หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>แก้ไขแบบฟอร์ม/รายงาน>แก้ฟอร์มให้ออกชื่อเต็มของผู้ที่บันทึกข้อมูล

แก้ฟอร์มให้ออกชื่อเต็มของผู้ที่บันทึกข้อมูล

แก้ฟอร์มให้ออกชื่อเต็มของผู้บันทึกข้อมูล,โปรแกรมบัญชี Express

 

ตัวอย่าง  บริษัท A ต้องการแก้ไขแบบฟอร์มใบกำกับ ให้ออกชื่อพนักงานคนที่บันทึก ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งชื่อพนักงานแต่ละคนไว้แล้วในเมนูระบบความปลอดภัยของ โปรแกรม (ปกติจะให้แสดงได้เฉพาะรหัสของคนที่บันทึกเท่านั้น เช่น BIT5 / BIT9)

 

วิธีการแก้ไขแบบฟอร์ม (ขอยกตัวอย่างจากแบบฟอร์มขายเงินเชื่อค่ะ)
แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด 3 ส่วนตามตัวหนังสือสีแดง ดังนี้
ส่วน ที่ 1 [report frame] ให้ใส่ตัวแปร ~USER ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการจะแสดงชื่อ ซึ่งควรจะเป็นบรรทัดที่เป็นส่วนหัว หรือส่วนท้ายของแบบฟอร์ม (หรือก็คือบรรทัดที่เป็น He: หรือ Su: )

Su:   ผู้บันทึกรายการ  ~USER                
 


ส่วนที่ 2 [relate file] ให้เพิ่มส่วนนี้เข้าไป ต่อจากที่มีอยู่เดิม

File=SCUSER
Alias=S
Key=RECCOD
Index=aa
System=SECURE_PATH
Master file=ARTRN
Master-Related Field=USERID


ส่วนที่ 3 [data spec] ให้เพิ่มไว้ในบรรทัดสุดท้ายของส่วนที่เป็น [data spec]

~USER:       0,       "",           "S->RECDES",                    ""  
 

จากนั้นลองพิมพ์แบบทดสอบดู หากใช้ได้ตามที่ต้องการ ก็นำแบบทดสอบไปทับฟอร์มจริง ใช้งานได้เลยค่ะ

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ


http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


จะรู้ได้อย่างไรว่ายอดในงบการเงินถูกต้องหรือไม่
แก้ไขแบบฟอร์มเช็คแบบใหม่ของธนาคารกสิกรไทย
รวมคำถาม/คำตอบยอดฮิตเกี่ยวกับการแก้ไขฟอร์ม
สร้างงบการเงินแบบแสดงเปอร์เซ็นต์ และแยกสกุลเงิน
แก้แบบฟอร์มใบวางบิลให้ออกรายการสินค้า
แก้ไขหนังสือรับรองให้ออกผู้กระทำการแทน
แก้ฟอร์มเช็คจ่ายให้โชว์วันที่ แยกวัน,เดือน และ ปี อยู่คนละช่อง
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (1)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (2)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (3)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (4)
วิธีการนำแบบฟอร์ม/รายงาน ที่ทางเอ็กซ์เพรสแก้ไขให้ไปใช้งาน
แก้ฟอร์มขายเชื่อให้แสดงรายการลงบัญชี
แก้ไขแบบฟอร์มให้ออกสกุลเงินต่างประเทศ
แก้ไขรายงานภาษีซื้อ ให้แสดงเลขที่เอกสารภายในแทนเลขที่ออกใหม่
สร้างงบกำไรขาดทุนธุรกิจ SME อัตราใหม่
แยกบรรทัดที่อยู่ของผู้ถูกหักฯ ในแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การคัดลอกเพื่อสำรองแบบฟอร์ม และการนำแบบฟอร์มที่สำรองไว้มาใช้
พื้นฐานก่อนการแก้ไขฟอร์ม/รายงาน ในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส