หมวดทั่วไป > ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม Express

งบต้นทุนขาย

(1/1)

ACCT:
สวัสดีครับ-ใช้ EXPRESS อยู่ เป็นกิจการผลิต ปกติผลิตสินค้าเสร็จแล้วจึงบันทึกราคาต้นทุนแล้วนำส่งเข้าคลังที่เมนูรับสินค้าจากการผลิต เพื่อเบิกขายต่อไป
เรื่องมีอยู่ว่า ต้องเบิก วัตถุดิบจากคลังเพื่อขายเลย โดยไม่ผ่านขบวนการผลิต พอปิดบัญชี ทำไมงบต้นทุนขายจึงเกิดผลต่างเท่ากับต้นทุนของวัตถุดิบที่ เบิกออกไปขาย
บันทึกแบบ PERIODIC ครับ ไม่ได้ เดบิต/เครดิต บัญชีสินค้า แต่จะบันทึกยอดสินค้าคงเหลือสิ้นงวดในเมนู บัญชี->5.สินค้าคงเหลือ ครับ
รบกวนนักบัญชี ด้วยครับ..ขอบคุณครับ

ASAN:
- งบที่ Express แถมให้ไม่มีงบต้นทุนผลิต แต่คุณจะเห็นยอดต้นทุนผลิตเท่ากับยอดต้นทุนขาย ก็ต่อเมื่อ การเบิกไปผลิต จะเท่ากับเบิกไปขาย หรือพูดง่ายๆคือ ผลิตเท่าไหร่ขายหมดเท่านั้น
* ถ้าคุณสร้างงบต้นทุนผลิตขึ้นมาใหม่ และมีการแก้ไขผังบัญชีใหม่แล้ว รวมทั้งได้ set ค่าต่างๆใน Express ให้เป็นไปตามบัญชีการผลิต ยอดในงบต้นทุนผลิต ก็จะเท่ากับยอดซื้อสินค้าในงบต้นทุนขาย ครับ 

**  บัญชีซื้อสินค้า จะไม่มีในงบต้นทุนขาย แต่จะมีบัญชีต้นทุนสินค้าผลิตสำเร็จ
      บัญชีซื้อ จะกลายเป็นบัญชีซื้อวัตถุดิบ ซึ่งอยู่ในงบต้นทุนผลิต

ACCT:
คุณ A-SAN ครับ ถ้าอย่างนั้นเราต้อง CR.บัญชีส่งคืนสินค้า ด้วยต้นทุนของวัตถุดิบที่ขายออกไปใน GL ด้วยใช่ไหมครับ โดยที่ใน ระบบ STOCK ไม่ต้องทำอะไร
เนื่องจากเมื่อพิมพ์รายงาน 723 เพื่อดูต้นทุนก็จะแสดงต้นทุนขายที่แท้จริงอยู่แล้ว..

ASAN:
- ไม่ต้องทำอะไรครับ แค่บันทึกสินค้าคงเหลือในหัวข้อบัญชีข้อ 5 เพราะเป็นแบบ Periodic ก็พอแล้วครับ
- บัญชีส่งคืนสินค้า ใช้เมื่อซื้อสินค้ามาแล้ว สินค้ามีข้อบกพร่อง มีสูญเสีย จำเป็นต้องคืน เราจึงจะใช้บัญชีนี้ครับ

* ถ้าคุณใช้ผังบัญชีเดิมจาก Express และคุณไม่ได้ดูงบต้นทุนผลิต  แต่ดูเฉพาะงบต้นทุนขาย  กำไรขาดทุน ก็จะเป็นตัวเดียวกันครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version