะ Drive ที่ลงโปรแกรม Express โดย

                  - ถ้าเป็นระบบ LAN ให้ยกเลิกการ Share drive และ Map drive ก่อน

                  - ห้าม เลือก Quick Format และ ห้าม แบ่งพื้นที่ Drive ใหม่

           3. ติดตั้งโปรแกรม Express อีกครั้ง ในเครื่องเก่า และ Drive เดิม -> เปิดโปรแกรม Express  -> ไปที่เมนูอื่นๆ -> เมนูย่อยข้อ C. “ลงทะเบียนโปรแกรม” ติดต่อฝ่ายขายเพื่อแจ้งรหัสเครื่องหลัง Format, เมื่อแจ้งเรียบร้อย สามารถลบ Folder Express ทิ้งได้


 • วิธีที่ 2 ให้นำ Hard disk เก่า เข้ามาที่ บจก. เอ็กซ์เพรสฯ หรือส่งทาง EMS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยถอนสิทธิ์การใช้งานให้

  กรณีที่เครื่องเก่าเสีย ให้นำ Hard disk เก่า เข้ามาที่ บจก. เอ็กซ์เพรสฯ หรือส่งทาง EMS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยถอนสิทธิ์การใช้งานให้

          *** การนำ Hard disk เข้ามา กรุณานัดวันเวลาล่วงหน้ากับฝ่ายขาย เพื่อจัดเตรียมบุคลากรไว้บริการ (ถ้าเดินทางเข้ามาโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ลูกค้าอาจจะต้องรอนาน หรือไม่สามารถดำเนินการให้ได้ภายในวันนั้นๆ เพราะต้องเป็นคิวแทรก) ***

 • กรณีมีการส่งเคลม Hard disk ให้ Email ใบเคลมที่ ออกโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ที่รับเคลม ระบุ S/N HDDเก่า และใหม่ พร้อม S/N ของโปรแกรม Express มาที่ mkt@esg.co.th , esg2555@gmail.com  (ควรติดต่อฝ่ายขายก่อนส่งเคลม Hard Disk)

 • ถ้ามีการ Set Raid กรุณาแจ้ง Serial Number ของ Hard Disk ทุกลูกของเครื่องใหม่ เพื่อบันทึกไว้ (ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ในชุดของ Raid ให้โทรแจ้งที่ฝ่ายขาย เพื่อเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงนี้ไว้ด้วยทุกครั้ง)

 • หมายเหตุในกรณีเร่งด่วน ท่านจำเป็นต้องใช้งานที่เครื่องใหม่ก่อน ให้ท่านติดต่อ ขอตัวอย่างจดหมาย เพื่อดำเนินการขอรหัสเปิดใช้งาน หลังจากนั้นภายใน 7 วัน ลูกค้าค่อยทำการถอนสิทธิ์การใช้งานเครื่องเก่าให้เรียบร้อย

     สำหรับเครื่องใหม่

     ให้นำ Folder ของโปรแกรม Express ที่ Copy จากเครื่องเก่าไปวางไว้ใน Drive ที่เตรียมไว้ เช่น D:,E: (ในกรณีที่โปรแกรม และข้อมูลอยู่ใน Folder เดียวกัน) เปิดโปรแกรม Express (ถ้าเป็นระบบแลน ให้เปิดโปรแกรมผ่าน Map Drive ของเครื่องแม่) เข้าไปที่เมนู 8.อื่นๆ -> หัวข้อ C.ลงทะเบียนโปรแกรม แล้วโทรไปที่ฝ่ายลงทะเบียน 02-217-3599 เพื่อขอรหัสเปิดใช้งานใหม่

รายละเอียดโปรแกรมบัญชี Express

ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

 

แพ็คเกจโปรแกรมบัญชี Express


โปรแกรมบัญชี Express :

     รองรับระบบปฏิบัติการ (Operating System Supported) : Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7, Windows 8 และ Windows 10 ทั้งแบบ 32bit (x86) และ 64bit (x64)

 

 

 

 

  โปรแกรมบัญชี Express ประกอบไปด้วยระบบงานหลัก ๆ 12 ระบบ ดังต่อไปนี้

แผนผังการทำงานของระบบ

ระบบบัญชีแยกประเภท
ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจาก ระบบซื้อ, ระบบขาย, การเงิน และระบบอื่น ๆ
1. จัดเตรียมผังบัญชีตัวอย่างไว้ให้ และสามารถ แก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เพื่อให้ตรงกับระบบงานของบริษัทได้
2. สามารถสร้างงบการเงินได้ทุกรูปแบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจแต่ละประเภท อาทิเช่น
- ในงบเปรียบเทียบสามารถนำข้อมูลมาแสดงเปรียบเทียบได้สูงสุด 18 คอลัมน์
- ข้อมูลที่นำมาแสดงสามารถสร้างสูตรเพื่อคำนวณ หรือดึงมาจากฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดให้
- ในแต่ละคอลัมน์สามารถเลือกให้แสดงข้อมูลเฉพาะแผนกตามที่ต้องการ
- สามารถแสดงข้อมูลในรูปอัตรา % โดยใช้ยอดรวมของข้อมูลเป็นฐานการคำนวณ
- ในงบเดียวกัน ในแต่ละบรรทัด หรือแต่ละบัญชี สามารถดึงข้อมูลจากคนละฟิลด์มาแสดงได้
- สามารถกำหนดข้อความ(Wording)ที่จะแสดงในรายละเอียดหน้างบได้ตามต้องการ
3. มีระบบควบคุมเงินสดย่อย หรือเงินทดลองจ่าย สามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินสดได้ตลอดเวลา
4. รายงานสมุดเงินสดย่อย สามารถกำหนดชื่อค่าใช้จ่ายที่แสดงในหัวรายงานของแต่ละคอลัมน์ได้เอง 4 ชื่อ
5. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบใบเบิกเงินสดย่อยและใบเบิกชดเชยเงินสดย่อย ได้ตามความต้องการ
6. สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่มีใบกำกับภาษีหลายใบ ในใบสำคัญจ่าย(Voucher)ใบเดียวกัน
7. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบใบสำคัญ (Voucher) ได้ตามความต้องการ
8. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบภงด.3 และภงด.53 ตรงตามแบบกรมสรรพากร

หนังสือรับรองการหักภาษี


9. สามารถลำดับ (Running) เลขที่ใบสำคัญในสมุดรายวันได้ 5 แบบ ได้แก่ 0=ป้อนเลขที่เอง, 1=YMMDDxx, 2=YMMxxxx, 3=YYMMxxxx, 4=YYMMDDxx (Y=ปี, M=เดือน, D=วันที่เอกสาร, x=Running Number)
10. สามารถกำหนดผังบัญชีให้แยกตามแผนกได้ไม่จำกัด (Cost Center)
11. มีระบบล็อคงวดบัญชี ทำให้ป้องกันการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในงวดที่ปิดบัญชีไปแล้ว

