หน้าแรก >วิดีโอ(Youtube) สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

สามารถดูวีดีโอสอนการใช้งานผ่านทางเว็บ Youtube ได้จากลิ้งค์ต่อไปนี้

1.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มใช้โปรแกรมบัญชี Express

https://youtu.be/klnU6sl6CPs

1.2 การกำหนดบริษัทใหม่ (สร้างข้อมูลใหม่) ในโปรแกรม Express

https://youtu.be/Lm4Q3-RniA0

1.3 การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ในโปรแกรม Express

https://youtu.be/c8BvCEpFAs8

1.4 การกำหนดค่าเริ่มต้น - รายละเอียดกิจการ 

https://youtu.be/9_lOATwQb6A

1.5 การกำหนดค่าเริ่มต้น - เรื่องทั่วไป 

https://youtu.be/BtxRG-Nh1Xk

1.6 การกำหนดรอบบัญชี 

https://youtu.be/F2WfmqKbR1U

1.7 การกำหนดตารางข้อมูล 

https://youtu.be/ghZid6_VpVQ

1.8 การกำหนดผังบัญชี 

https://youtu.be/TPx6LH9tYSs

1.9 การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี 

https://youtu.be/19xd-_5ThsM

1.10 การกำหนดเลขที่เอกสาร 

https://youtu.be/6UuIVNlqZYs

2.1 การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย 

https://youtu.be/KCfX_CpQFT0

2.2 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบขายและลูกค้า 

https://youtu.be/dnr0cU5tJPQ

2.4 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้ 

https://youtu.be/p-B6yb-IhQw

2.5 กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้ 

https://youtu.be/34sp6q3QtcY

2.6 กำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า 

https://youtu.be/fpgr5rDq150

2.7 กำหนดรายละเอียดสินค้า/วัตถุดิบ 

https://youtu.be/9uZh7jE2oe0

2.8 กำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ 

https://youtu.be/oIvDCuk6eOM

2.9 กำหนดรายละเอียดสินค้าชุด 

https://youtu.be/IEhcH5403B0

2.10 กำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

https://youtu.be/Lit548k6hZE

2.11 บันทึกยอดยกมา - ลูกหนี้คงค้าง 

https://youtu.be/iAD84GOTkT4

2.12 บันทึกยอดยกมา - เจ้าหนี้คงค้าง 

https://youtu.be/4v_8qmwviUs

2.13 บันทึกยอดยกมา - สินค้า/วัตถุดิบ 

https://youtu.be/YKWUE4KDDc4

2.14 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา 

https://youtu.be/NrJnqDhD4rU

2.15 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา 

https://youtu.be/O3NwqII9Pys

2.16 บันทึกยอดบัญชียกมา 

https://youtu.be/QE5LaJhtauw

3.2 บันทึกใบสั่งซื้อ 

https://youtu.be/cumwX4eblPM

3.3 บันทึกซื้อเงินเชื่อ 

https://youtu.be/7gFd3QMxW9I

3.4 บันทึกลดหนี้/ส่งคืนสินค้า 

https://youtu.be/OPnhfIG0ECA

3.5 บันทึกจ่ายชำระหนี้ 

https://youtu.be/rC4VK8MIMNs

3.6 บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

https://youtu.be/ESrrd8dZyXQ

3.7 บันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

https://youtu.be/b8RRdFMHrIc

4.1 บันทึกขายเงินเชื่อ 

https://youtu.be/rvtaJoMK-yA

4.2 บันทึกลดหนี้/รับคืนสินค้า 

https://youtu.be/A-uCtFE5VHo

4.3 บันทึกรับชำระหนี้ 

https://youtu.be/piKbztNuW9U

4.4 บันทึกการขายสินค้าบริการ

https://youtu.be/XZvjZCF9xYA

4.5 บันทึกรับชำระหนี้ค่าบริการ

https://youtu.be/DWh0isJr0EI

5.1 การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ

https://youtu.be/UVAfN4B0j4I

5.2 การทำงานเกี่ยวกับเช็คจ่าย

https://youtu.be/imt1YMShdPM

5.3 การพิมพ์รายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร Statement

https://youtu.be/2sRxMYLZIT0

6.1 การลงรายการบัญชีที่สมุดรายวัน

https://youtu.be/TWWfeJRWmgQ

6.2 การผ่านรายการบัญชีไปยังแยกประเภท *เฉพาะเวอร์ชั่น 1.5*

https://youtu.be/owlv0wAtcTs

7.1 จ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต

https://youtu.be/x21VEIdeRns

7.2 ปรับปรุงค่าแรงในการผลิต

https://youtu.be/Il_tJWhpe_o

7.3 รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต

https://youtu.be/G9E7yJB5hmU

7.4 ปรับปรุงต้นทุนสินค้า

https://youtu.be/Aui_Y5bq51k

7.5 โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

https://youtu.be/EdoCoYX9KIQ

8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน

https://youtu.be/RAIBOuuATaU

8.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

https://youtu.be/kq90E4zXuJU

9.1 การจัดเรียงข้อมูล

https://youtu.be/M-OgNDQVxi4

9.2 การคำนวณยอดต่างๆ

https://youtu.be/8jeqOkfTV_o

9.3 การสำรองข้อมูล

https://youtu.be/b29qj9JSaa8

9.4 การตรวจสอบไฟล์สำรองข้อมูล

https://youtu.be/x3CTm81GdRQ

9.5 การนำข้อมูลสำรองมาใช้

https://youtu.be/KoNHRrhk1Kg

9.6 การปิดประมวลผลสิ้นปี - ปิดบัญชี

https://youtu.be/7k_2rIhvqIs

9.7 ระบบความปลอดภัย

https://youtu.be/4a_JP-m8_dw

9.8 การแก้ไขแบบฟอร์ม

https://youtu.be/ZUJx1WguG-E

 

หรือสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในแผ่นซีดีอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้
หมายเหตุ ไฟล์มีขนาดใหญ่ประมาณ 600 MB ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดประมาณ 30-60 นาที ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ทที่คุณใช้งาน

https://www.dropbox.com/sh/r1tpi3y5icay0ad/9AIobhWNsv

 

โดยมีขั้นตอนการดาวน์โหลดดังในรูป

 

 

 

 

วีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Express รุ่น NewRWT

ดูวีดีโอสอนการแก้ไขแบบฟอร์มแบบปรับฟ้อนต์ได้ (NewRWT) ผ่านทางเว็บ Youtube ได้จากลิ้งค์ต่อไปนี้

ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=fufBTs_iPvs

ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=H8OiKJ4VJbY

ตอนที่ 3

https://www.youtube.com/watch?v=KyXFB7E4VRg 

ตอนที่ 4

https://www.youtube.com/watch?v=g-mfnmYZA0Y

ตอนที่ 5

https://www.youtube.com/watch?v=T_SRRlxg8vI 

ตอนที่ 6

https://www.youtube.com/watch?v=F9K1cae__qk 

ตอนที่ 7

https://www.youtube.com/watch?v=xyphum8Ig5c 

ตอนที่ 8

https://www.youtube.com/watch?v=00p-zaU2ku8 

ตอนที่ 9

https://www.youtube.com/watch?v=W1LOxWtgLyU 

ตอนที่ 10

https://www.youtube.com/watch?v=ahuiZg1U3c8