หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>เคล็ดไม่ลับ กับการใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส>ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ? โปรแกรมบัญชี Express

ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ? โปรแกรมบัญชี Express

ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ? โปรแกรมบัญชี Express

 

 

โปรแกรมบัญชี Express จะเตรียมรอบบัญชีเพื่อรองรับการทำงานให้ทั้งหมด 2 ปี ซึ่งในแต่ละปีควรจะปิดประมวลผลเมื่อป้อนข้อมูลของปีนั้นๆ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว แต่หากยังไม่สามารถปิดประมวลผลได้ โดยที่ทำบัญชีในโปรแกรมบัญชี Express ต่อเนื่องครบ 2 ปีแล้ว และเมื่อขึ้นปีที่ 3 หลังวันขึ้นปีใหม่ โปรแกรมแจ้งข้อความเตือนว่า 'วันที่ไม่อยู่ในงวด' ในลักษณะตามภาพข้างล่างนี้

 

คำเตือนจากระบบ กรณีเข้าใช้งานโปรแกรมบัญชี Express เกินที่กำหนดไว้ในรอบบัญชี

 

ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นคือเมื่อโปรแกรมฟ้องข้อความเตือนดังกล่าวนี้ ให้คุณกดปุ่ม <ESC> บนแป้นคีย์บอร์ด เพื่อผ่านคำเตือนนี้และเข้าไปในโปรแกรมบัญชี Express ให้ได้เสียก่อน จากนั้นจึงแก้ไขตามขั้นตอนที่จะอธิบายต่อไป


ขั้นตอนการแก้ไข
-    ให้ดูวันที่ของรอบบัญชีที่โปรแกรมแจ้ง ดังรูปรอบบัญชีจะอยู่ในช่วง 01/01/2550 - 31/12/2551
-    เปลี่ยนวันที่ทำการ  ใส่อยู่ในช่วงวันที่ในรอบบัญชีเปลี่ยนวันที่ทำการให้ตรงกับรอบบัญชีที่เห็นในคำเตือนก่อนหน้านี้


 
-    หลังจากเข้าโปรแกรมได้แล้ว  หากต้องการเดินรายการปีปัจจุบันต่อจะไม่สามารถคีย์ได้ ต้องขยายรอบบัญชี โดยไปที่เมนูเริ่มระบบ/ ข้อ 3 กำหนดรอบบัญชี เปลี่ยนงวดที่ 24 เป็นปีปัจจุบัน  (สามารถกำหนดเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัด)ขยายรอบบัญชีเฉพาะงวดสุดท้ายเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนวันเริ่มรอบบัญชี


 
**ข้อควรระวัง : วันที่เริ่มรอบบัญชีไม่ควรเปลี่ยน เพราะจะมีผลทำให้ยอดยกมาและยอดคงเหลือของทุกระบบผิดเพี้ยนไปจากเดิม  ระวังกันด้วยนะค่ะ

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ  


http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ปิดหน้าจอ เตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30

การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งาน กับธุรกิจผลิต
ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไป แล้ว)
ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่าย ขึ้น
วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
การใช้เว็บบอร์ดสอบถามปัญหา Express
การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่อง พิมพ์แบบต่าง ๆ
วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
จัดเก็บข้อมูลให้ ปลอดภัย-แยกข้อมูล
การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ ปลอดภัย