หน้าแรก >ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express ในพื้นที่กรุงเทพฯ


ภาษีเจริญ
หจก. เน็กซ์ เจเนอเรชั่น ซอฟท์แวร์ ซีสเต็มส์

คุณสมเกียรติ เอื้อกิตติกุลชัย
Tel.081-868-7024, 089-107-9883, 0-2805-2598
http://www.nexgenbi.com

..................................................................................................................................


คันนายาว
บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด

คุณฐานิตา จิรสัจจะกุล
Tel.083-444-7676, 02-077-8465
https://www.cdginnovation.co.th

..................................................................................................................................


สมุทรปราการ
บริษัท ปิติพร คอมพิวเตอร์ จำกัด

คุณจิรัฎฐ์ ชัยวิสิฐตระกูล
Tel.0-2758-9761-4,081-850-5820

..................................................................................................................................

พระราม 2 บางขุนเทียน

บริษัท วางรูปบัญชีเอ็กซ์เพรส จำกัด
คุณสมชาย ทัฬหวณิช
Tel.0-2849-1733, 081-613-5717
E-Mail: somthun@yahoo.com

..................................................................................................................................


สายไหม
หจก. คีย์ แอคเคาท์ ซิสเต็ม

คุณอัจฉรา เดชสถิตย์
Tel.081-252-0404, 081-912-0480 อีเมล์: dechsatith@gmail.com
https://sites.google.com/site/kittiexpress001/


..................................................................................................................................

  

คลองสาน
บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด

คุณจารุภัค , คุณวันฤดี พิมพ์ประโพธ, คุณนราพร
Tel.0-2862-6480-5,081-913-1553
http://www.rracc.com

..................................................................................................................................


บางแค
หจก.ดีพี แอ๊คเคาท์

คุณพรศรี ปุณยหทัยกุล
Tel.02-448-1593,061-953-9593 อีเมล์: datita06@hotmail.com

..................................................................................................................................


จตุจักร
บริษัท อินเตอร์เทล คอมมูนิเคชั่น จำกัด

คุณอภิสิทธิ์ ,คุณไอลดา,คุณชุลีพร 
Tel.0-2047-8800 (Auto), Fax.02-047-8799 (Auto)
http://www.intertel.in.th 

http://www.pabx-pro.com/

..................................................................................................................................


ประเวศ
บริษัท ไอเดีย ซอฟท์แวร์ โซลูชั่น จำกัด

คุณพรศรี เตชะวัชราภัยกุล
Tel.02-321-1566, 089-413-1199

..................................................................................................................................

คลองสามวา
หจก.สยามพิพัฒน์ การบัญชีและกฎหมาย

คุณกฤษณา พัฒโนดม
Tel.02-993-1818,081-841-5189
อีเมล์: siampipat.1997@gmail.com 

http://www.siampipataccount.com

..................................................................................................................................

 

บางแค
บริษัท แอ็คทีฟเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
คุณศศิพิมพ์,คุณเธียร
Tel.02-454-2274, 086-355-1472,081-310-7363

..................................................................................................................................

 

นนทบุรี
บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่
คุณพัชรินทร์ พิจารณา
Tel.02-592-6015
Hotline: 065 729 9905
Line: dhateam
อีเมล์ dhanakom.info@gmail.com
https://www.dhanakom.com/14550472/จำหน่ายโปรแกรมบัญชีexpress


..................................................................................................................................


บางขุนเทียน

บจก.นันท์ชนาการบัญชีและที่ปรึกษา
คุณลาลิน นันท์ชนา
Tel.087-978-2598,084-669-9085
อีเมล์ nanchana2550@gmail.com
http://www.nanchanaaccount.com

..................................................................................................................................


สมุทรปราการ
บจก.ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย
คุณทรงพล ทองวิจิตร
Tel.02-385-0445-7,02-759-3119,02-701-3741,081-554-4435
อีเมล์ srongpol@gmail.com ;s.kittichai88@gmail.com;pom.srongpol@gmail.com
http://www.srongpol.com/

..................................................................................................................................


