หมวดทั่วไป > ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม Express

วิธีบันทึกแบบ periodic

(1/2) > >>

death_x:
ทำบัญชีแบบ periodic เวลาออกงบต้นทุนผลขาย จะไม่มีงานระหว่างทำ ถ้าต้องการคุมงานระหว่างทำ ต้องทำไงบ้างค่ะ

ASAN:
งานระหว่างทำ เนื่องจากเราไปคำนวณนอกโปรแกรม Express ให้ใส่ยอดงานระหว่างทำคงเหลือด้วยตัวเองที่หัวข้อบัญชี ข้อ 5  ถ้าบัญชีงานระห่วางทำในหน้านี้ยังไม่มี ก็ให้เพิ่มเข้าไปเลยนะครับ

กรณีที่เราต้องการให้โปรแกรมหายอดงานระหว่างทำให้อัตโนมัติ เราต้องจัดรหัสสินค้าตัวนั้นๆให้อยู่ในกลุ่มงานระหว่างทำก่อน โปรแกรมก็จะหายอดมาให้ได้เช่นเดียวกับสินค้าตัวอื่นๆ

death_x:
อยู่ในกลุ่มบัญชี เรียบร้อยแล้วค่ะ เดบิท งานระหว่างทำ เครดิต ต้นทุนขาย แล้วนำไปใช้ในเมนูสินค้า 1.3 แล้วปรับปรุงเพิ่มลด เท่ากับ ตัดวัตถุดิบเพื่่อการ

ผลิตหรือค่ะ แล้วจะไม่เบิ้ลกันหรือค่ะ

ASAN:
เรื่องกระบวนการเบิกคงต้องทดลองคีย์ข้อมูลแล้วสังเกตุการเปลี่ยนแปลงนะครับ  ถ้าให้ผมอธิบาย มันจะยาวเกินไปครับ

Kamol1809:
การบันทึกบัญชีPERIODIC  จะใช้กับบริษัทที่เล็กไม่มีรายการมาก ควรใช้PERPETTAUL จะดีที่สุด เพราะตอบโจทย์ได้มากกว่า 
เช่น  การเบิกสินค้ามาใช้เอง    การเบิกวัดุสิ้นเปลือง การรับFG  ตัดสต็อกของเสีย การเบิกสต็อกเป็นคชจ.แต่แผนก  การตีราคาสินค้าใหม่  การเบิกของโฆษณา    การเบิกซ่อมงานลูกค้า   ซึ่งPERIODIC ทำแล้วยุ่งยาก   ควรใช้PERPETTAUL เพราะเป็นที่นิยมและง่ายที่จะเข้าใจ   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version