หน้าจอกำหนดรอบบัญชี


12. สามารถกำหนดวันเริ่มต้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ตามวันเดือนที่แจ้งกับสรรพากร
13. สามารถป้อนข้อมูลของปีถัดไปได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องรอการปิดบัญชีสิ้นปี ทำให้การทำงานต่อเนื่องไม่ล่าช้าและเมื่อทำการปิดสิ้นปี ระบบบัญชี Express ก็จะนำข้อมูลเข้าไปในงวดที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ
14. สามารถเก็บข้อมูลรายวันได้สูงสุด 24 งวด และงวดที่ 24 ไม่จำกัดเวลา ขึ้นอยู่กับผู้ใช้กำหนด
15. สามารถดึงบัญชีต้นแบบ (Template) มาลงรายการรายวัน ทำให้รวดเร็ว และช่วยบุคคลากรที่มีความรู้ทางด้านบัญชีน้อย สามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
16. สามารถกำหนดยอดประมาณการ (Budget) ของแต่ละบัญชี ได้ 12 เดือน เพื่อแสดงในงบประมาณการ
17. สามารถบันทึกรายการด้านเดบิทและเครดิตได้ไม่จำกัดจำนวนรายการ (Compound Entry)
18. โปรแกรมบัญชี Express จะทำการตรวจสอบยอดเดบิทและเครดิตให้สมดุลย์ ก่อนบันทึก
19. สามารถเลือกวิธีบันทึกบัญชีสินค้าได้ทั้งแบบ Periodic และ Perpetual
20. สามารถกำหนดสมุดรายวันได้ไม่จำกัดจำนวน
21. สามารถปรับเปลี่ยนเลขที่บัญชีได้ตลอดเวลา
22. สามารถค้นหาข้อมูลตามเลขที่บัญชีหรือชื่อบัญชี และมี Look up ในกรณีที่จำไม่ได้
23. ในใบสำคัญ(Voucher)แต่ละใบ สามารถบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติมได้ 5 บรรทัดๆละ 50 ตัวอักษร
24. สามารถบันทึกเอกสารอ้างอิงที่ทำการปรับปรุงตามหลักบัญชีตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 63
25. เมื่อมีการลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขาย โปรแกรมจะนำไปบันทึกในแฟ้มภาษีซื้อหรือภาษีขายให้ทันที
26. เมื่อมีการลงบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โปรแกรมจะนำไปบันทึกในแฟ้มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้ทันที
27. เมื่อมีการลงบัญชีเช็ครับหรือเช็คจ่ายล่วงหน้า โปรแกรมจะนำไปบันทึกในทะเบียนเช็ค ให้ทันที
28. สามารถพิมพ์งบทดลองได้ทั้งแบบเต็ม (แสดงยอดยกมา,ยอดเคลื่อนไหว,ยอดคงเหลือ), แบบย่อ (แสดงเฉพาะยอดเคลื่อนไหว), แบบแยก 3 เดือน, แบบแยก 12 เดือน และแบบเต็ม/ย่อแยกตามแผนก

ระบบสินทรัพย์ถาวร

หน้าจอทะเบียนทรัพย์สิน


1. สามารเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ 3 วิธี ได้แก่
- วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)
- วิธีลดยอด (The Constant Percentage of Declining Book-Value Method)
- กำหนดค่าเสื่อมราคาเอง
2. สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน ได้ตามต้องการ
3. การคิดค่าเสื่อมราคาสามารถเลือกได้ 2 แบบ ได้แก่ คิดรายเดือน หรือคิดรายปี
4. มีรายงานรายละเอียดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่หักได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ สามารถนำส่งได้ทันที
5. สามารถลงบัญชีค่าเสื่อมแยกตามแผนกได้
6. เมื่อเริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ สามารถเลือกได้ว่า จะให้ระบบคิดค่าเสื่อมทันที หรือ ยังไม่คิด (ถ้ายังไม่คิดขณะบันทึก ระบบจะทำงานได้เร็วกว่า เมื่อเรียบร้อยจึงไปสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งแฟ้ม)
7. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสทรัพย์สินได้ตลอดเวลา
8. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสินทรัพย์หรือชื่อสินทรัพย์ และมี Look up ในกรณีที่จำไม่ได้

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจากระบบซื้อและระบบขายสินค้า
1. สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง โดยไม่จำกัดจำนวน
2. สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบ ได้แก่
- แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Weighted Average)
- แบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO = First-In-First-Out)
3. รองรับการขายสินค้าเป็นชุด (Component set=สินค้าที่มีส่วนประกอบมากกว่า 1 ชิ้น) เพียงแต่กำหนดว่าสินค้าชุดนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เมื่อบันทึกการขาย ระบบบัญชี Express จะตัดส่วนประกอบในสต๊อคให้เองอัตโนมัติ

หน้าจอรายละเอียดสินค้าชุด


4. ในสินค้าชุดสามารถเลือกตัดส่วนประกอบและพิมพ์ส่วนประกอบในบิลได้ เพียงแต่กำหนดเป็นชุดพิเศษ
5. สามารถเลือกได้ว่าต้องการแสดงราคาขายที่ตัวสินค้าชุด หรือที่ส่วนประกอบ
6. ในการซื้อสินค้าชุด โปรแกรมบัญชี Express จะทำการแตกย่อยเป็นส่วนประกอบและเพิ่มในสต็อคให้ทันที
7. การเพิ่มสินค้าชุดใหม่ที่มีส่วนประกอบคล้ายกับสินค้าชุดเดิม สามารถก๊อปปี้สินค้าชุดเดิมมาแก้ไข-เพิ่มเติมได้ทันที
8. สินค้าชุด 1 ชุด มีส่วนประกอบได้ 999 รายการ
9. สามารถกำหนดหน่วยนับซื้อ, หน่วยนับขาย ต่างกับหน่วยนับหลักได้ (หน่วยนับที่เก็บไว้ในสต๊อคและเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด) แต่ต้องมีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กับหน่วยนับหลัก และมีทศนิยมได้ถึง 4 ตำแหน่ง
10. สินค้าที่เก็บเป็นหน่วยย่อย แต่สามารถพิมพ์รายงานแสดงหน่วยได้ 2 ระดับ เช่น ยอดคงเหลือ 5 ลัง 4 ซอง
11. มีตารางกำหนดอัตราส่วนต่อหน่วยนับหลักไว้ล่วงหน้า เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ และควบคุม
12. ระบบสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหรือนำเข้า มาเฉลี่ยเป็นต้นทุนสินค้าได้ เช่น ค่าขนส่ง, ค่าภาษีสรรพสามิต, อากรขาเข้า ฯ
13. สอบถามยอดคงเหลือในสต๊อคได้ตลอดเวลา ที่หน้าจอไหนก็ได้(กด Alt-F4) ทำให้ลูกค้าได้คำตอบทันทีโดยไม่ต้องรอนาน และไม่จำเป็นจะต้องออกจากงานที่เรากำลังทำอยู่
14. สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ยอดสินค้าติดลบได้หรือไม่ ถ้าติดลบได้ (เปิดบิลไปก่อน) เมื่อบันทึกรับสินค้าเข้า ระบบบัญชี Express จะกระทบยอดสินค้าและต้นทุนย้อนหลังให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะมีการเปิดบิลขายไปแล้วซักกี่ใบก็ตาม
15. สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคลากรท่านใดทำการตัดสินค้าและติดลบในสต็อคได้บ้าง
16. สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบ, สินค้ากึ่งสำเร็จรูป, สินค้าประกอบ และสินค้าบริการ
17. สามารถกำหนดราคาขายของสินค้าได้ 5 ระดับ และพิมพ์รายงาน Price List ได้
18. สามารถกำหนดราคาเสริม สำหรับจัดโปรโมชั่น โดยกำหนดเงื่อนไข (เช่นซื้อ 10 ชิ้น ลด 2%) และกำหนดช่วงวันตามที่เราต้องการ (เช่น ช็อค!ลดกระหน่ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 กรกฎมคม 2544 นี้เท่านั้น)
19. สามารถบันทึกการเบิกหรือรับเข้าสต๊อคที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย เช่น เบิกวัตถุดิบไปผลิต, รับสินค้าเข้าจากการผลิตฯ
20. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบของเอกสารการเบิกหรือรับสินค้าเข้า ที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ
21. มีระบบควบคุมการตรวจนับสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
22. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสสินค้าได้ตลอดเวลา
23. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสินค้า หรือชื่อสินค้า และมี Look up ในกรณีที่จำรหัสไม่ได้
24. มีแฟ้มเก็บสินค้าที่มี Serial No. หรือ Part No. (แยกต่างหาก ไม่เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ)
25. สามารถจัดแยกกลุ่มการคำนวณต้นทุนสินค้าว่ากลุ่มใดคำนวณแบบ FIFO และกลุ่มใดคำนวณแบบถัวเฉลี่ยภายในบัญชีสินค้าชุดเดียวกัน (สต๊อคเดียวกัน)
26. สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีสินค้า และบัญชีวัตถุดิบ ได้ตามต้องการ
27. สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อ (Re-order) แยกตามเดือน เพื่อขายงานโครงการ หรือจัดโปรโมชั่นตามเทศกาล
28. สามารถกำหนดจุดสูงสุดของสินค้า (Maximum) แยกตามเดือนหรืองวด ได้ตามต้องการ
29. เตรียมคอลัมน์ วันที่ สำรองไว้ 2 คอลัมน์ต่อ 1 สินค้า เผื่อรองรับในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม
30. เตรียมคอลัมน์ ข้อความ สำรองไว้ 4 คอลัมน์ต่อ 1 สินค้า เผื่อรองรับในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม
31. เตรียมคอลัมน์ จำนวน (ตัวเลข) สำรองไว้ 1 คอลัมน์ต่อ 1 สินค้า เผื่อรองรับในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม
32. สามารถควบคุมระบบสินค้าด้วยรหัสแท่ง (Barcode) และเครื่องอ่านบาร์โค้ด
33. รองรับสินค้าที่อยู่ในกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)อัตราปกติ และกลุ่มที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
34. สินค้าในแต่ละคลังสามารถแสดง ปริมาณ, ต้นทุน, มูลค่าสินค้า, ปริมาณค้างรับ, ปริมาณค้างส่ง, ชั้นที่เก็บสินค้า และแผนก ซึ่งทำให้ธุรกิจบางประเภทได้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สามารถทราบวัสดุคงเหลือและต้นทุนของวัสดุที่นำไปใช้ในแต่ละไซด์งานได้ทันที
35. สามารถเลือกได้ว่าเมื่อทำการขายหรือเบิกสินค้า ที่ยอดคงเหลือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ ต้องการให้เตือนหรือไม่

