หน้าแรก >ตัวแทนจำหน่าย>ตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด>ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


อุบลราชธานี
หจก. เอสพี. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี

คุณปัญญา แสนมุข, คุณสุมล
Tel.(045) 245-609, 245-703-4,08-9627-9244,089-949-9493
http://www.spcom.co.th/

..................................................................................................................................


นครราชสีมา
บริษัท ไอทีเฮ้าส์ จำกัด

คุณนุชรัตน์ กาญจนประพิณ,คุณรฐา(เอ๋),คุณสุภัตทรา
Tel.(044)265-845, 044-242-622, 085-499-4992
http://www.ithousekorat.com/

..................................................................................................................................


ขอนแก่น
บจก. แอลไลด์อิเลคตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์

คุณสุวิมล อุษณีย์วรัญญู
Tel.(043) 243-588-9