หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>เคล็ดไม่ลับ กับการใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส>สิ่งที่อัพเดทใหม่ในโปรแกรม

สิ่งที่อัพเดทใหม่ในโปรแกรม

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่อัพเดทล่าสุดได้จากใน หน้าแรก ของเว็บไซท์ และอยู่ในเมนู ดาวน์โหลดโปรแกรมรองรับประกาศฉบับ 194-197 ด้านซ้ายมือของเว็บไซท์

 

14 พฤศจิกายน 2557

แสดงสถานะของใบสั่งขาย ในตอนที่คลิกปุ่มเรียกดูข้อมูล

 

ในหน้าจอใบสั่งซื้อหรือใบสั่งขาย เมื่อคลิกปุ่มเรียกดูข้อมูล (ปุ่มแว่นขยาย) หรือกด <Ctrl+L> หรือ <Alt+L> จะมีสถานะของใบสั่งซื้อ ใบสั่งขายใบนั้นๆ แสดงขึ้นมาให้เห็น เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบรายการ โดยสถานะหลักๆ ที่มีการใช้งานคือ N หมายถึง Normal เป็นสถานะแรกหลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จ และสำหรับกรณีที่ยังรับหรือส่งของยังไม่ครบถ้วน , M หมายถึง Complete คือได้รับหรือส่งของทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว , C หมายถึง Cancel เป็นเอกสารที่ถูกยกเลิกไปแล้ว

 

15 ตุลาคม 2557

เพิ่มปุ่มป้อนข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

เพิ่มปุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในหน้าจอที่เป็นการบันทึกรายการจ่าย เพื่อให้ยอดรวมของภาษีที่ป้อนเข้าไป กับยอดรวมของใบหักภาษีแต่ละใบที่ป้อนรายละเอียดเข้าไปมียอดตรงกัน ซึ่งจะทำให้สามารถเปรียบเทียบยอดกับทางบัญชีได้สะดวกยิ่งขึ้น

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ 

http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์


บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30
การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งานกับธุรกิจผลิต
ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)
ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่ายขึ้น
วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
การใช้เว็บบอร์ดสอบถามปัญหา Express
การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ
วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย-แยกข้อมูล
การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ปลอดภัย