ระบบการจองสินค้าและการจัดจำหน่าย
1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ 3 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคา, บิลเงินสด และเฉพาะใบสั่งขาย, ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี สามารถกำหนดได้ถึง 9 แบบ
2. สามารถบันทึกขายสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)อัตราปกติ และที่ได้รับยกเว้นภาษี ไว้ในบิลใบเดียวกันได้

หน้าจอขายเงินเชื่อ


3. สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคลากรท่านใดเข้าไปแก้ไขราคาขายในขณะที่กำลังบันทึกการขายได้บ้าง
4. รองรับการขายที่มีการรับเงินมัดจำล่วงหน้า และพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ตอนรับเงินมัดจำ
5. ในอินวอยส์ 1 ใบ สามารถบันทึกรายการสินค้าได้สุงสุด 999 รายการ และพิมพ์ใบต่อเนื่องเรียงตามลำดับรายการให้เอง และเลือกได้ว่าต้องการป้อนลำดับที่เอง หรือให้โปรแกรมจัดลำดับที่ให้
6. สามารถเปลี่ยนชื่อสินค้าในใบกำกับสินค้าได้ตามต้องการ
7. สามารถขายสินค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต๊อคได้ เพียงแต่มีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน
8. รองรับการขายสินค้าที่มีของแถม และในรายงานวิเคราะห์การขาย สามารถแยกยอดออกให้เห็นได้ชัดเจนว่า ปริมาณสินค้าที่ขาย เป็นเงินจำนวนเท่าไร? และส่วนของแถมเท่าไร ?
9. หลังจากบันทึกใบอินวอยส์ สามารถทราบกำไรขั้นต้นต่ออินวอยส์ได้ทันที
10. สามารถบันทึกส่วนลดแต่ละรายการสินค้า และส่วนลดจากยอดรวม ซึ่งลดเป็นจำนวนเงิน(บาท), เปอร์เซ็นต์และเป็นเปอร์เซ็นต์หลายชั้น เช่น 5+3+2 ( ลด 5% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 3% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 2%)
11. สามารถกำหนดได้ว่าถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ ต้องการให้เตือนหรือไม่

คำเตือนเมื่อขายจนต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ


12. สามารถกำหนดได้ว่าถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ต้องการให้เตือนหรือไม่

คำเตือนเมื่อขายต่ำกว่าทุน


13. สามารถกำหนดคลังสินค้าที่ต้องการขายได้ ทั้งในใบสั่งขาย และใบอินวอยส์
14. มีระบบเตือน เมื่อทำการบันทึกขายเชื่อ หรือใบสั่งขายเกินวงเงินที่อนุมัติไว้
15. การอนุมัติลูกค้าเกินวงเงิน สามารถเลือกได้ว่าจะให้อนุมัติตอนออกเอกสาร หรือจะให้เอกสารไปก่อนแล้วอนุมัติทีหลัง
16. สามารถกำหนดวงเงินขายเชื่อ และระดับผู้อนุมัติวงเงิน ได้ตามต้องการถึง 5 ระดับ
17. มีระบบควบคุมการจองสินค้า เพื่อทยอยส่งสินค้าตามคิว, นำเข้าสินค้า/ผลิตสินค้าตามยอดสั่งจอง (Order)
18. ในใบสั่งขายใบเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าแยกกันคนละวันได้ตามวันเวลาที่ลูกค้าสั่ง
19. สามารถทำการยกเลิกยอดที่ค้างส่งในใบสั่งขายได้ทั้งใบได้

ยกเลิกยอดค้างส่งในใบสั่งขายได้


20. สามารถออกใบกำกับสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะส่งสินค้าครบตามยอดสั่งจอง
21. รองรับธุรกิจการขายบริการ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีขายให้ เมื่อบันทึกรับชำระเงิน
22. รองรับธุรกิจฝากขาย โดยใช้คลังสินค้าเป็นสถานที่ฝากขายสินค้า
23. ในใบอินวอยส์สามารถเพิ่มคำอธิบายแต่ละรายการสินค้าได้จำนวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร และเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
24. ในใบเสนอราคาสามารถกำหนดสถานะของลูกค้า ช่วยให้การติดตามผลการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
25. สามารถเซ็ตใบเสนอราคาให้เป็นต้นแบบ Price List เพื่อดึงมาพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้ตลอดเวลา ทำให้อำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจ เช่าอพาร์ทเม้นท์, ค่าสมาชิกรายเดือน จะได้ไม่ต้องคีย์รายการเดิมซ้ำทุกเดือน
26. สามารถโอนใบเสนอราคา ไปเป็นใบสั่งขาย หรือ ใบอินวอยส์ ได้ทันทีโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่อีกครั้ง
27. สามารถกำหนดเหตุผลในการยกเลิกใบเสนอราคาได้ตามต้องการ
28. สามารถเพิ่มแฟ้มหลักของสินค้า, ลูกค้า, พนักงานขาย และเขตการขายได้ในขณะบันทึกรายวันขาย
29. เมื่อบันทึกการขาย ระบบบัญชี Express จะตั้งลูกหนี้, ตัดสต๊อค, บันทึกภาษีขาย, ลงบัญชี และเก็บสถิติการขายให้ทันที

ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
ข้อมูลลูกหนี้จะถูกส่งมาจากระบบขายสินค้า
1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า และใบเพิ่มหนี้
2. สามารถบันทึกรายได้ ที่นอกเหนือจากลูกหนี้จากการขายสินค้า
3. สามารถรับชำระหนี้ได้อย่างสะดวกทั้งการรับชำระแบบเต็มบิล หรือรับชำระบางส่วน
4. การรับชำระหนี้สามารถชำระโดย เงินสด, เช็ค(กี่ใบก็ได้), บัตรเครดิต(เหมือนเช็ค), โอนเงินเข้าบัญชี, ดร๊าฟ, หักภาษี ณ ที่จ่าย, ส่วนลด และกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
5. เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้สูญ ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์สภาพหนี้จากงบอายุหนี้ ทั้งแบบสรุป และแบบละเอียด และสามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้เอง
6. มีรายงานใบวางบิลตามวันที่นัดรับเงิน เพื่อโทรไปเตือนลูกค้าให้เตรียมเช็ค และใช้วางแผนเส้นทางของพนักงานเก็บเงิน
7. ในใบลดหนี้/รับคืนสินค้า สามารถเลือกได้ว่าจะหักจากใบกำกับสินค้าเดิม, เก็บไว้หักเมื่อรับชำระหนี้ หรือจ่ายเป็นเงินสด
8. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
9. มีใบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้า เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเรื่องเพิ่มวงเงิน
10. สามารถพิมพ์รายชื่อของลูกค้าลงบนสติกเกอร์และจ่าหน้าซองจดหมายได้
11. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสลูกค้า, รหัสพนักงานขาย และรหัสรายได้อื่น ๆ ได้ตลอดเวลา

