หมวดทั่วไป > ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม Express

การทำใบเสนอราคาใน Express

(1/1)

Amp:
คือว่าลองทำใบเสนอราคานขึ้นดู แล้วอยากจะแก้ไขตรงที่ชื่อในส่วนของ  ขอแสดงความนับถือ ให้เป็นชื่อผู้จัดการแทนชื่อผู้ขาย จะทำได้อย่างไรค่ะ
 :)

ASAN:
- ตรงนั้นจะเป็นชื่อของ Sale นะครับ   ในการแก้ไขใบเสนอราคาให้เป็นตามที่คุณขอมา  มีวิธีทำได้ 2 อย่าง
1. กำหนดชื่อผู้จัดการให้เป็นชื่อ Sale คนหนึ่ง เพิ่มรหัสในหน้ารายละเอียดพนักงานขาย แล้วการทำใบเสนอราคาก็ให้เป็นของ ผู้จัดการแทน Sale คนนั้น เมื่อออกบิลจริงค่อยเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนรหัส Sale จริง
2 ตรง ~SLMNAM    ที่อยู่ใต้ขีดเส้น ให้ลบออก แล้วใส่ชื่อผู้จัดการได้เลย  วิธีนี้เมื่อเปลี่ยนผู้จัดการต้องมาแก้ไขฟอร์มด้วยนะครับ  แต่ถ้าแผนกขายมีหัวหน้าหรือผู้จัดการฝ่ายขายอยู่หลายคน คงต้องสร้างฟอร์มหลายฟอร์มไว้ครับ เช่น ฟอร์ม 1 สำหรับ ผจก.คนที่ 1  และฟอร์ม 2  สำหรับ ผจก.คนที่ 2 เป็นต้น

suchai:
ขอเสนออีกวิธีหนึ่ง ในแบบทดสอบฟอร์มใบเสนอราคา ตรงบรรทัดที่ 37  ~SLMNAM  ให้เปลี่ยนเป็น   ~HREM10
แล้วบรรทัดล่างสุดของแบบฟอร์ม ก็เพิ่มบรรทัดใหม่ไป ตามนี้
~HREM10:    0,      "",                 "p_hrem(A->SONUM,10)",      ""

ปกติหมายเหตุของแบบฟอร์ม Alt+R (ไม่ใช่หมายเหตุของสินค้า) โปรแกรมจะเตรียมตัวแปรไว้ 5 ตัว แต่จริงๆใช้ได้ถึง 10 ตัว
ในหน้าใบเสนอราคาปกติ หากเรา Alt+R แล้วไปใส่ชื่อในบรรทัดที่ 10 เป็นอะไรก็จะปรากฏในแบบฟอร์ม
ข้อดีของวิธีนี้คือ สามารถใส่ชื่อเข้าไปเองได้เลย หรือ กด F6 เพื่อเลือกชื่อที่เราบันทึกไว้อยู่ในหมายเหตุ
ดังนั้น จะเป็น ผู้จัดการ ผู้ช่วย ชื่ออะไร เราก็เลือกใส่ได้ ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องพนักงานขาย หรือ ไปเปลี่ยน
ชื่อในแบบฟอร์มด้านหลัง ในกรณีเปลี่ยนตัวบุคคล  (เอาไว้แบบเซ็นต์แทนกันได้นะครับ)

ก็เป็นอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจ ในกรณีคนอนุมัติไม่แน่นอน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version