หมวดทั่วไป > ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม Express

แบบฟอร์ม AI ใบรับเิงินมัดจำ

(1/3) > >>

death_x:
แบบฟอร์ม AI ใบรับเงินมัดจำ และ ใบจ่ายเงินมัดจำ เวลาที่ รวม vat ราคาสินค้าจะมาอยู่ด้าน ล่าง  ต้องการให้มาอยู่ด้านบนแทนที่ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นค่ะ

ASAN:
ถ้าไม่แก้ไขฟอร์ม ก็เปลี่ยนวิธีประเภทราคาของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ เลือก 2 แยก VAT

death_x:
คือแก้ไขแบบฟอร์มของขายเงินสด และเงินเชื่อได้ แต่ในตัวของ ai ไม่ได้ค่ะ


ASAN:
คำว่า ไม่ได้ ในที่นี้หมายถึง เข้าไปแก้ไขฟอร์มแล้วโปรแกรมไม่ยอมให้แก้  หรือไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร ครับ

death_x:
ไม่รู้ว่าแก้ยังไงค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version