เปลี่ยนรหัสลูกค้าได้ตลอดเวลา

12. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสลูกค้า หรือชื่อบริษัท และมี Look up ในกรณีที่จำรหัสไม่ได้
13. ในรายละเอียดพนักงานขาย สามารถกำหนดอัตราคอมมิชชั่นและเป้าการขายได้ 24 งวด เพื่อคำนวณหายอดคอมมิชชั่น
14. ยอดขายของพนักงานขาย สามารถแยกได้ตามวันที่รับเงิน และวันที่เช็คผ่าน เพื่อนำยอดไปคิดคอมมิชชั่น
15. สำหรับธุรกิจบริการ สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษี ให้กับลูกค้าได้ทันที ที่รับชำระเงิน

ระบบจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า
1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า
2. รองรับภาษีซื้อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจำนวน โดยระบบบัญชี Express จะเฉลี่ยภาษีซื้อที่ขอคืนได้และภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ ให้เองอัตโนมัติ
3. วันที่ที่ได้รับสินค้า เป็นคนละวันกับวันที่ของใบกำกับภาษีซื้อได้
4. สามารถบันทึกรับสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)อัตราปกติ และกลุ่มที่ได้รับยกเว้นในใบรับสินค้าใบเดียวกันได้
5. สามารถบันทึกการซื้อที่มีการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าได้
6. สามารถบันทึกส่วนลดแต่ละรายการสินค้า และส่วนลดจากยอดรวม ซึ่งลดเป็นจำนวนเงิน(บาท), เปอร์เซ็นต์และเป็นเปอร์เซ็นต์หลายชั้น เช่น 5+3+2 ( ลด 5% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 3% เหลือเท่าไหร่ลดอีก 2%)
7. เปิดโอกาสให้แก้ไขยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ให้ตรงกับใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายได้
8. สามารถซื้อสินค้าด้วยหน่วยนับที่แตกต่างกับหน่วยนับที่เก็บในสต๊อคได้ เพียงแต่มีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน
9. ในใบสั่งซื้อ สามารถบันทึก ขนส่งโดย, สถานที่ที่จะให้ส่งสินค้า และคลังที่ทำการสั่งซื้อได้
10. ในใบสั่งซื้อใบเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่รับสินค้าแต่ละตัวแยกกันคนละวันได้ตามต้องการ ประโยชน์ก็คือ สามารถทยอยส่งสินค้าตาม Order ของลูกค้าได้
11. สามารถบันทึกการรับสินค้า โดยอ้างอิงถึงใบสั่งซื้อสินค้า หรือไม่ต้องเปิดใบสั่งซื้อก่อนก็ได้
12. ในใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่สั่งซื้อและค้างรับ และสามารถรับสินค้าตามที่สั่งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะรับสินค้าครบตามยอดสั่งซื้อ
13. มีรายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ (เพื่อเตือนฝ่ายจัดซื้อสั่งของเพื่อให้ทันขาย) แยกตามหมวดสินค้าและผู้จำหน่าย
14. สามารถสั่งซื้อสินค้าตามยอดสั่งจอง(Order) ช่วยลดภาระการสต๊อคสินค้า โดยดูจากรายงานสินค้าค้างส่ง
15. สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบตามยอดสั่งจองสินค้า(Order) โดยใช้สินค้าชุดช่วยคำนวณหายอดวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการผลิต
16. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายรายการสินค้าได้ จำนวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
17. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
18. สามารถเพิ่มสินค้า และผู้จำหน่าย ได้ในขณะบันทึกรายการซื้อ

เพิ่มฐานข้อมูลได้ในขณะที่ป้อนข้อมูล


19. สามารถบันทึกรายการซื้อสินค้าได้สุงสุด 999 รายการ/เอกสาร
20. รองรับธุรกิจการซื้อบริการ (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภาษีซื้อให้ เมื่อบันทึกจ่ายชำระหนี้
21. เมื่อบันทึกรับสินค้าโปรแกรมบัญชี Express จะตั้งเจ้าหนี้, เพิ่มสต๊อค, บันทึกภาษีซื้อ, ลงบัญชี และเก็บสถิติการซื้อให้ทันที

ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ข้อมูลเจ้าหนึ้จะถูกส่งมาจากระบบซื้อสินค้า
1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบรับวางบิล, ใบจ่ายเงิน, ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า, ใบเพิ่มหนี้ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้จากการซื้อสินค้า
3. สามารถจ่ายชำระหนี้ได้อย่างสะดวกทั้งการจ่ายชำระแบบเต็มบิล หรือจ่ายชำระบางส่วน
4. การจ่ายชำระหนี้สามารถชำระโดย เงินสด, เช็ค(กี่ใบก็ได้), บัตรเครดิต(เหมือนเช็ค), โอนเงิน, ดร๊าฟ, หักภาษี ณ ที่จ่าย, ส่วนลด และกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
5. สามารถเรียกดูยอดบิลที่ยังค้างจ่ายของเจ้าหนี้แต่ละราย (ทั้งแบบสรุปและละเอียด) เพื่อใช้ประมาณการรายจ่าย โดยกำหนดช่วงเวลาที่บิลจะครบกำหนดได้เอง เช่น จะต้องจ่ายภายใน 7 วัน 15 วัน 30 วัน เป็นเงินเท่าไร
6. มีรายงานใบรับวางบิลตามวันที่นัดจ่ายเช็ค ทำให้ทราบรายจ่ายล่วงหน้า เพื่อเตรียมทำจ่ายได้ถูกต้อง
7. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
8. สามารถพิมพ์รายชื่อของผู้จำหน่ายลงบนสติกเกอร์และจ่าหน้าซองจดหมาย
9. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสผู้จำหน่าย และรหัสค่าใช้จ่าย ได้ตลอดเวลา
10. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสผู้จำหน่าย หรือชื่อบริษัท และมี Look up ในกรณีที่จำรหัสไม่ได้
11. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบ ภงด.3 และภงด.53 ถูกต้องตามแบบกรมสรรพากรกำหนด
12. ในใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า สามารถเลือกได้ว่า จะหักจากใบรับสินค้าเดิม หรือเก็บไว้หักเมื่อจ่ายชำระหนี้ หรือ รับเป็นเงินสด

ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
เช็ครับและเช็คจ่ายจะถูกส่งมาจากการรับชำระหนี้ และจ่ายชำระหนี้
1. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบเช็คที่แตกต่างกันได้ 6 ธนาคาร
2. การรับชำระ/จ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค ระบบบัญชี Express จะนำเช็คไปเก็บไว้ในทะเบียนเช็ค เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ
3. มีรายงานเช็ครับเรียงตามวันที่เช็ค เพื่อช่วยเตือนว่ามีเช็คใบไหนที่ถึงกำหนดนำฝาก
4. สามารถพิมพ์ใบนำฝากเช็ค(Pay in Slip) แทนการเขียนด้วยมือ ทำให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ใบนำฝากเช็ค


5. สามารถบันทึกการผ่านเช็คทั้งชุดที่นำฝาก หรือผ่านเช็คทีละใบก็ได้
6. สามารถเก็บประวัติเช็คคืน (เช็คเด้ง) เพื่อเก็บไว้พิจารณาการให้เครดิต
7. มีรายงานเช็คจ่ายเรียงตามเลขที่เช็ค สำหรับตรวจสอบกับสมุดเช็คแต่ละใบที่เซ็นต์จ่ายไป
8. มีรายงานเช็คจ่ายเรียงตามวันที่เช็ค เพื่อเตือนให้ฝ่ายการเงินทราบว่าจะมีเช็คใบไหนบ้างและจำนวนเงินเท่าไหร่ ? ที่จะตัดจากบัญชี จะได้เตรียมโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวันได้ทันเวลา
9. สามารถกำหนดให้ระบบทำการผ่านเช็คจ่ายให้เองอัตโนมัติ (ไม่ต้องเสียเวลาผ่านเอง)
10. สามารถบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคาร เช่น ฝาก/ถอนเงินสด, โอนเงินระหว่างธนาคาร, จ่ายค่าธรรมเนียม ฯ และพิมพ์รายงานเพื่อนำมากระทบยอดกับ Bank Statement ได้ (ทำ Bank Reconcile)
11. สามารถถอนเงินสดด้วยเช็คของบริษัท และบันทึกการขายลดเช็คได้

