หมวดทั่วไป > ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม Express

การลงบัญชี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

am2424:
กรณี ยอดเช็คที่จะจ่าย มันเกินยอดที่แจ้งชำระ จะลงบัญชียังงัยคะ (ตัวอย่าง ยอดจ่าย 3280.98 ยอดเช็คออก 3281)
ปกติ เดบิต ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  เครดิต กระแสรายวัน

ASAN:
ส่วนต่างจากการชำระหนี้ .02 บาท  อันนี้จะตั้งบัญชีอะไร ก็ขึ้นอยู่กับระบบบัญชีภายในของบริษัทนั้นๆครับ  นักบัญชีบางท่านใช้ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนลดจ่าย  บัญชีส่วนต่างจากการชำระหนี้

สอบถามสำนักงานบัญชีที่ดูแลบริษัทของคุณดูครับ เขาจะให้ใช้บัญชีอะไร เดี๋ยวบอกไปแล้วผิด สิ้นปีมีรายการปรับปรุง รายการปรับปรุงมาก เขาก็คิดค่าทำบัญชีมาก


คำแนะนำ
การตั้งชื่อบัญชี ควรตั้งให้สื่อถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เข้าใจง่าย สมเหตุสมผล  และควรเป็นไปตามมาตรฐานของระบบบัญชี รายการที่เกิดขึ้นนานๆครั้ง ไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อบัญชีขึ้นมาใหม่ ใช้ชื่อบัญชีที่มีอยู่แล้วก็ได้ ที่ใกล้เคียงกัน แต่เราใช้คำอธิบายสื่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้เข้าใจก็พอ


เพิ่มอีกนิดครับ
หากคุณใช้สมุดรายวันในการลงบัญชีโดยตรง การลงบัญชีเกี่ยวกับเช็ค ไม่ว่าจะเป็นเช็ครับ หรือเช็คจ่าย ควรใช้ชื่อบัญชีเช็ครับล่วงหน้า เช็คจ่ายล่วงหน้า โดยตรง  ไม่ควรใช้บัญชีกระแสรายวัน  ซึ่งการลงบัญชีเช็ค จะทำให้เราสามารถบันทึกเช็ครับเช็คจ่ายไว้ในทะเบียนเช็คได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบการรับจ่ายเช็คได้ด้วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version