นนทบุรี
บริษัท ไมครอน ซอฟแวร์เซอร์วิส จำกัด
คุณสุรกิจ,คุณวรรณเพ็ญ,คุณตรีทิพยนภา
Tel.02-962-1433-5
อีเมล์ masp@micron1998.com ; support@micron1998.com

..................................................................................................................................

ตัวแทนจำหน่ายภาคกลาง

กาญจนบุรี
บจก.นันท์ชนาการบัญชีและที่ปรึกษา
คุณลาลิน นันท์ชนา
Tel.087-978-2598,084-669-9085
อีเมล์ nanchana2012@hotmail.com
http://www.nanchanaaccount.com

ตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ


เชียงใหม่
บริษัท เซนทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

คุณศิริพงษ์ ชีวะพาณิชย์
Tel.(053) 874-184-6, 084-042-6400

..................................................................................................................................


เชียงราย
หจก. แอ๊ค-ซอฟท์ เซ็นเตอร์

คุณศักดา ลักษณ์แสงวิไล
Tel.081-602-3165, 053-758-105

..................................................................................................................................

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออก

 

ชลบุรี
บริษัท ไอ.ที. แอดแวนเทจ จำกัด

คุณศุภวุฒิ ใจงาม
Tel. 038-448303, 038-448304 Fax. 038-441650
Mobile : (081) 7235017, (081) 5785784, (081) 3404042, (081) 8474406
http://www.itac.co.th

..................................................................................................................................

ชลบุรี
บริษัท พี.แอล.เอ. บิสซิเนส จำกัด

คุณญาณสุธีร์ รัตนะบุญมา (เซน)
Tel.(038) 270-333  , 081-153-3558 , 091-118-1635
http://www.plabusiness.com

..................................................................................................................................

ระยอง
บริษัท ระยองไอที

คุณสุชาย ชื่นกิจมงคล , คุณเสียงพิณ
Tel. 081-4415614 , 062-5592369 
http://www.rayongit.co.th/


..................................................................................................................................

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


อุบลราชธานี
หจก. เอสพี. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี

คุณปัญญา แสนมุข, คุณสุมล
Tel.(045) 245-609, 245-703-4,08-9627-9244,089-949-9493
http://www.spcom.co.th/

..................................................................................................................................


นครราชสีมา
บริษัท ไอทีเฮ้าส์ จำกัด

คุณนุชรัตน์ กาญจนประพิณ,คุณรฐา(เอ๋),คุณสุภัตทรา
Tel.(044)265-845, 044-242-622, 085-499-4992
http://www.ithousekorat.com/

..................................................................................................................................


ขอนแก่น
บจก. แอลไลด์อิเลคตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์

คุณสุวิมล อุษณีย์วรัญญู
Tel.(043) 243-588-9

ตัวแทนจำหน่ายภาคใต้


ภูเก็ต
บจก. ดาต้าบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

คุณวรรณพงศ์ ตันประภา
Tel.(076) 356-191-2

..................................................................................................................................


สุราษฎร์ธานี
บริษัท เอซี คอมพิวเทค จำกัด

คุณวันเพ็ญ อภิวันท์
Tel.077-269-411, 081-737-2772

..................................................................................................................................


นครศรีธรรมราช
บริษัท เอ.ซี.ไซเบอร์ จำกัด

คุณอาซัน,คุณธนะวัฒน์,คุณวันเพ็ญ
Tel.081-354-3000,0-7543-1116-8

..................................................................................................................................


สงขลา
บริษัท แอล แอนด์ แอล แอ็คเค้าน์ติ้ง ซิส จำกัด

คุณสุวรรณี ลีลาตังวัฒน์ , คุณทิพย์วรรณ จินนิกร
Tel.08-6722-4026 ,08-6488-4202 ,08-6448-6955 FAX 074-261074
http://www.ll-accounting.com 

..................................................................................................................................


ปัตตานี
หจก.แอคเคาน์ติ้ง ซิสเต็ม แอนด์ เน็ตเวิร์ค

คุณอาซัน เบญบุสริน
Tel.081-354-3000 ,081-353-1000

..................................................................................................................................


กระบี่
หจก.ปณัฐติยา ซอฟท์แวร์

คุณปณัฐติยา,คุณณัฐ
Tel.093-624-6868