หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>เคล็ดไม่ลับ กับการใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส>ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ

ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ

วิธีค้นหาเอกสารได้ง่ายๆ,ระบบบัญชี Express

บทความนี้ขอแนะนำวิธีการค้นหาเอกสารโดยวิธีการป้อนเงื่อนไขในการค้นหาครับ ยกตัวอย่างเช่น  ในหน้าจอขายเงินเชื่อ หากต้องการค้นหาบิลที่ขายพี่ป้อนรหัสพนักงานขายเป็นคำว่า 'สามารถ' เอาไว้ ทำได้โดย

1. คลิกที่เมนูคำสั่ง เรียกดูข้อมูลโดยป้อนเงื่อนไข

เรียกดูข้อมูล แบบป้อนเงื่อนไข

แล้วป้อนเงื่อนไขในการค้นหาเป็นคำว่า SLMCOD='สามารถ' แล้วกด Enter

ป้อนชื่อฟิลด์ข้อมูลและค่าที่ต้องการค้นหา

โปรแกรมจะดึงเลขที่เอกสาร ที่มีการอ้างถึงรหัสพนักงานขาย 'สามารถ' มาปรากฎในหน้าจอ ดังรูปค่ะ

ผลการค้นหาแบบระบุเงื่อนไข

 

ตัวอย่างเงื่อนไขในการค้นหา

หน้าจอขายสด,ขายเชื่อ ค้นหารายการที่มีเครดิต 30 วัน ให้ป้อนเงื่อนไขว่า

PAYTRM=30

 

หน้าจอขายสด,ขายเชื่อ ค้นหารายการที่มียอด VAT. ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ให้ป้อนเงื่อนไขว่า

VATAMT>=200

 

หน้าจอขายสด,ขายเชื่อ ค้นหารายการที่มีจำนวนวันเครดิต ตั้งแต่ 45 วันลงมา ให้ป้อนเงื่อนไขว่า

PAYTRM<=45

 

หน้าจอขายสด,ขายเชื่อ ค้นหารายการที่อ้างถึงใบสั่งขายเลขที่ SO0000001 ให้ป้อนเงื่อนไขว่า

SONUM='SO0000001'

 

หน้าจอซื้อสด,ซื้อเชื่อ ค้นหารายการที่อ้างถึงใบสั่งซื้อเลขที่ PO0000001 ให้ป้อนเงื่อนไขว่า

PONUM='PO0000001'

 

หน้าจอรับชำระหนี้ ค้นหารายการที่มี วันที่ใบเสร็จ เป็น 1 ส.ค. 2554 ให้ป้อนเงื่อนไขว่า

DTOS(DUEDAT)='20110801'

 

หน้าจอรับชำระหนี้ ค้นหารายการที่มี วันที่รับชำระ เป็น 15 ต.ค. 2554 ให้ป้อนเงื่อนไขว่า

DTOS(DOCDAT)='20111015'

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ


http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ปิดหน้าจอ เตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30

การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งาน กับธุรกิจผลิต
ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไป แล้ว)
ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่าย ขึ้น
วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
การใช้เว็บบอร์ดสอบถามปัญหา Express
การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่อง พิมพ์แบบต่าง ๆ
วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
จัดเก็บข้อมูลให้ ปลอดภัย-แยกข้อมูล
การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ ปลอดภัย