หน้าแรก >ตัวแทนจำหน่าย>ตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด

ตัวแทนจำหน่ายภาคกลาง

กาญจนบุรี
บจก.นันท์ชนาการบัญชีและที่ปรึกษา
คุณลาลิน นันท์ชนา
Tel.087-978-2598,084-669-9085
อีเมล์ nanchana2012@hotmail.com
http://www.nanchanaaccount.com

ตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ


เชียงใหม่
บริษัท เซนทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

คุณศิริพงษ์ ชีวะพาณิชย์
Tel.(053) 874-184-6, 084-042-6400

..................................................................................................................................


เชียงราย
หจก. แอ๊ค-ซอฟท์ เซ็นเตอร์

คุณศักดา ลักษณ์แสงวิไล
Tel.081-602-3165, 053-758-105

..................................................................................................................................

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออก

 

ชลบุรี
บริษัท ไอ.ที. แอดแวนเทจ จำกัด

คุณศุภวุฒิ ใจงาม
Tel. 038-448303, 038-448304 Fax. 038-441650
Mobile : (081) 7235017, (081) 5785784, (081) 3404042, (081) 8474406
http://www.itac.co.th

..................................................................................................................................

ชลบุรี
บริษัท พี.แอล.เอ. บิสซิเนส จำกัด

คุณญาณสุธีร์ รัตนะบุญมา (เซน)
Tel.(038) 270-333  , 081-153-3558 , 091-118-1635
http://www.plabusiness.com

..................................................................................................................................

ระยอง
บริษัท ระยองไอที

คุณสุชาย ชื่นกิจมงคล , คุณเสียงพิณ
Tel. 081-4415614 , 062-5592369 
http://www.rayongit.co.th/


..................................................................................................................................

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


อุบลราชธานี
หจก. เอสพี. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี

คุณปัญญา แสนมุข, คุณสุมล
Tel.(045) 245-609, 245-703-4,08-9627-9244,089-949-9493
http://www.spcom.co.th/

..................................................................................................................................


นครราชสีมา
บริษัท ไอทีเฮ้าส์ จำกัด

คุณนุชรัตน์ กาญจนประพิณ,คุณรฐา(เอ๋),คุณสุภัตทรา
Tel.(044)265-845, 044-242-622, 085-499-4992
http://www.ithousekorat.com/

..................................................................................................................................


ขอนแก่น
บจก. แอลไลด์อิเลคตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์

คุณสุวิมล อุษณีย์วรัญญู
Tel.(043) 243-588-9

ตัวแทนจำหน่ายภาคใต้


ภูเก็ต
บจก. ดาต้าบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

คุณวรรณพงศ์ ตันประภา
Tel.(076) 356-191-2

..................................................................................................................................


สุราษฎร์ธานี
บริษัท เอซี คอมพิวเทค จำกัด

คุณวันเพ็ญ อภิวันท์
Tel.077-269-411, 081-737-2772

..................................................................................................................................


นครศรีธรรมราช
บริษัท เอ.ซี.ไซเบอร์ จำกัด

คุณอาซัน,คุณธนะวัฒน์,คุณวันเพ็ญ
Tel.081-354-3000,0-7543-1116-8

..................................................................................................................................


สงขลา
บริษัท แอล แอนด์ แอล แอ็คเค้าน์ติ้ง ซิส จำกัด

คุณสุวรรณี ลีลาตังวัฒน์ , คุณทิพย์วรรณ จินนิกร
Tel.08-6722-4026 ,08-6488-4202 ,08-6448-6955 FAX 074-261074
http://www.ll-accounting.com 

..................................................................................................................................


ปัตตานี
หจก.แอคเคาน์ติ้ง ซิสเต็ม แอนด์ เน็ตเวิร์ค

คุณอาซัน เบญบุสริน
Tel.081-354-3000 ,081-353-1000

..................................................................................................................................


กระบี่
หจก.ปณัฐติยา ซอฟท์แวร์

คุณปณัฐติยา,คุณณัฐ
Tel.093-624-6868