หน้าแรก >ตัวแทนจำหน่าย>ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express ในพื้นที่กรุงเทพฯ


ภาษีเจริญ
หจก. เน็กซ์ เจเนอเรชั่น ซอฟท์แวร์ ซีสเต็มส์

คุณสมเกียรติ เอื้อกิตติกุลชัย
Tel.081-868-7024, 089-107-9883, 0-2805-2598
http://www.nexgenbi.com

..................................................................................................................................


คันนายาว
บริษัท ซีดีจี อินโนเวชั่น จำกัด

คุณฐานิตา จิรสัจจะกุล
Tel.083-444-7676, 02-077-8465
https://www.cdginnovation.co.th

..................................................................................................................................


สมุทรปราการ
บริษัท ปิติพร คอมพิวเตอร์ จำกัด

คุณจิรัฎฐ์ ชัยวิสิฐตระกูล
Tel.0-2758-9761-4,081-850-5820

..................................................................................................................................

พระราม 2 บางขุนเทียน

บริษัท วางรูปบัญชีเอ็กซ์เพรส จำกัด
คุณสมชาย ทัฬหวณิช
Tel.0-2849-1733, 081-613-5717
E-Mail: somthun@yahoo.com

..................................................................................................................................


สายไหม
หจก. คีย์ แอคเคาท์ ซิสเต็ม

คุณอัจฉรา เดชสถิตย์
Tel.081-252-0404, 081-912-0480 อีเมล์: dechsatith@gmail.com
https://sites.google.com/site/kittiexpress001/


..................................................................................................................................

  

คลองสาน
บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด

คุณจารุภัค , คุณวันฤดี พิมพ์ประโพธ, คุณนราพร
Tel.0-2862-6480-5,081-913-1553
http://www.rracc.com

..................................................................................................................................


บางแค
หจก.ดีพี แอ๊คเคาท์

คุณพรศรี ปุณยหทัยกุล
Tel.02-448-1593,061-953-9593 อีเมล์: datita06@hotmail.com

..................................................................................................................................


จตุจักร
บริษัท อินเตอร์เทล คอมมูนิเคชั่น จำกัด

คุณอภิสิทธิ์ ,คุณไอลดา,คุณชุลีพร 
Tel.0-2047-8800 (Auto), Fax.02-047-8799 (Auto)
http://www.intertel.in.th 

http://www.pabx-pro.com/

..................................................................................................................................


ประเวศ
บริษัท ไอเดีย ซอฟท์แวร์ โซลูชั่น จำกัด

คุณพรศรี เตชะวัชราภัยกุล
Tel.02-321-1566, 089-413-1199

..................................................................................................................................

คลองสามวา
หจก.สยามพิพัฒน์ การบัญชีและกฎหมาย

คุณกฤษณา พัฒโนดม
Tel.02-993-1818,081-841-5189
อีเมล์: siampipat.1997@gmail.com 

http://www.siampipataccount.com

..................................................................................................................................

 

บางแค
บริษัท แอ็คทีฟเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
คุณศศิพิมพ์,คุณเธียร
Tel.02-454-2274, 086-355-1472,081-310-7363

..................................................................................................................................

 

นนทบุรี
บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่
คุณพัชรินทร์ พิจารณา
Tel.02-592-6015
Hotline: 065 729 9905
Line: dhateam
อีเมล์ dhanakom.info@gmail.com
https://www.dhanakom.com/14550472/จำหน่ายโปรแกรมบัญชีexpress


..................................................................................................................................


บางขุนเทียน

บจก.นันท์ชนาการบัญชีและที่ปรึกษา
คุณลาลิน นันท์ชนา
Tel.087-978-2598,084-669-9085
อีเมล์ nanchana2550@gmail.com
http://www.nanchanaaccount.com

..................................................................................................................................


สมุทรปราการ
บจก.ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย
คุณทรงพล ทองวิจิตร
Tel.02-385-0445-7,02-759-3119,02-701-3741,081-554-4435
อีเมล์ srongpol@gmail.com ;s.kittichai88@gmail.com;pom.srongpol@gmail.com
http://www.srongpol.com/

..................................................................................................................................


นนทบุรี
บริษัท ไมครอน ซอฟแวร์เซอร์วิส จำกัด
คุณสุรกิจ,คุณวรรณเพ็ญ,คุณตรีทิพยนภา
Tel.02-962-1433-5
อีเมล์ masp@micron1998.com ; support@micron1998.com

..................................................................................................................................