หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>เคล็ดไม่ลับ กับการใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส>ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร

ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร

ไม่เคยปิดบัญชีในโปรแกรมเลย ต้องทำอย่างไร,ระบบบัญชี Express

 

การประมวลผลสามารถปิดประมวลผลหลาย ๆ ปีรวมกันในคราวเดียวได้ โดยจะต้องมีการเฉลี่ยรอบบัญชีที่จะปิดให้อยู่ในงวด 1-12 ก่อน ส่วนงวด 13-24 กำหนดเป็นงวดบัญชีปีปัจจุบัน ที่เมนูเริ่มระบบ/ ข้อ 3 กำหนดรอบบัญชี

ตัวอย่าง  บริษัทเริ่มใช้โปรแกรมตั้งแต่ปี 2548 ไม่เคยประมวลผลมาก่อน  ปัจจุบันเริ่มงานปี 2552 ต้องการประมวลผลปี 2548 - 2551 ออกทั้งหมด 4 ปี
วิธี เฉลี่ยรอบบัญชี ให้นำ 12 หารด้วยจำนวนปีที่จะปิด   เช่น  12  /4 = 3  (3 หมายถึง ปีที่ปิด 1 ปีกำหนดอยู่ภายใน 3 งวด  เช่น ปี 2548  ให้กำหนดอยุ่ภายในงวดที่ 1-3  )

เฉลี่ยให้รอบบัญชีเก่าทั้งหมดที่ยังไม่ปิดบัญชี สิ้นสุดภายในงวดที่ 12

หลังจากที่แก้ไขรอบบัญชีแล้ว   ให้คำนวณยอดต่าง ๆ ของระบบ   เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้
1. จัดเรียงข้อมูล (เมนูอื่น ๆ /ข้อ 1 จัดการแฟ้มข้อมูล/ ข้อ 6 จัดเรียงข้อมูล - เลือกทุกแฟ้ม)
2. คำนวณยอดต่าง ๆ ทั้ง 4 ยอด
2.1 คำนวณเจ้าหนี้รายตัว (เมนูซื้อ / ข้อ 8 คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่)
2.2 คำนวณลูกหนี้รายตัว (เมนูขาย / ข้อ B คำนวณยอดลูกหนี้ใหม่)
2.3 คำนวณสินค้าคงเหลือ (เมนูสินค้า / ข้อ 7/ ข้อ 4 คำนวณยอดสะสม คงเหลือ ลงบัญชีสินค้า)
2.4 ตรวจสอบงบการเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
จากนั้นประมวลผลสิ้นปีได้เลยค่ะ จะได้รอบบัญชีใหม่เป็นปี 2552

( ดูวิธีปิดประมวลผลได้จากที่นี่ค่ะ -->  วิธีการประมวลผลสิ้นปี )

*หมายเหตุ : การประมวลผลสิ้นปีด้วยวิธีการเฉลี่ยรอบบัญชีแบบนี้มีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาในระบบรายการทรัพย์สิน มีการคำนวณตัวเลขผิดพลาดได้ ดังนั้น วิธีนี้แนะนำให้ใช้เฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้งานระบบรายการทรัพย์สินในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส เท่านั้นครับ

**ข้อควรระวัง :  วันที่เริ่มรอบบัญชีห้ามมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีผลกับยอดยกมาของทุกระบบค่ะ

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ   


http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ปิดหน้าจอ เตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30

การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งาน กับธุรกิจผลิต
ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไป แล้ว)
ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่าย ขึ้น
วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
การใช้เว็บบอร์ดสอบถามปัญหา Express
การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่อง พิมพ์แบบต่าง ๆ
วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
จัดเก็บข้อมูลให้ ปลอดภัย-แยกข้อมูล
การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ ปลอดภัย