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูล จะถูกส่งมาจากระบบการซื้อสินค้า, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ, ลดหนี้/ส่งคืนสินค้า, ขายสินค้า, รายได้อื่นๆ, ลดหนี้/รับคืนสินค้า และระบบบัญชี
1. สามารถบันทึกการซื้อ/ขายได้ทั้งแบบ ราคารวมภาษี (Inclusive) และราคาแยกภาษี (Exclusive) รวมทั้งรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
2. สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย และมูลค่าฐานภาษี ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่กรมสรรพากรกำหนด และนำตัวเลขมากรอกในแบบ ภ.พ.30 พร้อมนำส่งทุกวันที่ 15 ได้ทันที
3. รองรับธุรกิจที่ขอคืนภาษีซื้อได้ไม่เต็มจำนวน โปรแกรมจะพิมพ์รายงานภาษีซื้อแยกเป็น 2 ยอด คือ ยอดที่ขอคืนได้ และยอดที่ขอคืนไม่ได้
4. รองรับกรณีที่มีใบกำกับภาษีมาถึงล่าช้าแต่ไม่เกิน 6 เดือน และกรณีเกิน 6 เดือน ระบบจะแยกรายงานภาษีซื้อออกเป็น 2 รายงาน ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ (ยื่นปกติ) และรายงานภาษีซื้อ (ยื่นเพิ่มเติม)
5. รายงานภาษีซื้อ สามารถเลือกพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์และจอภาพได้ทั้ง 2 แบบ ได้แก่
- เรียงตามวันที่ ที่ได้รับใบกำกับภาษี ตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 89 มีผลตั้งแต่ 29 เม.ย. 2542
- เรียงตามวันที่ใบกำกับภาษี ตามประกาศฉบับเก่า (จะค้นหาใบกำกับภาษีในรายงานได้ง่ายกว่า)
6. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบรายงานภาษีซื้อที่แตกต่างกันได้ 6 แบบ และมีต้นฉบับที่ช่วยให้แก้ไขได้ 7 แบบ
7. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบรายงานภาษีขายที่แตกต่างกันได้ 6 แบบ และมีต้นฉบับที่ช่วยให้แก้ไขได้ 7 แบบ
8. สามารถเลือกวิธีการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 2 แบบ คือ แบบเกณฑ์สิทธิ และแบบเกณฑ์เงินสด
9. สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ, ภาซื้อขาย และแบบยื่น ภงด. แยกตามแผนกได้
10. สามารถพิมพ์แบบยื่น ภงด.3, ภงด.53 ซึ่งตรงตามแบบสรรพากรกำหนด และแนบนำส่งทุกวันที่ 7 ของเดือนได้ทันที
11. สามารถกำหนดประเภทเงินได้ และอัตราที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ล่วงหน้า ทำให้เวลาที่ทำใบหัก จะได้ไม่ผิดพลาด

ระบบวิเคราะห์การขาย
ทำ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า และจัดทำเป็นรายงานทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้
1. ประวัติการขายแยกตามลูกค้า,ตามสินค้า และตามพนักงานขาย
2. ยอดขายแยกตามเขตการขาย แจกแจงตามพนักงานขาย, ลูกค้า ทั้งแบบละเอียดและสรุป
3. สรุปยอดขายประจำงวด
4. สรุปยอดขายเชื่อแยกตามลูกค้า (เปรียบเทียบ 12 งวด)
5. รายงานการจัดลำดับยอดขาย แยกตามมูลค่าสินค้า, ตามปริมาณ, ตามมูลค่าของแต่ละสินค้า+ลูกค้า, ตามปริมาณของแต่ละสินค้า+ลูกค้า, ตามมูลค่าของแต่ละสินค้า+พนักงานขาย, ตามปริมาณของแต่ละสินค้า+พนักงานขาย, ตามลูกค้า และตามพนักงานขาย
6. สรุปยอดขาย(ทราบกำไรขั้นต้นทันที) แยกตามหมวดสินค้า, ตามคลัง, ตามลูกค้า, ตามพนักงานขาย(เทียบกับเป้าการขาย), ตามพนักงานขาย+ลูกค้า, ตามเขตการขาย+พนักงานขาย และตามเขตการขาย+ลูกค้า

ระบบวิเคราะห์การซื้อ
ทำ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และจัดทำเป็นรายงานทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้
1. ประวัติการซื้อ แยกตามผู้จำหน่าย และสินค้า
2. สรุปยอดซื้อประจำงวด
3. สรุปยอดซื้อเชื่อ แยกตามผู้จำหน่าย (เปรียบเทียบ 12 งวด)
4. สรุปยอดซื้อ แยกตามหมวดสินค้า, ตามคลัง และตามผู้จำหน่าย

ระบบรักษาความปลอดภัย
1. ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ได้ตามต้องการ ทำให้ป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นความลับ

กำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่ม


2. ผู้ใช้แต่ละคน สามารถตั้งรหัสผ่าน (PassWord) ของตนเองได้
3. สามารถแบ่งระดับชั้นของผู้ใช้งานได้ว่าเป็น พนักงาน, ผู้จัดการแผนก หรือ ผู้ดูแลระบบ
4. สามารถกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูลได้ทุกเมนูย่อย แม้แต่เมนูย่อย/รายงาน/งบการเงิน ที่สร้างเพิ่มเติมขึ้นเอง
5. การเพิ่ม แก้ไข ยกเลิก ลบ สามารถกำหนดได้ว่า ถ้าผู้ใช้เข้าไปทำงานแล้วต้องการให้เก็บประวัติไว้หรือไม่
6. การพิมพ์เอกสาร สามารถกำหนดได้ว่า ต้องการให้ใครพิมพ์ดูได้เฉพาะหน้าจอ หรืออนุญาตให้ใครพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้
7. สามารถกำหนดการตรวจสอบแบบเข้มงวด ทำให้ง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปกำหนดสิทธิการใช้งานเพิ่มอีก โปรแกรมบัญชี Express จะจัดการบันทึกเหตุการณ์ของผู้ใช้งานรายนั้นเก็บไว้ให้ทุกครั้ง
8. สามารถกำหนดการยกเลิกการใช้รหัสผู้ใช้บางรหัสเป็นการชั่วคราว อาจเนื่องมาจาก พนักงานผู้นั้นลาออก หรือลาพักร้อนเป็นเวลานาน ๆ แต่ยังไม่ต้องการลบรหัสผู้ใช้รหัสนี้ทิ้ง
9. มีแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ การทำงานของผู้ใช้ทุกคน ที่เข้ามาใช้งานในระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบใช้ในการตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้แต่ละคน
10. สามารถกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้แต่ละราย ว่าใครมีอำนาจในการอนุมัติ (รับรอง) เอกสารได้บ้าง
11. เอกสารสำคัญที่ต้องการให้ผู้มีอำนาจรับรองก่อน สามารถกำหนดเงื่อนไขการรับรองเอกสารได้ 3 วิธี คือ
    1. พิมพ์ก่อนรับรองทีหลัง
    2. รับรองก่อนแล้วถึงจะพิมพ์ได้
    3. อะไรก่อนก็ได้
12. สาม

ความสามารถที่เพิ่มเติม จากเวอร์ชั่น 5 DOS

ดาวน์โหลดเอกสารนี้พร้อมใบเสนอราคาอัพเกรดจากเวอร์ชั่น 5 เป็นเวอร์ชั่นวินโดวส์

 

รายละเอียดส่วนเพิ่มจากเวอร์ชั่น 5 (DOS)

 

ใบเสนอราคาอัพเกรดจากเวอร์ชั่น 5 เป็นเวอร์ชั่นวินโดวส์

ความสามารถที่เพิ่มเติม จากเวอร์ชั่น 4 DOS

ดาวน์โหลดพร้อมใบเสนอราคาอัพเกรดจากเวอร์ชั่น 4

ระบบการจัดซื้อและรับสินค้า , ระบบเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 • รองรับภาษีซื้อแบบที่ขอคืนได้ไม่เต็มจำนวน โดยโปรแกรมจะเฉลี่ยภาษีซื้อที่ขอคืนได้และภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ ให้เองอัตโนมัติ
 • ซื้อสินค้า เพิ่มคอลัมภ์ ลงวันที่ ใช้ในกรณีที่ผู้จำหน่ายมาส่งสินค้าก่อน และออกใบกำกับภาษีตามหลัง แต่วันที่ในเอกสารไม่ตรงกับวันส่งของ ผู้ใช้เพียงแต่นำเลขที่ใบกำกับภาษี และวันที่ ไปบันทึกในใบรับสินค้าใบเดิม โปรแกรมจะจัดการเกี่ยวกับงวดที่ยื่นภาษีซื้อให้เองอัตโนมัติ
 • รองรับการบันทึกสินค้าที่มี VAT และสินค้าที่ยกเว้น VAT ไว้ในใบรับสินค้าใบเดียวกันได้
 • สามารถทำการบันทึกการรับสินค้าเข้าคลังใด ๆ ที่ยังไม่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดสินค้าได้
 • ในขณะทำบันทึกรายวันซื้อสินค้าด้วยหน่วยนับที่ไม่ใช่หน่วยนับหลัก สามารถกำหนดได้ว่าให้เปลี่ยนอัตราส่วนต่อหน่วยนับหลักได้หรือไม่
 • การซื้อสินค้าและได้ของแถม จะมีช่องให้ผู้ใช้เข้าไประบุได้ว่าเป็นของแถม ทำให้ผู้ใช้เห็นและทราบได้ทันทีว่าสินค้าที่ช่องหน่วยละ ไม่มีจำนวนเงิน (ศูนย์) นั่นแหละคือ สินค้าได้แถมมาฟรี
 • ในใบสั่งซื้อ สามารถบันทึก ขนส่งโดย,สถานที่ที่จะให้ส่งสินค้า และคลังที่ทำการสั่งซื้อได้
 • ในใบสั่งซื้อใบเดียวกันแต่สินค้าแต่ละรายการต้องการให้ส่งของคนละวัน  สามารถกำหนดวันที่รับสินค้าแยกกันคนละวันได้ตามต้องการ ประโยชน์ก็คือ เมื่อสั่งซื้อและรับของแล้ว จัดส่งลูกค้าตามวันเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ทันที โดยไม่ต้องค้างสต็อค
 • ในรายละเอียดผู้จำหน่าย ให้กำหนดค่า ประเภทเงินได้ที่จำหน่าย, เงื่อนไขการหัก, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, อัตราภาษีที่ถูกหัก และหมวดภาษี เพื่อนำไปพิมพ์ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เพิ่มช่องหมายเหตุในรายละเอียดผู้จำหน่ายอีก 5 บรรทัด ๆ ละ 50 ตัวอักษร
 • ในกรณีที่ได้รับใบกำกับภาษีล่าช้า ขณะทำการบันทึกเอกสารใบนั้น โปรแกรมจะมีหน้าจอขึ้นมาให้คุณกำหนด ยื่นภาษีรวมในงวด.และยื่นเพิ่มเติม ได้ทันที (วันที่=วันที่บันทึกเอกสาร,ลวท=วันที่ในใบกำกับภาษี)

ระบบการจองและจัดจำหน่ายสินค้า , ระบบลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ

 • รองรับการบันทึกสินค้าที่มี VAT และสินค้าที่ยกเว้น VAT ไว้ในอินวอยส์ใบเดียวกันได้
 • สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคลากรท่านใดเข้าไปแก้ไขราคาขายในขณะที่กำลังบันทึกการขายได้บ้าง
 • สามารถกำหนดราคาเสริม สำหรับจัดโปรโมชั่น โดยกำหนดเงื่อนไข (เช่นซื้อ10 ชิ้น ลด2%) และช่วงเวลาตามที่เราต้องการ (เช่น ช็อค!ลดกระหน่ำ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึง 10 ธันวาคม 2543 นี้เท่านั้น)
 • สามารถกำหนดได้ว่าถ้ามีการตัดสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ ต้องการให้เตือนหรือไม่
 • สามารถกำหนดได้ว่าถ้ามีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ต้องการให้เตือนหรือไม่
 • ในขณะทำการบันทึกรายวันขายสินค้าหน่วยนับที่ไม่ใช่หน่วยนับหลัก สามารถกำหนดได้ว่าให้เปลี่ยนอัตราส่วนต่อหน่วยนับหลักได้หรือไม่
 • เพิ่มสถานที่ส่งสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อนำไปพิมพ์ในอินวอยส์ได้ทันที และสามารถกำหนดได้ไม่จำกัด
 • ยอดสินค้าที่ขายได้ สามารถแยกยอดออกให้เห็นได้ชัดว่า ปริมาณสินค้าที่ขายได้เงินจำนวนเท่าไร? และเป็นของแถมจำนวนเงินเท่าไหร่ ?
 • สามารถกำหนดวงเงินเกินวงเงินเครดิต และระดับผู้อนุมัติวงเงิน ได้ตามต้องการถึง 5 ระดับ
 • การอนุมัติลูกค้าเกินวงเงิน สามารถเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี คือ N=ต้องอนุมัติก่อน แล้วออกเอกสาร Y=ออกเอกสารไปก่อน อนุมัติทีหลัง
 • สามารถเลือกได้ว่าให้มีการขายเกินวงเงิน ในใบสั่งขายได้หรือไม่
 • สามารถกำหนดคลังสินค้าที่ต้องการตัดขาย ในใบสั่งขายได้
 • ในใบสั่งขายใบเดียวกันแต่สินค้า แต่ละรายการต้องการให้ส่งของคนละวัน  สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าแยกกันคนละวันได้ตามความต้องการ ประโยชน์เช่น ล็อตไหนผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทยอยส่งได้ทันที หรือส่งตามวันเวลาที่ลูกค้าสั่ง
 • สามารถทำการยกเลิกยอดที่ยังค้างส่งได้ทั้งใบ ด้วยเหตุผลเดียวกัน
 • สามารถโอนใบเสนอราคา ไปเป็น ใบสั่งขาย ได้ทันทีโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 • สามารถทำการกำหนดเหตุผลในการยกเลิกใบเสนอราคาได้
 • เพิ่มช่องหมายเหตุในรายละเอียดลูกค้าอีก 5 บรรทัด ๆ ละ 50 ตัวอักษร
 • ในรายละเอียดพนักงานขายเพิ่ม  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ , ตำแหน่ง , อัตราค่าคอมมิชชั่น , เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและบัตรประกันสังคม สำหรับพิมพ์ในหนังสือรับรองการหักภาษี และสามารถกำหนดเป้าการขายได้สูงสุด 24 งวดเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับยอดขายที่ขายได้จริง  

