หน้าแรก >ตัวแทนจำหน่าย>ตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด>ตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ

ตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ


เชียงใหม่
บริษัท เซนทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

คุณศิริพงษ์ ชีวะพาณิชย์
Tel.(053) 874-184-6, 084-042-6400

..................................................................................................................................


เชียงราย
หจก. แอ๊ค-ซอฟท์ เซ็นเตอร์

คุณศักดา ลักษณ์แสงวิไล
Tel.081-602-3165, 053-758-105

..................................................................................................................................