ระบบสินค้าคงคลัง

 • สามารถจัดแยกกลุ่มการคำนวณต้นทุนสินค้าว่ากลุ่มใดคำนวณแบบ FIFO  และกลุ่มใดคำนวณแบบถัวเฉลี่ยภายในบัญชีสินค้าชุดเดียวกัน ( สต็อคเดียวกัน )
 • สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีสินค้า และบัญชีวัตถุดิบ ได้ตามต้องการ
 • จำนวนสินค้า, ราคาสินค้า และอัตราส่วนต่อหน่วยหลัก เพิ่มทศนิยมเป็น 4 ตำแหน่ง แต่ต้องการใช้กี่ตำแหน่งก็ได้ ถ้าจำนวนหลักทศนิยมลดลง จะทำให้หลักของจำนวนเต็มเพิ่มขึ้น
 • สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อ (Minimum) แยกตามเดือน เพื่อขายงานโครงการ หรือจัดโปรโมชั่นตามเทศกาล
 • สามารถกำหนดจุดสูงสุดของสินค้า (Maximum) แยกตามเดือนหรืองวด ได้ตามต้องการ
 • สามารถกำหนดได้ว่าต้องการเข้าไปแก้ไข ราคาซื้อล่าสุด , วันที่ซื้อล่าสุด , ราคาขายล่าสุด และ วันที่ขายล่าสุดในรายละเอียดสินค้า ได้หรือไม่
 • การเบิกออก และรับเข้าสต็อคในหัวข้อลงรายวันของสินค้า สามารถบันทึกได้ทั้งหน่วยใหญ่และหน่วยย่อย
 • ในขณะทำการบันทึกรายวันเบิกออกหรือรับเข้าสต็อคด้วยหน่วยนับที่ไม่ใช่หน่วยนับหลัก สามารถกำหนดได้ว่าให้เปลี่ยนอัตราส่วนต่อหน่วยนับหลักได้หรือไม่
 • เตรียมคอลัมภ์ วันที่ สำรองไว้ 2 คอลัมภ์ต่อ 1 สินค้า เผื่อรองรับในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม
 • เตรียมคอลัมภ์ ข้อความ สำรองไว้ 4 คอลัมภ์ต่อ 1 สินค้า เผื่อรองรับในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม
 • เตรียมคอลัมภ์ จำนวน (ตัวเลข) สำรองไว้ 1 คอลัมภ์ต่อ 1 สินค้า เผื่อรองรับในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม
 • เพิ่มรหัสแท่ง (บาร์โค้ด) สำหรับต้องการควบคุมสินค้าด้วย เครื่องอ่านบาร์โค้ด
 • สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคลากรท่านใดทำการตัดสินค้าและติดลบในสต็อคได้บ้าง
 • มีตารางกำหนดอัตราส่วนต่อหน่วยนับหลักไว้ล่วงหน้า เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ และควบคุม
 • เพิ่มส่วนลดซื้อล่าสุด และส่วนลดขายล่าสุด ในแต่ละสินค้า เพื่อไว้ใช้ในการวิเคราะห์
 • สามารถกำหนดประเภท VAT ในแต่ละสินค้าได้ว่าสินค้าชนิดไหนคิด VAT และชนิดไหนยกเว้น VAT
 • สินค้าในแต่ละคลังสามารถแสดง ปริมาณ, ต้นทุน, มูลค่าสินค้า, ปริมาณค้างรับ, ปริมาณค้างส่ง, ชั้นที่เก็บสินค้า และแผนก ซึ่งทำให้ธุรกิจบางประเภทได้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สามารถทราบวัสดุคงเหลือและต้นทุนของวัสดุที่นำไปใช้ในแต่ละไซด์งานได้ทันที
 • สินค้าที่เก็บทั้งหน่วยใหญ่ และหน่วยย่อย สามารถพิมพ์รายงานแสดงหน่วยได้ 2 ระดับ เช่น ยอดคงเหลือ 5ลัง 4 ซอง เป็นต้น
 • เพิ่มวิธีการบันทึกปริมาณสินค้าที่ตรวจนับได้ ตามชั้นเก็บ+รหัสสินค้า

 ระบบการเงิน , ธนาคาร , เช็ค

 • เพิ่มความสามารถในการรับชำระหนี้หรือจ่ายชำระหนี้สะดวกขึ้น และรับ-จ่ายได้หลายรูปแบบ
 • กรณีมีกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สามารถบันทึกในหน้าจอรับ/จ่ายชำระหนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องประยุกต์เพิ่มเมนูย่อย หรือนำยอดไปบันทึกที่หน้าจอรายวันบัญชี อีกต่อไป
 • ในขณะที่กำลังทำใบวางบิล หรือในรับวางบิล ผู้ใช้สามารถเปิดรายการสินค้าในใบกำกับสินค้าใบนั้น ๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องออกจากหน้าจอใบวางบิล หรือใบรับวางบิล
 • เพิ่มหน้าตาเช็คที่จะพิมพ์จาก 3 แบบ เป็น 6 แบบ
 • สำหรับธุรกิจบริการ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบ ภงด.3 และภงด.53 ถูกต้องตามแบบกรมสรรพากรกำหนด
 • สามารถพิมพ์ใบต่อ ภงด.3, ภงด.53 ซึ่งตรงตามแบบสรรพากรกำหนด และแนบนำส่งทุกวันที่ 7 ของเดือนได้ทันที
 • สามารถกำหนดประเภทเงินได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ล่วงหน้า ตามแบบภงด, เงื่อนไขการหัก และอัตราที่ใช้หัก
 • รายงานภาษีซื้อ สามารถเลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบ เรียงตามวันที่ที่ได้รับใบกำกับภาษี และ ตามวันที่ในใบกำกับภาษี

ระบบบัญชีแยกประเภท และสินทรัพย์ถาวร

 • เพิ่มระบบควบคุมเงินสดย่อย หรือ เงินทดลองจ่าย สามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินสดได้ตลอดเวลา
 • ในรายงานสมุดจ่ายเงินสดย่อย สามารถกำหนดชื่อค่าใช้จ่ายที่ต้องการแสดงตรงหัวรายงานในแต่ละคอลัมภ์ได้ถึง 4 ชื่อ
 • เพิ่มรอบระยะเวลาบัญชี จาก 13 งวด เป็น 24 งวด และงวดที่ 24 สามารถกำหนดเวลาได้ไม่จำกัดเหมือนงวดที่ 13 ใน V.4
 • สามารถกำหนดเลขที่ใบสำคัญในสมุดรายวันได้ 5 แบบ คือ  0.ป้อนเลขเอง 1.YMMDDxx  2.YMMxxxx 3.YYMMxxxx 4.YYMMDDxxxx (Y=ปี, M=เดือน, D=วันที่เอกสาร, x=Running Number)
 • การแยกแผนก การเซ็ตจะง่ายขึ้นเพียงแต่เข้าไปในผังบัญชี และแยกแผนกที่ บัญชีคุม (ตอบ Y ช่องแยกแผนก) โปรแกรมจะทำการแยกแผนก(ตอบ Y)ทุกบัญชีที่อยู่ภายใต้บัญชีคุมนั้น ๆ ให้เองโดยอัตโนมัติ

เมนูสร้างงบการเงิน เพิ่มรายละเอียดดังนี้

 • รูปแบบ%               :  ต้องการให้ยอดมูลค่าในงบแสดงเพิ่มอีกหนึ่งคอลัมภ์เป็น %
 • คำสั่งการพิมพ์         :  กำหนดขนาดของตัวอักษรที่จะแสดงในงบนั้น ๆ
 • การแสดงผล           :  ต้องการให้พิมพ์คอลัมภ์นั้น ๆ หรือไม่ เพียง ตอบ Y หรือ N
 • ฟิลด์                     :  ต้องการให้แสดงข้อมูลที่แตกต่างจากเลขที่บัญชีอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในงบเดียวกัน
 • แผนก                   :  ต้องการให้แต่ละคอลัมภ์แสดงข้อมูลเฉพาะแผนกตามที่ท่านต้องการ
 • ขยายช่องคอลัมภ์สำหรับการนำข้อมูลมาแสดงเปรียบเทียบกันจาก 14 คอลัมภ์ เป็น 18 คอลัมภ์
 • คำอธิบายอังกฤษ     :  แสดงชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อเลือกจอภาพเป็นภาษาอังกฤษ
 • สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน ได้ตามต้องการ
 • วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา เพิ่มอีก 1 วิธีคือ กำหนดค่าเสื่อมราคาต่อปีเอง

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • การเพิ่ม แก้ไข ยกเลิก ลบ สามารถกำหนดได้ว่า ถ้าผู้ใช้เข้าไปกระทำแล้วต้องการให้เก็บประวัติหรือไม่
 • การพิมพ์เอกสาร สามารถกำหนดได้ว่า ต้องการให้บุคลากรท่านใดพิมพ์ดูได้เฉพาะหน้าจอเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรืออนุญาตให้พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้ด้วย
 • สามารถกำหนดการตรวจสอบแบบเข้มงวด  ทำให้ง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปกำหนดสิทธิการใช้งานเพิ่มอีก โปรแกรมจะจัดการบันทึกเหตุการณ์ของผู้ใช้งานเก็บไว้ให้ทุกครั้ง
 • สามารถกำหนดการยกเลิกการใช้รหัสผู้ใช้บางรหัสเป็นการชั่วคราว อาจเนื่องมาจาก พนักงานผู้นั้นลาออก หรือลาพักร้อนเป็นเวลานาน ๆ ซึ่งท่านยังไม่ต้องการลบรหัสผู้ใช้รหัสนี้ทิ้ง
 • เพิ่มแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ การทำงานของผู้ใช้ทุกคน ที่เข้ามาใช้งานในระบบ  เพื่อสำหรับผู้ดูแลระบบใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของการใช้งาน
 • สามารถกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้แต่ละบุคคล ว่าใครมีอำนาจในการอนุมัติ (รับรอง) เอกสารได้บ้าง     
 • เอกสารสำคัญที่ต้องการให้ผู้มีอำนาจรับรองก่อน สามารถกำหนดเงื่อนไขการรับรองเอกสารได้ 3 วิธีคือ  1. พิมพ์ก่อนรับรองทีหลัง  2. รับรองแล้วพิมพ์  3. อะไรก่อนก็ได้
 • สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บุคคลใดมีอำนาจในการพิมพ์เอกสารสำคัญซ้ำได้บ้าง
 • ในการบันทึกเอกสารรายวัน สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะป้อนลำดับที่เอง หรือให้โปรแกรมจัดลำดับที่ให้
 • เพิ่มความสามารถของเครื่องคิดเลขในโปรแกรม หลังจากคำนวณแล้วสามารถนำผลการคำนวณไปบันทึกในคอลัมภ์นั้น ๆ ได้ทันที
 • เพิ่มรายงานและปรับปรุงรายงานให้รัดกุมและข้อมูลครบถ้วน เพื่อนำไปใช้ควบคุมและวิเคราะห์ระบบได้ง่ายขึ้น
 • ขยายรหัสสินค้าจาก 15 หลัก เป็น 20 หลัก
 • ขยายรหัสคลังสินค้าจาก 2 หลัก เป็น 4 หลัก
 • ขยายชื่อสินค้าจาก 45 ตัวอักษร เป็น 50 อักษร
 • เพิ่มชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด 50 ตัวอักษร
 • เพิ่มชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด 50 ตัวอักษร
 • เพิ่มชื่อทรัพย์สินภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด 50 ตัวอักษร
 • เพิ่มเลขทะเบียนทรัพย์สิน 15 หลัก
 • ขยายเลขที่เอกสารจาก 8 หลัก เป็น 10 หลัก (ไม่รวมตัวอักษร 2 หลักแรก)
 • ขยายชื่อบริษัทลูกค้า และบริษัทเจ้าหนี้จาก 55 ตัวอักษร เป็น 60 ตัวอักษร
 • เพิ่มคอลัมภ์ที่อยู่ของลูกค้าอีก 1 บรรทัด 20 ตัวอักษร
 • เพิ่มคอลัมภ์รหัสไปรษณีย์ของลูกค้าและเจ้าหนี้ จำนวน 5 ตัวอักษร
 • ขยายเลขที่เช็คจาก 8 หลัก เป็น 10 หลัก (ไม่รวมตัวอักษร 2 หลักแรก)
 • ขยายช่วงเวลาวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และเจ้าหนี้ จาก 4 ช่วง เป็น 5 ช่วง (เกินกำหนด 3 ช่วง และไม่ถึงกำหนด 2 ช่วง)
 • ขยายปริมาณสินค้าต่อหนึ่งรายการจาก 99,999.999 หน่วย เป็น 9,999,999,999 หน่วย (ขึ้นอยู่กับทศ-นิยมที่จะใช้ เช่น ถ้าต้องการทศนิยม 3 ตำแหน่ง จะเหลือ= 9,999,999.999)
 • ขยายปริมาณสินค้าสะสมต่องวด และต่อปีจาก 99 ล้านหน่วย เป็น 9,999 ล้านหน่วย (ขึ้นอยู่กับทศ-นิยมที่จะใช้)
 • ขยายราคาสินค้าต่อหน่วยจาก 99 ล้านบาท เป็น 999 ล้านบาทมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับทศ-นิยมที่จะใช้)
 • ขยายจำนวนเงินรวมต่อบิลหนึ่งใบจาก 99 ล้านบาท เป็น 999 ล้านบาท มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับทศนิยมที่จะใช้)

ขีดความสามารถทั่วไป

 • ในการบันทึกเอกสารรายวัน สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะป้อนลำดับที่เอง หรือให้โปรแกรมจัดลำดับที่ให้
 • เพิ่มความสามารถของเครื่องคิดเลขในโปรแกรม หลังจากคำนวณแล้วสามารถนำผลการคำนวณไปบันทึกในคอลัมภ์นั้น ๆ ได้ทันที
 • เพิ่มรายงานและปรับปรุงรายงานให้รัดกุมและข้อมูลครบถ้วน เพื่อนำไปใช้ควบคุมและวิเคราะห์ระบบได้ง่ายขึ้น
 • ขยายรหัสสินค้าจาก 15 หลัก เป็น 20 หลัก
 • ขยายรหัสคลังสินค้าจาก 2 หลัก เป็น 4 หลัก
 • ขยายชื่อสินค้าจาก 45 ตัวอักษร เป็น 50 อักษร
 • เพิ่มชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด 50 ตัวอักษร
 • เพิ่มชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด 50 ตัวอักษร
 • เพิ่มชื่อทรัพย์สินภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด 50 ตัวอักษร
 • เพิ่มเลขทะเบียนทรัพย์สิน 15 หลัก
 • ขยายเลขที่เอกสารจาก 8 หลัก เป็น 10 หลัก (ไม่รวมตัวอักษร 2 หลักแรก)
 • ขยายชื่อบริษัทลูกค้า และบริษัทเจ้าหนี้จาก 55 ตัวอักษร เป็น 60 ตัวอักษร
 • เพิ่มคอลัมภ์ที่อยู่ของลูกค้าอีก 1 บรรทัด 20 ตัวอักษร
 • เพิ่มคอลัมภ์รหัสไปรษณีย์ของลูกค้าและเจ้าหนี้ จำนวน 5 ตัวอักษร
 • ขยายเลขที่เช็คจาก 8 หลัก เป็น 10 หลัก (ไม่รวมตัวอักษร 2 หลักแรก)
 • ขยายช่วงเวลาวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และเจ้าหนี้ จาก 4 ช่วง เป็น 5 ช่วง (เกินกำหนด 3 ช่วง และไม่ถึงกำหนด 2 ช่วง)
 • ขยายปริมาณสินค้าต่อหนึ่งรายการจาก 99,999.999 หน่วย เป็น 9,999,999,999 หน่วย (ขึ้นอยู่กับทศ-นิยมที่จะใช้ เช่น ถ้าต้องการทศนิยม 3 ตำแหน่ง จะเหลือ= 9,999,999.999)
 • ขยายปริมาณสินค้าสะสมต่องวด และต่อปีจาก 99 ล้านหน่วย เป็น 9,999 ล้านหน่วย (ขึ้นอยู่กับทศ-นิยมที่จะใช้)
 • ขยายราคาสินค้าต่อหน่วยจาก 99 ล้านบาท เป็น 999 ล้านบาทมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับทศ-นิยมที่จะใช้)
 • ขยายจำนวนเงินรวมต่อบิลหนึ่งใบจาก 99 ล้านบาท เป็น 999 ล้านบาท มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับทศนิยมที่จะใช้)

ความต้องการของระบบ